lsvn-house.jpg (15741 bytes)

Community of LaSalle Vietnam House - San Jose - California
August 8, 1990

hiep.jpg (41268 bytes)

 

tuan.jpg (16321 bytes)
Bro. Cosmas Tuan

an.jpg (30317 bytes)
Bro. Valery An

phong.jpg (17491 bytes)
Bro. Fortunat Phong


Bro. Bosco Bac


Bro. Joseph-Mary Dat


Bro. Anthony Thanh

hung.jpg (18808 bytes)
Bro. Joseph Hung

son.jpg (20997 bytes)
Bro. Martin Son


Bro. Thomas Tho

From Vietnam:
students in the USA
.


Bro. Joseph Quy


Bro. Simon Thai


Bro. Joseph Phuc

 

Holy Week Retreat
Mont LaSalle - Napa

Community Day = Petrified Forest

Community Annual Program
Trappist Abbey - LaFayette - Oregon
cap-05.jpg (31939 bytes)
cap-05 (7).JPG (49603 bytes) cap-05 (8).JPG (57264 bytes) cap-05 (12).JPG (53535 bytes)
cap-05 (13).JPG (47720 bytes) cap-05 (14).JPG (51641 bytes)
Experience of Deep Silence : Experience of Eternity
cap05.jpg (16621 bytes)

cap-05 (1).JPG (18764 bytes) cap-05 (2).JPG (18023 bytes) cap-05 (6).JPG (17866 bytes)
cap-05 (10).JPG (14048 bytes) cap-05 (9).JPG (14182 bytes)
  
cap-05 (11).JPG (25732 bytes) cap-05 (15).JPG (23384 bytes)

exploring Hawaii
the whole community together had great/relaxing times
with shows at the Polynesian Multicultural Center

 

********************************

THANKSGIVING 2016

****************************************************************

merry christmas!
"Il est né, le Divin Enfant..."

GO Frere PHONG!
 

Welcome, Steve, to our Community
happy thanksgivings!
Exploring "
the Mysterious House, Westminster,"
the Japanese Garden in Saratoga, Los Gatos,
and Little Saigon in Orange County, too!
 


 

home - sweet home!

Mừng Sinh Nhật
"happy birthday to you! happy birthday to you!! happy birthday..."


Video: Frère Phong - Frère An - Frère Tuân

Thưa Frere:

Em xin thay mặt các bạn cảm ơn các F. đă dành thời giờ cho tụi em đến thăm các F hôm thứ hai. Hơn 40 năm không gặp lại, các F. không thay đổi nhiều. Tuy rằng tuổi đời đă tới 70 nhưng tinh thần các F. vẫn c̣n rất khỏe mạnh, khi nói chuyện rất sống động, lôi cuốn làm em có cảm giác như c̣n đang ở trường Taberd. Được nghe F. Bắc đánh đàn accordeon và hát chung với các F. bài"Việtnam Việtnam", thật là cảm động.  
Em xin cầu ơn trên ban phước lành cho các Frere để các Frere được khỏe mạnh để đám học tṛ già này được nghe những lời dạy dỗ của các F.  

TB: Có một điều em cũng nói nhỏ cho F. biết là F. vẫn là Supperman của tụi em như ngày nào.
 
T Nguyen

Video = Vietnam! Vietnam!