lsvn-house.jpg (15741 bytes)

Community of LaSalle Vietnam House - San Jose - California
August 8, 1990

 Sinh hoạt của Anh Chị Em LA-VIỆT trước và sau khi thành lập
NHÀ LASAN - VIỆT NAM - SAN JOSE
Vidéo lưu niệm

Cùng chung và liên kết = Hành hương về nguồn - Mừng kính thánh LASAN, quan thầy các nhà giáo dục
 After School Program - Summer School - Việt Ngữ Lasan - T́m Hiểu Ơn Gọi

Brothers
who are members
of LSVN House
or who passed
away @ LSVN

 

hiep.jpg (41268 bytes)


Frère Théophane Nguyễn Văn Kế
 1913 - 11/02/2005

tuan.jpg (16321 bytes)
Bro. Cosmas Tuan
7/8/1939-21/12/2021

NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA HUYNH JOSEPH-HIỆP

HAI TUẦN CUỐI ĐỜI CỦA HUYNH THÉOPHANE-KẾ (SMC Community)

 FUNERAL MASS for BROTHER JOSEPH-COSMES VŨ VĂN TUÂN
photos by Patrick&ThanhNhàn
Video by Valéry&JBS Thérèse ÁnhLoan

 

Frère Hiệp


Frère Cosme Tuân

an.jpg (30317 bytes)
Bro. Valery An

phong.jpg (17491 bytes)
Bro. Fortunat Phong


Bro. Bosco Bac


Bro. Joseph-Mary Dat


Bro. Anthony Thanh

hung.jpg (18808 bytes)
Bro. Joseph Hung

son.jpg (20997 bytes)
Bro. Martin Son


Bro. Thomas Tho

From Vietnam:
students in the USA
.


Bro. Joseph Quy


Bro. Simon Thai


Bro. Joseph Phuc


Bro. Peter Phú

-----------------------------------------------------------------

CAP - Community Days
(August, 2017)

We begin our CAP
by the Holy Mass at "Our Founder's Parish"
no one in the parish, even the pastor, knows
"why/how this parish in Buffalo, NY, has been dedicated to
Saint John de La Salle"

 

Immediately after CAP ended,
we rushed to the famous Niagara Falls at both sides, USA and Canada
contemplating/admiring the marvels that God the creator has made


We finished our CAP
by times of silence, meditation...
participating with the monks/friars in the noon prayers at the abbey of Genesee

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Holy Week Retreat
Mont LaSalle - Napa

Community Day = Petrified Forest

Community Annual Program
Trappist Abbey - LaFayette - Oregon
cap-05.jpg (31939 bytes)
cap-05 (7).JPG (49603 bytes) cap-05 (8).JPG (57264 bytes) cap-05 (12).JPG (53535 bytes)
cap-05 (13).JPG (47720 bytes) cap-05 (14).JPG (51641 bytes)
Experience of Deep Silence : Experience of Eternity
cap05.jpg (16621 bytes)

cap-05 (1).JPG (18764 bytes) cap-05 (2).JPG (18023 bytes) cap-05 (6).JPG (17866 bytes)
cap-05 (10).JPG (14048 bytes) cap-05 (9).JPG (14182 bytes)
  
cap-05 (11).JPG (25732 bytes) cap-05 (15).JPG (23384 bytes)

exploring Hawaii
the whole community together had great/relaxing times
with shows at the Polynesian Multicultural Center

 

****************************************************************

merry christmas!
"Il est né, le Divin Enfant..."

****************************************************

Welcome, Steve, to our Community
happy thanksgivings!
Exploring "
the Mysterious House, Westminster,"
the Japanese Garden in Saratoga, Los Gatos,
and Little Saigon in Orange County, too!
 


 

home - sweet home!

Mừng Sinh Nhật
"happy birthday to you! happy birthday to you!! happy birthday..."


********************************************************

Thưa Frere:

Em xin thay mặt các bạn cảm ơn các F. đă dành thời giờ cho tụi em đến thăm các F hôm thứ hai. Hơn 40 năm không gặp lại, các F. không thay đổi nhiều. Tuy rằng tuổi đời đă tới 70 nhưng tinh thần các F. vẫn c̣n rất khỏe mạnh, khi nói chuyện rất sống động, lôi cuốn làm em có cảm giác như c̣n đang ở trường Taberd. Được nghe F. Bắc đánh đàn accordeon và hát chung với các F. bài"Việtnam Việtnam", thật là cảm động.  
Em xin cầu ơn trên ban phước lành cho các Frere để các Frere được khỏe mạnh để đám học tṛ già này được nghe những lời dạy dỗ của các F.  

TB: Có một điều em cũng nói nhỏ cho F. biết là F. vẫn là Supperman của tụi em như ngày nào.
 
T Nguyen