JANUARY 4, 2022 @ MONT LASALLE, Napa
Video by Valery & JBS Theresa AnhLoan
1. Beginning the Funeral Mass

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/3236501893337529

 

2. Honoring Brother Cosmas's Body = incensing

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/1568025360232077

 

3. Eulogy by Frre Thnh

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/463393655379449

 

4. Farewell, Brother Cosmas! == See you later!

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/447247496948846

 

5. Gia Đnh La San Việt Nam = cc Soeurs Lasan + Anh Em La San + Cựu Học Sinh La San + Thn Bằng Quyến Thuộc La San... Cng Chung v Lin Kết tiễn đưa Vị Đn Anh thương qu về nơi an nghĩ cuối cng...

https://www.facebook.com/an.nguyen.54772728/videos/487520149705012