SỐNG LỜI CHÚA theo Năm Phụng Vụ

2024 = year of PRAYER --- together
2024 = Lasalle Institute BIBLE Diary

********************************************************

HAPPY BIRTHDAY TO MY DEAR FRIENDS BORN IN AUGUST,
especially CONGRATULATE Friends to are to "WELCOME TO MEDICARE!"


Prayer for the Nation on Independence Day July 4th


SUMMER TIMES (souvenirs d'antan)

************************************************************************************************************


 


Brother Nick, Visitor, introduced to the Assembly
Brother PETER PHÚ, from Vietnam, who is attending Santa Clara University for his MA in religious studies


Chúc mừng anh ANTOINE ĐÔNG
được Huynh Tổng Quyền ARMIN chứng nhận là
NGHĨA TỬ ḍng Lasan (AFFILIATED = afsc)
Cuối thánh lễ mừng Thánh Gioan La San ngày 15/05/2024
tại Mai Thôn vừa qua, Sư Huynh Giám Tỉnh Lê Văn Phượng
đă công bố chứng thư của Sư Huynh Tổng Quyền Armin Luistro
công nhận Anh Antôn Nguyễn Hoàng Đông (đoàn 87) là Nghĩa Tử của Ḍng La San.

Mừng Kính Thánh LASAN
quan thầy các thầy&cô và sinh viên sư phạm (15 tháng 5)


Celebrating Sister BẠCHTUYẾT 50th Jubilee - May 19, 2024

******************************************************************

 

********************************************************************************************************************************

UNESPECTED LIVE EXPERIENCES: Life&Death

Một Kiếp Nhân Sinh - Đoạn Trường Ai Có Qua Cầu Mới Hay:

* HĂY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI...
*
ĐÔI LỜI TÂM SỰ = Tri Ân.