ĐÔI LỜI TÂM SỰ

 

Đôi Lời Tri Ân

Hết ḷng tạ ơn Thượng Đế là Cha rất nhân từ đă tạo dựng nên con cách lạ lùng,
cho con góp mặt với tất cả tạo vật của Ngài cách lạ lùng hơn nữa.


Thành kính tạ ơn Cha Mẹ
đă lănh nhận t́nh yêu từ Thượng Đế, tiếp tay với Người để sinh thành, nuôi dưỡng,
giáo dục anh chị em và con nên người, theo h́nh ảnh Cha Mẹ đă đón nhận từ Thượng Đế.
www.lasan.org/lasan-overseas/shared-mission/after-school/mother-father-day/mother-father-days.htmĐặc biệt ghi ơn hai (2) Gia Đ́nh Ân Nhân
1. ÔB. cựu Đại Tá VNCH (Bà Sang=NGUYỆT) và hai em Ḥa&Duyên
đă cực khổ thăm nuôi tôi trong 3 năm tù cải tạo,


2. Gia Đ́nh Bác Ba (Bà Sáng) và gia đ́nh bạn thân Rémy Hiển
đă nuôi sống tôi trong hơn 2 năm "trốn" dưới ghe và vượt biển
chi tiết "chuyến đánh" cuối cùng và thành công: www.lasan.org/hoiky-journal/hoiky1/phanphu.htm

cầu chúc gia đ́nh Bác Ba/bạn Rémy Hiển an lành

Chân thành tạ ơn

các vị Đàn Anh Đàn Chị, cùng Anh Chị Em
Bạn Bè&Thân Hữu và các Em Học Sinh

đă chung vai sát cánh với tôi trong cuộc sống hằng ngày,
với tâm t́nh và tinh thần thật sự LA SAN.
Gia Đ́nh họ LA