Chúa Nhật XI - mùa thường niên
"Anh chị em đă được cho không, anh chị em cũng hăy cho không như vậy" (Mt. 10:8)


- "No thing's free in America!"
- "Có đi có lại mới toại ḷng nhau!"
- vân vân và vân vân...

Chúng ta có thể viết ra cả ngàn câu nói tương tự. Tựu trung, tất cả đều nói lên một cách nào đó "Give and Take" trong mối tương giao giữa con người chúng ta với nhau, mang ít nhiều tính chất business - trao đổi - hợp đồng hai bên đều có lợi...

Thiết tưởng câu nói của Chu Ân Lai cùng Henry Kissinger trong chuyến "viếng thăm bang giao" đầu tiên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ kể từ sau thế chiến thứ 2, nói lên đúng tâm trạng thực của loài người : "Không có kẻ thù nào là vĩnh cửu - không có người bạn nào là vĩnh cửu - chỉ có quyền lợi là vĩnh cửu..."

Nói cho ngay, "quyền sở hữu" chi phối mọi hành động và lời nói cũng như tâm tưởng của mỗi một chúng ta trong mối bang giao giữa xă hội loài người.

Nhưng xét cho cùng, "Thân trần truồng sinh từ ḷng mẹ, tôi sẽ trở về ḷng đất cũng trần truồng." (Gióp 1:21) = một sự thật mà lắm lúc chúng ta không dám - và không muốn nghĩ đến!

Thật vậy, những của cải vật chất cũng như tinh thần, những tài năng trí tuệ cũng như thể lư mà chúng ta tưởng là của riêng chúng ta - do đôi tay và khối óc của chính chúng ta tạo thành hoặc gầy dựng, chắc hẳn không tự dưng mà có. V́ quả thật, ngay cả sự hiện hữu và tồn tại của bản thân của chính chúng ta chắc chắn không phải tự dưng mà hiện hữu và tồn tại được. Nói cách khác, tất cả mọi sự trên trời dưới đất và ngoài biển khơi, hữu h́nh hoặc vô h́nh, đều là tạo vật - nghĩa là phát xuất từ một Đấng nào đó, do Đấng nào đó tạo dựng nên = Đấng đó phải là Đấng "Tự-Hữu, I-Am, Je-Suis", mà chúng ta gọi là Trời, là Thượng Đế, là Đức Chúa, là Đấng Tối Cao, là...

Trong các bài suy niệm trước, chúng ta đă ít nhiều cảm nhận được "thân phận làm người" - thân phận tạo vật của mỗi một chúng ta, và mối tương giao giữa Đấng Tạo Dựng với các tạo vật của Người.

Các bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật XI mùa thường niên, nhắc lại cách hùng hồn chân tính của tạo vật trong đó có loài người, và mối tương giao, một sự tương giao đầy thương yêu chăm sóc của Đấng Tạo Dựng đối với tạo vật của Người:
+ Bài đọc 1 : "... các ngươi đă chứng kiến tường tận cách Ta đối xử với người Ai Cập như thế nào; và cách Ta đă ẳm các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi về cùng Ta như thế nào..." (Xuất Hành 19:5)
+ Bài đọc 2 : "... Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ t́nh yêu thương của Người đối với chúng ta ngay trong khi chúng ta c̣n là kẻ tội lỗi, đó là đức Ki-tô đă chịu chết thay cho chúng ta..." (Rom. 5:8)
+ Tin Mừng : "... Khi thấy đám đông, đức Giêsu đă xúc động cảm thương v́ họ bị khổ cực và bị bỏ rơi, như đàn chiên không người chăm sóc..." (Mt. 9:36)
Rồi đức Giêsu khuyến dụ, kêu gọi và sai "thợ gặt" đến v́ "Nước Trời đang ở tầm tay".

Đức Giêsu không quên nhắc lại cho "người thợ gặt" nhớ chân tính của ḿnh và chân tính của sứ mạng : "anh chị em đă được cho không, anh chị em cũng hăy cho không như vậy".

Thánh La San thấm hiểu tâm t́nh "được cho không và hăy cho không như vậy", nên trong bài suy niệm số 86, đă khuyến dụ và tâm sự với các Frères&Soeurs và tất cả những ai được mời gọi dấn thân phục vụ giáo dục trẻ nghèo :
"... Chúng ta là những Frères nghèo hèn, bị quên lăng và ít được người đời coi trọng.
Chỉ có những người nghèo mới đến t́m chúng ta;
họ không có ǵ để dâng hiến cho chúng ta ngoài trái tim của họ sẵn sàng đón nhận sự giáo huấn của chúng ta."

"Thợ gặt" đức Ki-tô khuyến dụ, kêu mời và sai đi, là ai ?

"Thợ gặt" được sai đi làm sứ mạng gặt hái phải có tâm t́nh và chân tính nào ?

Mời anh chị em và tôi, mỗi người, tự trả lời và đáp ứng lời mời gọi của đức Ki-tô sao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và phù hợp với ơn gọi của chính ḿnh.

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ L̉NG TA! - LUÔN LUÔN!