Sống gửi - Thác về


Từ ngàn xưa, kinh nghiệm sống và thao thức của loài người vẫn là t́m câu giải đáp cho các câu hỏi đại khái như "Con người, ngươi là ai? - từ đâu đến? - chết rồi đi về đâu? - hay chết rồi hết, trở về với hư vô? - vân vân và vân vân..."

"Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ?
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười!"

nói lên một sự thật hiển nhiên, dù là sự thật phủ phàng - không ai trong chúng ta phủ nhận được : mang kiếp tạo vật - dù là hoa lá cỏ cây, dù là sinh vật động vật hay là con người. Tất cả đều phải VƯỢT QUA, nghĩa là vĩnh biệt cơi đời ở trần gian này, rồi sớm muộn ǵ cũng sẽ phải đi vào quên lăng, như thể chưa bao giờ có mặt ở dương thế...


Như vậy, chết là hết ?
Chúng ta không đi sâu vào tư tưởng cao siêu, triết thuyết này khoa học nọ. Chúng ta chỉ thẳng thắn trực diện với sự thật mà cha ông chúng ta thường nói : sống gửi - thác về.
Bốn chữ "sống gửi - thác về" xác định cách tuyệt vời một chân lư tiềm ẩn trong thâm tâm mỗi người : CÓ SỰ SỐNG ĐỜI SAU, nghĩa là "chết không phải là hết". Vấn đề là "chết rồi về đâu?"

***

Trong bộ sưu tập "Les Pensées de Blaise Pascal", có một đoạn như sau :
Cuộc đánh cá của Pascal (Le Pari de Pascal)
"Tôi là người tin vào đức Ki-tô - Anh là người không tin vào đức Ki-tô. Nào chúng ta đánh cá.
- Ở trần gian này, anh và tôi có thể sống đến 100 tuổi.
Thôi th́ cứ coi như tôi sống đến 70 hoặc ít hơn = như vậy anh hơn tôi;
- Địa vị xă hội, của cải vật chất, giàu sang phú quí... có thể tôi hơn anh.
Nhưng thôi, cứ coi như anh giàu sang phú quí hơn tôi : anh có vợ đẹp con ngoan hơn tôi, anh có nhà lầu xe hơi mới tinh khôi,
anh có quyền cao chức trọng - đi đâu ai ai cũng kính cẩn nghiêng ḿnh đón mời, tung hô "vạn tuế - vạn vạn tuế!"...

Nhưng rồi sớm muộn ǵ cả hai chúng ta cũng phải chết.
Anh chết trước hay tôi chết trước : tựu trung chúng ta đều phải chết = ḿnh huề nhau.

Giả sử ơn cứu độ do đức Ki-tô đem lại cho nhân loại
* là chuyện hăo huyền:
Anh và tôi, dù không tin hay tin vào đức Ki-tô, cả hai chúng ta không được hưởng ǵ ráo trọi = chúng ta cùng lắm nh́n nhau cười trừ!
* nhưng nếu không phải là chuyện hăo huyền: Th́ ô hô!!! Thiện tai! Thiện tai!
Sau khi chết, v́ tôi đă tin vào Đấng "là sự sống lại và là sự sống đời đời", nên tôi được hưởng nhờ ân huệ cứu độ.
C̣n anh, v́ anh không tin, nên lẽ tất nhiên anh không được hưởng ǵ hết = tôi thắng lớn!"

Chắc hẳn anh chị em và tôi, ai cũng mong muốn "thắng lớn". V́ thế, mời anh chị em, chúng ta cùng nhau bước theo từng bước một của đức Giêsu trên con đường dẫn tới vinh quang "sống lại và sống đời đời".

- "... Thưa Ngài, khi Ngài về thiên đàng, xin nhớ thương con!"
- "Tôi bảo thật với anh. 'Hôm Nay' anh sẽ cùng Tôi về thiên đàng" (Luca 23,40-46)

***

"Lạy Cha, con kư thác hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46)
"... mọi sự đă hoàn tất!" (Gioan 19:30)


Chúa Giêsu Ngự Trị Ḷng Ta ! - Luôn Luôn!