Thánh Thần Thiên Chúa
"B́nh an cho anh em" (Ga. 20:19)


Đêm Chúa Giêsu sinh ra, các thiên sứ loan báo tin vui mừng cho mục đồng – và qua những người chăn chiên đơn sơ nghèo khó đó, cho cả nhân loại :
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
B́nh an dưới thế cho người Chúa thương"

Hôm nay, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, tin vui mừng đó được chính đức Giêsu Kitô đích thân loan báo cho các tông đồ – và qua những "người được sai đi" đó, cho toàn thể nhân loại :
"B́nh an cho anh em!"

Không phải vô t́nh mà hai biến cố đánh dấu
* ngày "Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta" - mùa Giáng Sinh,
* và ngày "Thầy về cùng Cha của Thầy và cũng là Cha của anh em" - kết thúc mùa Phục Sinh,
được loan báo bằng hai chữ "B́nh An".

Trong lịch sử nhân loại nói chung, trong lịch sử cứu độ nói riêng và đặc biệt trong đời sống của mỗi người chúng ta, hai chữ "b́nh an" là niềm khát vọng thâm sâu và mănh liệt nhất. Anh Chị Em chúng ta đă chẳng thường hay nói : "xin cho tôi hai chữ ‘b́nh an’" đó sao?

Món quà "B́nh An", món quà mà Thiên Chúa Tạo Dựng đă trao ban cho tạo vật ngay từ thuở ban đầu: đó là mối tương giao hài ḥa, an vui hạnh phúc, đượm t́nh yêu thương giữa Tạo Hóa và tạo vật. Tạo vật đă tự làm mất món quà quí trọng đó. Đấng Tạo Hóa không v́ thế mà bỏ mặc loài người, nhưng đă sai Con Một đến sống giữa, sống với, sống cho chúng ta để nối lại mối giao ḥa an vui hạnh phúc.

Trong suốt 33 năm sống giữa, sống với, sống cho chúng ta, đức Giêsu Kitô – là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống – đă không ngừng chỉ lối cho chúng ta t́m hưởng lại món quà "B́nh An" đó : ngay sau khi đánh bại tử thần để sống lại quang vinh, lời cầu chúc mà cũng là lời nhắc nhở đầu tiên của đức Giêsu Kitô cho mỗi người chúng ta là "B́nh An".

Làm thế nào để hưởng nhận lại và bảo tồn món quà cao quí đó?

Đức Giêsu Kitô mách nước cho chúng ta : ngay "sau khi chúc B́nh An, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh Em hăy nhận lấy Thánh Thần…"

Tưởng không c̣n ǵ đơn giản hơn nữa! Vấn đề là anh chị em chúng ta có sẵn sàng "đón nhận Thánh Thần" hay không.

Đề nghị anh chị em chúng ta đọc và suy nguyện nhiều lần trong ngày - không phải chỉ hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà thôi, mà hằng ngày trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, câu kinh sau đây :
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến
Cho dân Người đầy dẫy thánh ân và nhiệt ḷng lửa yêu mến Chúa.
Xin Chúa ban Thánh Thần xuống và muôn loài sẽ được sáng tác
Và Chúa sẽ cải tạo mặt hoàn cầu.
Lạy Chúa, Chúa đă dùng ánh sáng Thánh Thần giáo huấn tâm hồn tín hữu. Xin Thánh Thần Chúa cho chúng con yêu thích sự chính trực, và luôn luôn được vui mừng an ủi bởi Người. Chúng con cầu xin v́ danh đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ L̉NG TA! - LUÔN LUÔN!