Chúa Giêsu Ki-tô về trời
"Mọi sự đă hoàn tất" = Mission accomplie! (Gioan 19:30)


Trong cuộc sống thực tế ở trần gian này, ai trong chúng ta cũng đă hơn một lần, cảm nghiệm được niềm phấn khởi hân hoan về "báo cáo" cho chủ ḿnh biết nhiệm vụ chủ giao phó đă được ḿnh "hoàn tất".
Niềm vui sướng và hănh diện của "thừa tác viên" cũng như của ông/bà chủ nhiều hay ít tuỳ mức độ thành công của sứ mạng được giao phó.

Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ đến "công tác hoàn tất" và niềm vui/buồn của người thi hành công tác và của người trao công tác, mà quên hoặc ít để ư đến đối tượng của công tác.

Thường th́ chủ nhân khen thưởng người tôi trung tài giỏi đă hoàn thành sứ mạng, hoàn toàn làm vừa ư người chủ; và người tôi trung vui mừng hớn hở cùng bạn hữu "ăn mừng sự thành công" = rồi đối tượng của sứ mạng dần dần trôi vào dĩ vảng và bị lăng quên... Lẽ tất nhiên không phải lỗi ông chủ, mà cũng chẳng phải lỗi người tôi trung đă hoàn tất sứ mạng - nghĩa là thi hành xong một công tác rồi họ... phủi tay, nhưng phần nhiều là lỗi ở người thụ hưởng ân huệ : "Hỡi người xứ Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó mà ngước mắt nh́n trời?..." (Tông Đồ Công Vụ 1:11)

Chúng ta đă chào mừng đức Ki-tô như người hùng xả thân để hoàn thành sứ mạng cứu vớt chúng ta. Hosanna! Hosanna!! Hosanna!!!

Anh Chị Em chúng ta đă rất đổi hân hoan chào đón ơn cứu độ, chào mừng chiến thắng khải hoàn của đức Ki-tô đêm Phục Sinh : Alleluia! Alleluia!! Alleluia!!!

Người hùng đă sung sướng về lại cùng Cha trên trời, liệu chúng ta c̣n tiếp tục sống, tiếp tục đón nhận hồng ân cứu độ đó ngày càng viên măn hơn, trọn vẹn hơn ?

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ L̉NG TA! - LUÔN LUÔN!