Chúa Nhật VI - Mùa Phục Sinh
"Nếu anh chị em yêu mến Thầy, th́ anh chị em sẽ tuân nghe Lời Thầy" (Gioan 14:15)

Pierre Daco, một bác sĩ tâm lư hành nghề trong hơn 20 năm, đă viết một bộ sách "tâm-sinh-lư phát sinh" rất nổi danh. Cuốn Les Prodigieuses Victoires de la Psychologie Moderne, ghi lại đoạn sau đây:
Trong 100 gia đ́nh, nói cho ngay, chỉ có ba (3) gia đ́nh coi như thật sự hạnh phúc.

Một trường hợp điển h́nh như sau: Hai vợ chồng kỷ sư người Đức gốc Do Thái đồng t́nh với nhau - trước khi cưới hỏi, là xây dựng gia đ́nh trên căn bản "t́nh yêu" biểu lộ một cách cụ thể "của anh là của em - của em là của anh - của chúng ta là của con cái chúng ta". Mỗi tuần, cả hai cùng trao đổi, chia sẻ cho nhau những sự việc xảy ra trong tuần, và bàn định chương tŕnh cho tuần, tháng tới.
Khi đứa con được 2 tuổi, nó cũng có quyền tham dự vào cuộc trao đổi chia sẻ hằng tuần.

Cuộc sống an vui hạnh phúc của hai vợ chồng và 3 đứa con - đứa con trai đầu 12 tuổi, đứa con gái 9 tuổi và đứa trai út 5 tuổi - tưởng chừng không một biến cố nào có thể cắt đoạn. Nhưng... thế chiến thứ hai bùng nổ - dân Do Thái bị ruồng bắt... Trong cơn hỗn loạn của xă hội thời bấy giờ, cha theo đường cha, mẹ theo đường mẹ, con cái chạy tán loạn, mỗi đứa một ngả... mất tích lẫn nhau.
Gần 6 năm trôi qua... Chiến tranh chấm dứt. Nhờ Red Cross giúp đỡ liên lạc, gia đ́nh đoàn tụ.

Người cha kể lại cho vợ và các con nghe cuộc sống trôi nổi trong thời gian qua; người mẹ chia sẻ mối lo âu dai dẳng cho chồng và các con biết; đứa con trai đầu ḷng nói lên niềm vui sướng bất ngờ gặp lại các em và tŕnh bày cho cha mẹ biết : đoàn con vẫn theo lối sống gia đ́nh lúc trước - nghĩa là "của anh là của em, của em là của anh của chị, của chúng con là của cha của mẹ", vẫn yêu thương đùm bọc nhau, trao đổi chia sẻ cho nhau tất cả mọi sự việc...

Nếp sống an vui hạnh phúc gia đ́nh được tiếp tục như xưa...

***

Hai tuần trước, Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh, chúng ta đă thấy mối tương quan giữa người chăn chiên và đoàn chiên - và đoàn chiên nhỏ bé nhất, chính là gia đ́nh của mỗi một anh chị em chúng ta. Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh, triển khai mối tương quan đó = không c̣n "hai chiều" nữa, v́ chiều thuận - phần người chăn chiên th́ đă quá minh bạch : đức Giêsu Ki-tô, Người Chăn Chiên Nhân Lành đă "thí nộp mạng sống ḿnh và đích thân bày tỏ ḿnh cho đoàn chiên" (Gioan 14:21); chỉ c̣n lại phần "đáp trả" của đoàn chiên đối với Chủ Chiên.

Trong câu chuyện kể trên, hai vợ chồng đă làm hết mọi sự để bày tỏ chân tính của người chồng người vợ, người cha người mẹ đối với đoàn chiên nhỏ bé là các con cái trong gia đ́nh ḿnh. Đoàn chiên đă biết "nghe và tuân giữ lời dạy của người chăn chiên" - một biểu chứng của t́nh yêu thật sự: t́nh yêu vợ chồng, t́nh yêu cha mẹ con cái, t́nh yêu anh em chị em.

Ôi! An Vui Hạnh Phúc thay! Nếu đoàn chiên nhỏ bé nào cũng thực hiện được - quyết tâm thực hiện cho được - mối tương quan T́nh Yêu tuyệt vời giữa người chăn chiên và đoàn chiên theo gương mẫu và Lời chỉ dạy của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, th́ đoàn chiên Nước Trời quả đă, đang và sẽ thành h́nh ngay ở trần gian này.

Anh Chị Em nghĩ sao ? = Không tưởng (utopia - utopique) ? - Không thể được ? - Khó quá ?

Anh Chị Em hăy nhớ rằng "Thần Khí chân lư ở cùng anh chị em, và sẽ ở trong anh chị em. Thầy sẽ không bỏ mặt anh chị em; Thầy sẽ đến cùng anh chị em - He [the Spirit of truth] remains with you, and will be in you. I will not leave you orphans; I will come to you" (Gioan 14:17-18).

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ L̉NG TA! - LUÔN LUÔN!