Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng
Đức Ki-tô, Ngài là ai ?


Gioan ở trong tù đă nghe nói về những việc làm của Đức Kitô, và đă sai môn đệ đến hỏi Ngài : "Ngài có phải là 'Đấng sẽ phải đến' hay chúng tôi c̣n phải chờ đợi người khác?"

Chúng ta biết câu trả lời của Đức Kitô (Mat. 11:2-5). Và sau khi tán dương ông "Gioan người-làm-phép-rửa", Ngài thêm : "... Hơn nữa, người bé mọn nhất sinh vào Nước Thiên Chúa c̣n cao trọng hơn ông" (Mat. 11:11).

Câu hỏi của Gioan và câu trả lời của Đức Kitô làm chúng ta liên nghĩ đến rất nhiều đoạn khác trong Tin Mừng, rải rác trong các bài giảng hoặc dụ ngôn hoặc động tác của Đức Kitô đối với "người bé mọn nhất sinh vào Nước Thiên Chúa". Chúng ta chỉ cùng nhau suy niệm câu của chính Đức Kitô nêu lên hỏi các môn đệ Ngài, và hỏi mỗi một chúng ta, hôm nay, bây giờ : "... C̣n anh em, anh em bảo tôi là ai?" (Mat. 16:15)

Thánh Phêrô hăng hái trả lời : "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mat. 16:16), nhưng sau đó chối từ Thầy kính yêu, "Con Thiên Chúa hằng sống". Chẳng những một lần mà đến ba lần! Chẳng những chối "không hề biết", mà c̣n thề "...tôi thề là không biết người đó!" (Mat. 26:69-75; Mc.14:66-71; Lc. 22:54-60; Ga.18:25-27). Tuy nhiên, Phêrô biết là ḿnh "hố" rồi, nên "ra ngoài khóc lóc thảm thiết". Hơn thế nữa, sau khi Thầy Chí Thánh sống lại, Phêrô không ngần ngừ đáp trả câu hỏi của Đức Giêsu: "Con có yêu mến Thầy không?" (những ba lần!) bằng cách khẳng khái lên tiếng: "Thưa Thầy có! - Thầy biết là con yêu mến Thầy!", và nhận lănh sứ mạng "Chăn dắt đoàn chiên của Thầy!"

Thánh Phaolô, trái lại, hùng hổ lên đường t́m bắt những người tin theo Đức Kitô, "bất luận đàn ông hay đàn bà, đều trói giải về Giêrusalem". Trên đường tới gần Damas, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngă xuống đất và nghe tiếng nói : "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ tôi?". Ông hỏi lại : "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Tiếng từ trời đáp : "Tôi là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ." (Cv. 9:1-5). Sau đó, chúng ta biêt "không ai bằng Phaolô dấn thân hết ḿnh cho Thầy Chí Thánh... Sống? Chết? cũng v́ Đức Ki-tô"

Thánh La San bị người nhà chê bai và khinh thị v́ bán hết gia tài phân phát cho người nghèo đói, bị giáo quyền đương thời "treo chén" v́ cùng một số thầy giáo quê mùa dấn thân trọn vẹn dạy dỗ và giáo dục "con em gia đ́nh nghèo hèn giới thợ thuyền không ai chăm lo", để rồi cuối cùng trước khi tắt thở đă thốt lên : "Tôi thờ lạy thánh ư Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong đời tôi".

Phần chúng ta, hôm nay, bây giờ, chúng ta trả lời làm sao cho Gioan Tẩy giả? Chúng ta trả lời làm sao cho câu hỏi của chính Đức Kitô ?

Phải chăng
* mỗi lần chúng ta "thật t́nh yêu thương hướng dẫn một em bé lớn lên trong lối sống đạo dức, lành mạnh" (thánh La San);
* mỗi lần chúng ta đưa tay giúp đỡ một người già yếu;
* mỗi lần chúng ta mĩm cười thông cảm, ủi an một người đang buồn sầu;
* mỗi lần chúng ta thật t́nh chung vui chia sẻ với một người  gặp điều may mắn và cùng họ cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa;
* mỗi lần chúng ta tự dè xẻn chi tiêu hằng ngày để chia sẻ và thông phần giúp đỡ một người đang gặp tai ương;
* mỗi lần v.v....
là câu trả lời thích đáng nhất cho câu hỏi của chính Đức Kitô : "C̣n anh em, anh em bảo tôi là ai?" ?

Chúa Giêsu ngự trị ḷng ta! - Luôn luôn!