Cha Nhật thứ hai ma Vọng
"Thần Linh của Thin Cha sẽ ngự xuống" (Is. 11:2)


Thin Cha Đ viếng thăm dn Người. Thần Linh của Thin Cha ngự xuống trong tm hồn mỗi con dn Nước Trời: đ l "thần khn ngoan v thng suốt, thần chỉ dẫn v sức mạnh, thần hiểu biết v đạo đức v thần ấy sẽ lm cho [mỗi người chng ta] biết knh sợ Thin Cha" (Is. 11:2-3).

Thnh Phaol, trong thư gởi tn hữu R-ma, khẳng định : "Những g đ viết ra l c để gio huấn chng ta" (Rom. 15:4).

Quả thế, nhờ Thần Kh đ được ban cho mỗi một chng ta qua Đức Gisu Ki-t m chng ta học biết "tất cả chng ta l anh chị em cng một Cha duy nhất trn trời".

Thnh Gioan Tẩy Giả, dưới tc động của Thần Kh, mạnh dạn ln tiếng giảng dạy, d l trong hoang địa : "Hy dọn đường Cha, hy sửa đường Cha cho ngay thẳng" (Mt. 3:3).

Đường Cha l đường no? Ở đu?

Thnh La San, trong bi suy gẩm Cha Nhật thứ hai ma vọng, nhấn mạnh : "Anh Chị Em hy chuẩn bị chnh tm hồn của anh chị em v tm hồn của những người anh chị em c nhiệm vụ gio huấn để cng nhau đn nhận Cha chng ta v thnh của Ngi. Quả thế, cũng như thnh Gioan Tẩy Giả, Anh Chị Em thực sự l những thin thần Cha sai đi dọn đường cho Ngi, thế no để Ngi c thể ngự đến trong lng anh chị em cũng như trong lng cc học sinh."

"Dọn đường Cha, sửa đường Cha cho ngay thẳng" phải chăng l hằng ngy, ch tm LẮNG NGHE, GIP NHAU LẮNG NGHE v LM THEO sự hướng dẫn của Thần Kh Thin Cha đ được ban cho mỗi tm hồn chng ta?

"Lạy Cha Thnh Thần, xin ngự đến - cho dn Người đầy dẫy thnh n v nhiệt lng lửa yu mến Cha.
Xin Cha ban Thnh Thần xuống v mun loi sẽ được sng tc - v Cha sẽ cải tạo mặt hon cầu.
Lạy Cha, Cha đ dng nh sng Thnh Thần gio huấn tm hồn tn hữu, xin Thnh Thần Cha cho chng con yu thch sự chnh trực v lun lun được vui mừng an ủi bởi Người. Chng con xin nhờ danh Đức Kit, Cha chng con. Amen
"

Cha Gisu ngự trị lng ta! - Lun lun!