Chúa Nhật IV - Mùa Chay
"Nếu các ngươi mù thật th́ có lẽ đă không mắc tội.
Các ngươi nói 'Nhưng chúng tôi thấy' nên tội của các ngươi vẫn c̣n" (Gioan 9:41)

Trong các bài suy niệm những tuần trước, chúng ta đă thấy đức Ki-tô tỏ hiện chân tính của ḿnh:
1. trước hết cho ác thần : "hăy cút đi, satan!";
2. cho "dân tộc Thiên Chúa tuyển chọn" là dân Israel mà Maisen, Elia và 3 tông đồ thân cận nhất của Giêsu làm đại diện: "Đây là Con Ta hằng yêu dấu..."
3. cho dân ngoại - nghĩa là ngoài dân Do Thái, mà bà Samaritanô và dân thành Samaria làm đại diện : "Tôi chính là Người".

Sự tỏ ḿnh lần thứ nhất - cho ác thần, và lần thứ ba - cho dân ngoại, đáng cho chúng ta lưu tâm: chính Ngôi Lời mặc xác phàm đích thân tuyên bố "Tôi là Người"; c̣n trong lần thứ nh́, đối với "người nhà" - dân được Thiên Chúa tuyển chọn, th́ chính Thiên Chúa Cha tự trời làm chứng cho đức Ki-tô "Này là con Ta hằng yêu dấu".

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật 4 mùa chay, thuật lại phép lạ đức Giêsu làm cho "người mù từ thuở mới sinh" được thấy, và đă gây một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các luật sĩ và tư tế lănh đạo dân Do Thái với người mù được hưởng ân huệ mà không biết nguồn ân huệ tuyệt vời đó từ đâu đến.

Một cuộc tranh luận nẩy lữa = một loại ṭa án gồm:
- nguyên cáo: quyền lực của nhóm lănh đạo 'sáng mắt'
- bị cáo: người mù thấp cổ bé miệng vừa thụ nhận ân huệ... 'vô danh'
- và nhân chứng: cha mẹ của bị cáo, cũng thuộc hạng thấp cổ bé miệng và khiếp sợ quyền lực của nguyên cáo.
Kết quả của phiên ṭa là - lẽ tất nhiên - người 'mù' bị đuổi cổ ra ngoài.

Dịp này, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, đức Giêsu đích thân tỏ ḿnh cho người Do Thái tật nguyền vừa được thụ hưởng ân huệ : "Tôi chính là Người" (Gioan 9:38); và người mù được "sáng mắt sáng ḷng" đă thốt lên trong vui mừng sung sướng : "Lạy Chúa, con tin... rồi phủ phục tôn thờ" (Gioan 9:40).

"Sáng mắt sáng ḷng" = 4 chữ mà có lẽ những người c̣n ở lại Việt Nam sau 75 có nghe qua ít nhất một lần... Từ Bắc chí Nam, từ cấp lănh đạo cao nhất đến người dân thường như chúng ta, mỗi người hiểu 4 chữ "sáng mắt sáng ḷng" theo tâm tư nguyện vọng của chính ḿnh được biểu lộ qua giọng nói ít nhiều "phản động" - nếu là người dân thường, hoặc ít nhiều "miễn cưởng" - nếu là "người ta". Nhưng tựu trung, ai cũng hiểu 4 chữ "sáng mắt sáng ḷng" đúng theo ư nghĩa đích thực của nó = một sự thật, dù cho sự thật đó "quá phũ phàng" đối với người này hoặc "quá chua cay" đối với người kia...

Sự thật mà các nhà lănh đạo tôn giáo Do Thái muốn : "Người [làm phép lạ] không thể từ Thiên Chúa, v́ ông ta không tuân giữ luật ngày sabbath" - Nhưng "nếu là người tội lỗi th́ làm sao ông ta có thể thực hiện điều kỳ lạ như vậy?" (Gioan 9:15-16).

Vậy ông ta là ai?

Kết cuộc của "phiên ṭa" cho ta thấy các luật sĩ, tư tế và các nhà lănh đạo tôn giáo khư khư bám vào "điều luật ngày sabbath" và chỉ "sáng ḷng" với điều luật ấy. Lẽ tất nhiên đức Ki-tô cũng "sáng ḷng" với điều luật ngày sabbath - và chắc chắn c̣n "sáng ḷng" hơn cả các luật sĩ và tư tế nữa, v́ chính Người đă khẳng định "Tôi đến để làm tất cả các điều luật nên trọn hảo" (Mt. 5:17).

Nhưng "bao lâu Tôi c̣n ở trần gian, bấy lâu Tôi là ánh sáng của trần gian" (Gioan 9:5), nên việc "sáng ḷng" với điều luật là tốt, mà việc "sáng ḷng" với sự nhân ái yêu thương đồng loại - nhất là người kém may mắn, c̣n tốt hơn.

Công tâm mà nói, các luật sĩ, tư tế và lănh đạo tôn giáo thời bấy giờ quyết tâm bảo vệ điều luật không hẳn v́ là điều luật, mà v́ vị kỷ, sợ mất uy tín, uy quyền, sợ mất ảnh hưởng trước một đối thủ đầy quyền uy có thể "làm những việc kỳ diệu" mà chính họ không thể làm được. Phải chăng họ "sáng mắt" xác thịt và chỉ "sáng ḷng" với những ǵ thuộc về xác thịt ? Trong cuộc sống thực tế, lắm lúc chúng ta cũng chẳng hơn ǵ các luật sĩ, tư tế và lănh đạo tôn giáo trong bài Tin Mừng hôm nay.

Cầu mong chúng ta được "sáng mắt" như người mù được hưởng ân huệ - được chữa lành tật nguyền, và được "sáng ḷng" - khi nghe tiếng của vị ân nhân, và đă không ngần ngại "phủ phục tôn thờ" biết ơn.

Vị Ân Nhân đó hằng ở trong ḷng mỗi một chúng ta, hằng th́ thào khuyên nhủ và đỡ nâng ta. Vấn đề là chúng ta có "sáng ḷng" với tiếng th́ thào của Người hay không?

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ L̉NG TA! - LUÔN LUÔN !