Gia Đ́nh thật sự đón nhận cách trọn vẹn
"B́nh An dưới thế cho người Chúa thương"
Gia Đ́nh Giuse - Maria - Giêsu


"Trẻ Giêsu càng lớn lên, thêm tuổi, thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người" (Luca 2:52)

Gia đ́nh cứ cho là "đầu tiên" của nhân loại, gia đ́nh Adong - Eva - Cain và Abel :
"Con người ăn ở với Eva, vợ ḿnh. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói : Nhờ Đức Chúa, tôi đă được một người. Bà lại sinh ra Abel, em ông." (Sáng thế kư, 4:1-2)

Không ai biết, trước khi Cain ra đời, ông bà Adong-Eva "đă được một người" nào chưa? Nghĩa là trong lúc tổ phụ loài người "c̣n liên kết tuyệt hảo với Đấng Tạo Hóa", có "một người" nào ra đời như là hệ quả của việc "con người ăn ở với vợ ḿnh" không? Anh chị em muốn tưởng tượng, phỏng đoán, mơ nghĩ thế nào... tùy thích!

Có điều chắc chắn không ai trong chúng ta phủ nhận : "đời [của mỗi kiếp người] ít nhiều là... bể khổ!"
- Quá bi quan tiêu cực?
- Có thể! nhưng đó là sự thật.
Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng gia đ́nh đầu tiên của loài người được thành h́nh trong t́nh trạng "mối dây liên kết của con người [tạo vật] với Đấng Tạo Hóa bị ít nhiều lỏng lẻo".

Đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc :
- vậy th́ tại sao Đấng Tạo Hóa không tạo dựng một "cặp vợ chồng khác" làm tổ phụ cho loài người, để rồi loài người luôn luôn liên kết với Đấng Tạo Hóa, và khỏi phải chịu cảnh "mang tiếng khóc ban đầu mà ra" cho cả nhân loại?

Tôi sẽ chỉ mĩm cười, xin thưa :
- Anh/Chị/Em cứ việc trực tiếp hỏi Đấng Tạo Hóa đi!
- Hoặc giả có Anh/Chị/Em nào có thể/biết được th́ xin lên tiếng trả lời - cho tôi hưởng ké với!

Theo ư tưởng của bài suy niệm Chúa Nhật mùa vọng I, tôi đề nghị : Ḿnh khỏi t́m hiểu nguồn gốc hiện hữu của ḿnh làm ǵ cho ... nhức đầu! Thôi th́ ḿnh "đành" chấp nhận và thử t́m phương cách đạt đến cứu cánh của kiếp làm người của ḿnh sao cho... phải đạo !

Tuy nhiên, trong bài suy niệm về Maria, con người [tạo vật] nguyên thủy, chúng ta có thể mường tượng một cách nào đó Đấng Tạo Hóa đă tạo dựng một con người mới - một con người toàn hảo - ngay sau khi tổ phụ nguyên thủy của loài người biểu lộ sự bất tuân Đấng Tạo Hóa : "Ta sẽ đặt mối thù giữa mi [con rắn] và Người Nữ [Maria]..." (Sáng thế kư 3:15).
Qua con người [tạo vật] toàn hảo hằng luôn kết hợp mật thiết với Đấng Tạo Hóa, chúng ta h́nh dung ra được nguồn gốc và cứu cánh đích thực của chúng ta : luôn luôn liên kết, giao ḥa với Đấng Tạo Hóa.

V́ thế, nếu từ gia đ́nh Adong-Eva với Ca-en, Abel, v.v... cho đến mỗi một gia đ́nh của chúng ta hôm nay cũng như sau này, đă nảy sinh ra mầm mống ít nhiều tự cho ḿnh "ngang hàng với Đấng Tạo Hóa" (STK 3:10-14), và chịu hậu quả mà, mặc dù không ai trong chúng ta mong muốn nhưng tự sức chúng ta không làm sao giải hóa được, th́ phải chăng gia đ́nh Giuse-Maria-Giêsu mới đích thật là gia đ́nh nguyên thủy, phơi bày chân tính vừa nguồn gốc vừa cứu cánh của thân phận tạo vật của tất cả chúng ta?

Quả thật, chân tính tạo vật là :
- nhận biết Đấng Tạo Hóa = Giêsu : "không ai biết được chuyện trên trời, trừ phi Người Con từ trời xuống"
- tuyệt đối giao ḥa gắn liền với Đấng Tạo Hóa = Giêsu : "Cha Tôi và Tôi là một"
- tuyệt đối tôn thờ, tuân phục Đấng Tạo Hóa = Maria và Giuse : "Này tôi là tôi tá Đấng Tạo Hóa... Xin vâng!"

Trải qua bao nhiêu thế hệ trong lịch sử nhân loại, không thiếu những gia đ́nh ít nhiều noi theo gương mẫu của gia đ́nh Giuse-Maria-Giêsu.

Xin tặng anh chị em bài thơ của Christine Thảo, 11 tuổi, lớp 5, đang theo học lớp After School tại Nguyện Đường LaSan, chia sẻ về "món quà quí giá nhất là gia đ́nh" mà Đấng Tạo Hóa ban cho em, cho gia đ́nh em:

MY MOST WONDERFUL FAMILY
I have such a wonderful family,
So wonderful to resist!
My father with his pride so high,
Higher than the highest mountain!
My mother with her love,
That flows endlessly like the river!
My brother so caring,
Like the wolves towards their pup.
These are the most important ingredients,
Of my most special and wonderful family in the world!
This is my most favorite gift of all.

Chúa Giêsu ngự trị ḷng ta! - Luôn luôn!