Họp mặt truyền thống của cựu học sinh La San VN c̣n gọi là “LA SAN HỘI NGỘ” (LSHN) được các Nhóm cựu học sinh các trường La San luân phiên nhau kết hợp cùng Ban liên lạc cựu học sinh La San Việt Nam (BLL CHS LSVN) tổ chức theo chu kỳ hai năm một lần vào ngày 08 tháng 8 (những năm chẵn) tại La San Mai Thôn - SGVN.


 

Sau hơn 10 năm hoạt động, kể từ năm 2008 đến nay, BLL CHS LSVN đă lần lượt tổ chức thành công 5 kỳ họp mặt truyền thống cựu học sinh qua các chủ đề như sau:

* Lần thứ I: 08.8.2008 - “LA SAN HỘI NGỘ” - Do BLL CHS LSVN và Nhóm CHS LS Taberd (nhiều Promo) + LS Adran cùng liên kết tổ chức.

* Lần thứ II: 08.8.2010 - “NHỚ ƠN THẦY - QUƯ T̀NH BẠN” - Do BLL CHS LSVN và Nhóm CHS LS Miche + LS Taberd cùng liên kết tổ chức.

Lần thứ III: 08.8.2012 - “LA SAN MỘT NHÀ” - Do BLL CHS LSVN và Nhóm CHS LS Đức Minh + Nhóm LS.100 cùng liên kết tổ chức.

* Lần thứ IV: 08.8.2014 - “LA SAN YÊU THƯƠNG” - Do BLL CHS LSVN và Nhóm CHS LS Sóc Trăng + LS Cần Thơ cùng liên kết tổ chức.

* Lần thứ V: 08.8.2016 - “ĐỒNG HÀNH & LIÊN KẾT” - Do BLL CHS LSVN & Nhóm CHS LS Taberd P.78 cùng phối hợp tổ chức.


 

Ban liên lạc CHS LS Ban Mê Thuột

họp mặt bàn kế hoạch tổ chức LSHN 2018 tại Đắk Lắk.
 


Ngày họp mặt truyền thống tiếp theo lần thứ VI kỳ này, nhiệm vụ tổ chức La San Hội Ngộ đă được chính thức chuyển giao cho Nhóm cựu học sinh La San Ban Mê Thuột đăng cai thực hiện vào ngày 8.8.2018 tại La San Mai Thôn.


 

BLL CHS LSVN lắng nghe anh Đỗ Việt Trung

(đại diện BLL CHS Ban Mê Thuột)

tŕnh bày kế hoạch tổ chức LSHN 2018. 

Vừa qua, ban tổ chức LSHN 2018 (các anh chị CHS LS BMT) đă có những buổi họp mặt và làm việc tại Đắk Lắk để chuẩn bị kế hoạch xây dựng chương tŕnh và đă gửi báo cáo về BLL CHS LSVN. Trong ṿng tháng 9/2017, BLL CHS LSVN sẽ tổ chức buổi họp bàn giao chính thức khởi động chương tŕnh La San Hội Ngộ 2018 tại SG. Sau đó, Ban liên lạc sẽ phổ biến thông tin chi tiết về nội dung hoạt động của ban tổ chức LSHN 2018 đến Gia Đ́nh La San.

Trân trọng thông báo.

BLL CHS LSVN.


 


H́nh ảnh chú Voi sẽ là biểu tượng

cho LSHN 2018 của ban tổ chức - CHS LS Ban Mê Thuột.​
 


 


 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ LSHN 2018

 

STT

HỌ & TÊN

TRƯỜNG

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

01

BS Nguyễn Dũng Chí

Taberd P.56

5.000.000đvn

Đăng kư

02

Anh Phạm Trọng Yên

Taberd P.65

5.000.000đvn

//

03

A. Phan Thành Trung

LS Chánh Hưng

10.000.000đvn

//