Thánh Lễ Tạ Ơn
50 Năm Thành Lập Ḍng Nữ La San

Thánh Lễ Tạ Ơn
tại Nha Trang

Huynh Tổng Quyền & Tổng Cố Vấn
cùng các Huynh người Pháp, Phi, Úc
đến chung vui với cộng đoàn La San Đức Minh

Anh Em Cựu Đệ Tử Mossard, Thủ Đức
Họp Mặt Chung Vui

Tham quan các nước Singapore - Indonesia - Malaysia