Tỉnh Ḍng La San Việt Nam

Văn Pḥng Giám Tỉnh

53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé

Quận 1, Tp. HCM

ĐT. 08 38299134

 

LỘ TR̀NH ĐÓN MỪNG NĂM THÁNH

KỶ NIỆM 150 NĂM CÁC SƯ HUYNH LA SAN

PHỤC VỤ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

 

CHỦ ĐỀ:

NÊU CAO TRUYỀN THỐNG LA SAN

LIÊN KẾT GIÁO DỤC GIỚI TRẺ

 

I/ TỔNG THỂ: 3 NĂM CHUẨN BỊ (2013 – 2015) + NĂM THÁNH (2016)

NĂM 2013: HỌC HỎI LỊCH SỬ 150 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH D̉NG LA SAN VIỆT NAM

- HỌC HỎI VỀ LINH ĐẠO LA SAN VÀ TINH THẦN CỦA D̉NG

- THỜI KỲ KHAI PHÁ

- THỜI KỲ CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN

- THỜI KỲ KHÓ KHĂN

- THỜI KỲ PHỤC HỒI VÀ H̉A NHẬP VÀO CUỘC SỐNG CỦA XĂ HỘI VÀ GIÁO HỘI

LƯU Ư:

- ĐIỆU ĐÍNH LỊCH SỬ TỈNH D̉NG VIỆT NAM – VÀ VIẾT BIÊN NIÊN SỬ CỦA TỈNH D̉NG

- DỊCH THUẬT HOÀN TẤT VÀ HIỆU CHỈNH CÁC BÀI NGUUYỆN GẪM CỦA THÁNH GIOAN LA SAN.

- THU THẬP CÁC BÀI VIẾT VỀ THÁNH LẬP D̉NG VÀ LINH ĐẠO LA SAN

- LÀM PHIM VỀ THÁNH LẬP D̉NG – HOẶC VỀ D̉NG (NHẰM GIỚI THIỆU ƠN GỌI)

NĂM 2014: SỨ VỤ GIÁO DỤC LA SAN

- NỀN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO VÀ THỰC THI SỨ VỤ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

- SỨ VỤ GIÁO DỤC NHÂN BẢN – ĐỨC TIN CỦA SƯ HUYNH LA SAN TẠI VIỆT NAM XƯA VÀ NAY.

- GIÁO DỤC HÔM NAY: THÁCH ĐỐ VÀ CƠ HỘI

LƯU Ư:

- THU THẬP LẠI CÁC BÀI VIẾT VỀ GIÁO DỤC CỦA CÁC SƯ HUYNH TRONG TỈNH D̉NG.

- LẬP CÁC BUỔI HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC THEO CÁC ĐỀ TÀI...

NĂM 2015: LIÊN KẾT V̀ SỨ MẠNG LA SAN

- LIÊN KẾT: ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐẶC SỦNG LA SAN

- NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG MỚI VỀ LIÊN KẾT CỦA TCH 45 VÀ TỈNH CÔNG HỘI 13

- CÁC NHÓM CỘNG TÁC VIÊN, THÂN HỮU LA SAN (TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG)

- MÁI TRƯỜNG LA SAN (HÔM QUA VÀ HÔM NAY)

LƯU Ư:

-          THU THẬP CÁC KỶ VẬT CỦA CÁC TRƯỜNG – CÁC SƯ HUYNH.

-          THU THẬP CÁC BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG LA SAN CỦA CỰU HỌC SINH

-          THU THẬP CÁC BÀI HÁT HÀNH KHÚC CỦA CÁC TRƯỜNG LA SAN XƯA.

-          THU THẬP CÁC H̀NH ẢNH VÀ KỶ YẾU CỦA CÁC TRƯỜNG LA SAN

-          LÀM CÁC PHIM VỀ LỊCH SỬ TỈNH D̉NG LA SAN VIỆT NAM

NĂM THÁNH 2016: NÊU CAO TRUYỀN THỐNG LA SAN TRÊN ĐẤT VIỆT

- CỬ HÀNH CÁC DỊP LỄ MỪNG NĂM THÁNH TẠI CÁC NƠI CÓ CỘNG ĐOÀN LA SAN

- TỔ CHỨC CÁC SINH HOẠT DÀNH RIÊNG CHO CÁC SƯ HUYNH

- TỔ CHỨC CÁC SINH HOẠT DÀNH CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA Đ̀NH LA SAN

+ CÁC THẦY CÔ GIÁO TẠI CÁC CƠ SỞ LA SAN

+ CÁC CỰU HỌC SINH

+ CÁC LƯU SINH VÀ CÁC NHÓM GIỚI TRẺ

+ THĂM CÁC MÁI TRƯỜNG LA SAN

II. LỘ TR̀NH QUA TỪNG GIAI ĐOẠN

1. ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN: Từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2012

Tháng 5/ 2012: Gửi bản Đề Nghị về “Lộ Tŕnh Đón Mừng Năm Thánh...” (lần thứ 2) đến các cộng đoàn và xin mời các Sư Huynh góp ư thêm và tham gia. Đề cử thêm các thành viên tham gia vào các BAN. Sau đây là những đề nghị các thành viên trong mỗi BAN.

(1) BAN TỔ CHỨC - ĐIỀU PHỐI: chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối chung – Lập chương tŕnh tổng quát, công bố các sinh hoạt từng năm cho các Sư Huynh trong Tỉnh Ḍng và theo dơi diễn tiến và điều phối các sinh hoạt ấy.

Thành Viên: SH Joseph Phượng (Trưởng ban) - SH Dom. B́nh An - SH Anthony Công Tuyên - SH Pierre Thành Tuyên - SH Joseph Ngọc Quư - SH Joseph Trung Lập - SH Andrew Quốc Thắng - SH Joseph Đức Chính.

(2) BAN TÀI CHÁNH: Hoạch định ngân sách và cách thức t́m nguồn hỗ trợ - Cung cấp ngân sách cho các ban – Tổ chức các tiệc mừng – Việc đón tiếp khách xa và pḥng ở cho khách .

Thành Viên: SH Dom. B́nh An (Trưởng Ban) – SH Valery An (USA) – Anh Khánh B́nh (Cựu La San)

(3) BAN MỸ THUẬT - KHÁNH TIẾT: Thiết kế pḥng truyền thống – làm các panô – tờ giới thiệu – làm giấy mời - làm các film, tập ảnh tài liệu - trang trí các khuôn viên của Mai Thôn. Thiết kế và trang trí các lễ đài cho việc tổ chức lễ.

Thành Viên: SH Anthony Công Tuyên (Trưởng Ban) – Anh Công Hùng – Anh Phúc (cựu La San)

(4) BAN XÂY DỰNG: làm Nhà Nguyện và Nhà Hưu Dưỡng tại La San Mai Thôn và các hạng mục liên quan.

Thành Viên: SH Pierre Thành Tuyên (Trưởng Ban) – SH Matthew Nhân – Anh Trí (cựu La San)...

(5) BAN NGHI LỄ: Xin phép Chính quyền tổ chức mừng kỷ niệm – Xin phép Ṭa Thánh mở Năm Thánh - Lên chương tŕnh các nghi lễ Năm Thánh tại Sài G̣n, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Huế - Dự kiến khách mời - Tổ chức các nghi thức mừng lễ và đón tiếp các quan khách.

Thành Viên: SH Joseph Ngọc Quư (Trưởng Ban) – SH Pierre Minh – SH Michael Hùng Phong...

(6) BAN LINH HOẠT - VĂN NGHỆ: Lên chương tŕnh các buổi biểu diễn lồng vào các ngày tổ chức kỷ niệm trong Năm Thánh – linh hoạt các buổi sinh hoạt.

Thành Viên: SH Joseph Trung Lập (Trưởng ban) – SH Fortunat An Phong (USA) – SH Pierre Minh...

(7) BAN VĂN THƯ: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, kỷ vật – Biên soạn các tài liệu để cung cấp dữ liệu cho Ban Mỹ Thuật – Khánh Tiết, Ban Văn Nghệ.

Thành Viên: SH Andrew Quốc Thắng (Trưởng ban) – SH Joseph Thành Tốt – SH Gustave Tuấn Đức – SH. Simeon Quang Tùng...

(8) BAN TRUYỀN THÔNG: Chuyển thông tin trên mạng - quay phim – chụp ảnh – làm phim ảnh lưu niệm.

Thành Viên: SH Joseph Đức Chính (Trưởng ban) – SH Pierre Quyết – SH. Jean Maria Vianey Huy Hà - SH Simon-Andrew Thiên – Anh Alp Minh (cựu La San)

- Tháng 6/2012: Các Sư Huynh trưởng ban sẽ liên lạc với các thành viên được đề nghị và mời thêm các Sư Huynh cũng như cộng tác viên khác tham gia các Ban. Chọn ngày gặp gỡ và góp ư lên kế hoạch chi tiết cho từng Ban. Đề nghị với SH Giám Tỉnh quyết định thành lập và bổ nhiệm các Ban.

2. CÁC BAN LÊN CHƯƠNG TR̀NH CHI TIẾT CHO CÁC KHÂU

- Tháng 6/2012: SHGT quyết định thành lập các ban và bổ nhiệm các trưởng ban cùng danh sách các thành viên các ban (vào dịp Tĩnh Tâm đợt 2).

- Tháng 7 đến 12/2012: Các Ban họp nhau để lên chương tŕnh cụ thể cho hoạt động của Ban (theo diễn tiến các năm từ 2013 - 2016)

+ Tháng 8/2012: Ban Tổ Chức Năm Thánh gặp gỡ và tŕnh bày dự án Năm Thánh với Cựu Học Sinh La San (8/8/2012).

3. DIỄN TIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG

(1) Ngày 09/01/2013 – 09/01/2014: Công bố chương tŕnh Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Nhất

            Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương tŕnh.

(2) Ngày 09/01/2014 – 09/01/ 2015: Công bố chương tŕnh Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Hai

            Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương tŕnh.

(3) Ngày 09/01/2015 – 09/01/2016: Công bố chương tŕnh Chuẩn Bị Năm Thánh: Năm thứ Ba

            Các hoạt động cụ thể trong năm theo chương tŕnh.

(Lưu ư: Tiến hành thủ tục xin phép chính quyền và Ṭa Thánh cho mở Năm Thánh)

(4) Ngày 09/01/2016 – 09/01/2017: Công bố Năm Thánh

            Các sinh hoạt cụ thể trong năm.

4. NHỮNG CÔNG TR̀NH XÂY DỰNG TẠI MAI THÔN ĐỂ MỪNG NĂM THÁNH

(1) Nhà Nguyện và Nhà Hưu La San Mai Thôn

- Dự kiến từ tháng 6/2012 – 6/2014: tiến hành xây dựng trong 2 năm

(2) Trung Tâm Dạy Nghề La San Đà Lạt: đă đặt viên đá đầu tiên ngày 16/7/2012 sẽ tiến hành xây dựng từng phần...

(3) Pḥng Truyền Thống tại La San Mai Thôn

- Dự kiến từ tháng 6/2012 – 6/2014

+ Sưu tập dữ liệu, h́nh ảnh

+ Thiết kế mô h́nh Pḥng Truyền Thống

+ Mời các chuyên viên tham gia.

- Từ tháng 6/2014 – 6/2015

+ Tiến hành từng bước thực hiện Pḥng Truyền Thống.

- Từ tháng 6/2015 – 12/2015: Rà soát bổ túc những hạng mục để hoàn chỉnh.

(4) Làm Nhà Sinh Hoạt Đa Năng và Sửa Sang Pḥng Khách (2013 hoặc 2014)

Khu Đất Nhà Nguyện cũ, hiện là sân bóng chuyền bên bờ sông. Hoặc trên phần đất Nhà Sinh Hoạt cũ.

Sửa lại các pḥng khách hiện đang sử dụng dành cho các học viên nữ học thần học (pḥng bệnh cũ) và sửa lại nhà ăn cũ của Nhà Hưu trước đây làm thành pḥng khách để có thể đón khách vào những dịp lễ trong Năm Thánh và sau này.

(4) Làm Vườn Các Thánh La San (2015)

 

MỜI GỌI TỪ QUƯ CỰU HỌC SINH LA SAN ĐIỀU G̀?

  1. Xin tạo một liên kết qua các địa chỉ email hay trang web của Cựu Học Sinh các trường La San với Nhà Ḍng.
  2. Xin chia sẻ các thông tin và h́nh ảnh mà quư Cựu Học Sinh La San đang có về trường cũ để Nhà Ḍng làm thành tập san hoặc kỷ yếu: H́nh ảnh, bài viết, bài hát...
  3. Xin mời sự tham gia của các Cựu Học Sinh La San vào việc tổ chức chương tŕnh theo khả năng của quư vị, về truyền thông, về nghệ thuật, về kỹ thuật... để việc tổ chức 150 năm được tốt đẹp hơn.
  4. Xin quư Cựu Học Sinh làm cầu nối cho Nhà Ḍng để có thể vận động sự đóng góp cho việc tổ chức và xây dựng trong dịp mừng kỷ niệm 150 năm này.
  5. Các chi tiết sẽ được trao đổi trong từng tiểu ban của Ban Tổ Chức... và gửi đến quư vị trong thời gian tới.