School Year 1997-1998

Danh hieu

Ho va ch lot

Ten

Thanh pho

Ngay

So tien

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

5/1/97

150

TTLS.

Vu Nga & Loc

Hoang

Tustin

5/1/97

200

MS/ .

Ngo

c

San Jose

5/2/97

30

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

Monterey Park

5/2/97

30

THLS.

Ng. Yen Tuyet & Kim

Giap

San Jose

5/2/97

130

N/96.

Huynh Van

Giai

San Jose

5/2/97

30

TTLS.

Nguyen Kim

Dung

San Jose

5/4/97

30

BS.

Nicole Thai Hong

Phng

San Jose

5/6/97

100

N/97.

Li

Thai

San Jose

5/6/97

50

N/97.

Vu Tam

Tn

San Jose

5/7/97

40

N/96.

Nguyen

Tinh

San Jose

5/8/97

60

TTLS.

G. Nguyen nh Duy &

ao

San Jose

5/8/97

25

TA/66.

Tran Hien & Van

Bnh

San Jose

5/8/97

1000

TTLS.

Pham Kim

Nhat

San Jose

5/9/97

40

TTLS.

N-D Chau

Danielle

San Jose

5/9/97

30

THLS.

o Van

Ngo

San Jose

5/11/97

40

THLS.

Pham Du & Quang

Tuyen

San Jose

5/11/97

40

THLS.

Nguyen Thanh

Truyen

San Jose

5/11/97

100

TTLS.

Nguyen Van & Maria

Hoa

San Jose

5/11/97

100

LS/75.

Nguyen Duy

Hien

Hayward

5/11/97

500

PL/61.

Nguyen Trong

Danh

San Jose

5/11/97

100

Frere

Maurice Lapointe,

Visiteur

Montreal

5/12/97

565

LSVN.

Gia nh La San

Montreal

Montreal

5/12/97

1440

TTLS.

Le Quang

iem

Sunnyvale

5/13/97

60

TTLS.

FX. Ly Tan

To

San Jose

5/13/97

60

TTLS.

Tran Th

Lai

San Pablo

5/13/97

40

THLS.

Tran Th

Thien

Seattle

5/14/97

300

TTLS.

Nguyen Hoa & .

Niem

San Jose

5/14/97

100

THLS.

Ngoc Linh & Mai

Annie

San Jose

5/14/97

100

TV/75.

PhungYen&KimHa&Quoc

Khanh

Fremont

5/14/97

100

Ban Giao Ly

Hoi Phu Huynh

San Jose

San Jose

5/15/97

100

THLS.

Phan Quang

Cng

Menlo Park

5/15/97

20

THLS.

John & Vu Minh

Dung

Pacheco

5/17/97

25

TA/66.

BS. Thanh Thuy & nh

Phung

Houston

5/19/97

100

BN/63.

Nguyen Van

Lam

San Francisco

5/19/97

60

N/96.

Huynh T. Ngoc & Van

Phng

San Jose

5/20/97

40

CV/75.

Bch Kieu & Tran

Quang

N. Landerdale

5/21/97

50

THLS.

Tran Nguyen Lc &

Tim

Apple Valley

5/22/97

120

TA/69.

Tran Minh Phung & Van

Ninh

Burke

5/22/97

65

THLS.

Le Hu

Hung

Philadelphia

5/22/97

30

THLS.

Tran Anh Sue & nh

Nhu

Rosemount

5/23/97

60

THLS.

G. Catherine Pham

Khiet

San Jose

5/24/97

30

CV/75.

Le Tn & Hoang

Sang

Seattle

5/24/97

60

GS.

John K.

LeBa

Pearland

5/27/97

40

THLS.

Nguyen Quoc

nh

San Jose

5/28/97

200

TTLS.

Chi H.

Nguyen

San Jose

5/28/97

25

Ban GL

Trng St. John

Vianey

San Jose

5/28/97

300

TA/75.

T Gin & Cindy Ngo

Hanh

San Jose

5/29/97

200

THLS.

Nguyen Nga &

Sn

San Jose

5/31/97

60

TA/75.

Nguyen Trng

ong

Roches. Hills

6/1/97

190

THLS.

Nguyen My

Dung

N. Hollywood

6/2/97

100

CV/75.

Le Quang

Vinh

Benicia

6/2/97

500

TA/ .

Hoang Cung

Fa

Burke

6/2/97

100

THLS.

Vu Xuan

at

Santa Clara

6/2/97

200

THLS.

Nguyen Ngoc

Han

San Jose

6/8/97

30

THLS.

Kim Nguyen & o nh

Tron

San Jose

6/8/97

30

THLS.

Nguyen Phong & Maria

Anh

San Jose

6/9/97

30

THLS.

Do

Truong

San Jose

6/9/97

30

TTLS.

Maria Van Kim

Dinh

San Pablo

6/12/97

30

MS/73.

Nguyen Phc

Dung

Vancouver

6/18/97

200

TTLS.

Thomas Nguyen .

Chau

Beltsville

6/18/97

30

TTLS.

.Lanh & N.Ho & Maria

Hoa

Morgan City

6/18/97

25

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

6/19/97

150

LS/75.

ao Thien

Hng

Milpitas

6/19/97

100

Nhom HS.

c/o Sr. Theresa Ta T.

Thoa

San Jose

6/21/97

140

THLS.

Nguyen Phong & Maria

Anh

San Jose

7/2/97

30

THLS.

Nguyen Xuan

Cng

Harvey

7/2/97

100

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

7/2/97

120

TTLS.

Nguyen Th

Thu

San Jose

7/15/97

65

TTLS.

N-D Chau

Danielle

San Jose

7/29/97

30

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

Monterey Park

8/6/97

30

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

8/7/97

100

TTLS.

Nguyen Nam

Hong

Nashville

8/8/97

25

N/96.

Nguyen Van

Tam

Santa Clara

8/10/97

30

TA/74.

Thu Hang & Quoc

Thnh

Silver Spring

8/11/97

50

LS/75.

Giuse Thanh & Nguyen

Phu

Fresno

8/11/97

25

Ban GL

Trng St. Patrick

San Jose

San Jose

9/1/97

100

TA/75.

T Gin & Cindy Ngo

Hanh

San Jose

9/1/97

200

Gia nh

Nguyen Hien

Vinh

R. Sta Magarita

9/18/97

150

L. Maria

C Saddleback

Valley

R. Sta Magarita

9/18/97

120

N/96.

Nguyen Van

Tam

Santa Clara

9/18/97

100

THLS.

Tran Nguyen Lc & Bach

Mai

Apple Valley

10/10/97

40

TA/75.

ang N.

Tr

Greenbelt

10/10/97

150

MS/ .

Thu Ha & Anh

Dung

Apple Valley

10/10/97

150

TA/75.

ang S & Hoai

An

Greenbelt

10/10/97

150

TA/74.

Jacquelyn & ang

Phc

Bowie

10/10/97

200

CV/75.

Dng nh

Gioan

Oklahoma City

10/24/97

200

THLS.

inh Ha

Thanh

San Jose

11/7/97

30

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

Monterey Park

11/7/97

30

BMT/66.

Quoc Dung & inh Thanh

Long

Alhambra

11/7/97

100

N/96.

Huynh Van

Giai

San Jose

11/17/97

30

N/96.

Dng Thien

Lng

San Jose

11/17/97

65

TTLS.

Chi H.

Nguyen

San Jose

11/18/97

25

TTLS.

oan Th

Xuan

San Jose

11/20/97

40

N/97.

Vu Tam

Tn

San Jose

11/20/97

40

THLS.

Vu Xuan

at

Santa Clara

11/20/97

200

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

11/21/97

100

THLS.

Tran Tam & Hong

Trng

San Jose

11/23/97

40

N/96.

Nguyen Chng & Th

Men

San Jose

11/23/97

30

PL/ .

Nguyen T. Hoa & Le

Chc

San Jose

11/23/97

100

TA/ .

Nguyen

Trong

San Jose

11/23/97

1000

THLS.

Dominico Pham Tat

Thanh

San Jose

11/23/97

30

TTLS.

Nguyen Chnh &

Chau

San Jose

11/23/97

100

THLS.

Nguyen Nga &

Sn

San Jose

11/23/97

60

TA/75.

T Gin & Cindy Ngo

Hanh

San Jose

11/27/97

200

PH. VNLS

c/o Sr. Theresa Ta T.

Thoa

San Jose

11/27/97

120

GS.

John K.

LeBa

Pearland

12/1/97

60

TTLS.

FX. Ly Tan

To

San Jose

12/2/97

60

CV/75.

Le Thanh

Tam

Richardson

12/5/97

200

N/96.

Lu Huy & Lu

Yen

San Jose

12/5/97

185

CV/75.

Ho Ngoc

Tan

Garden Grove

12/5/97

100

CV/75.

Nguyen Quoc

An

Houston

12/5/97

200

CV/75.

Tran Toan &

Thuy

Rowlett

12/5/97

300

Bro.

Anthony

Thanh

Baltimore

12/5/97

100

TV/75.

Quang My & oan

Phu

Sugar Land

12/5/97

40

CV/75.

Pham Hong Nhung & Hu

Quang

RS Magarita

12/5/97

275

CV/75.

Cong & Paul

Mai

Brea

12/5/97

200

CV/75.

Nguyen Van

Ngng

Pasadena

12/5/97

300

TTLS.

Cao Minh

Chnh

Alameda

12/6/97

40

BN/60.

Le Van

Sanh

Lawndale

12/6/97

100

TA/62.

Nguyen CamNhung & Leon

Hoang

Alexandria

12/7/97

60

THLS.

Le Xuan Nh &

Tam

Marrero

12/8/97

40

Gia nh

Nguyen Hien

Vinh

RS. Magarita

12/8/97

100

THLS.

Khong Th

Nhan

RS Margarita

12/8/97

30

L. Maria

C Saddleback

Valley

RS. Magarita

12/8/97

120

TTLS.

Vu Th Thanh

N

Lomita

12/16/97

225

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

12/16/97

200

THLS.

inh

Chien

San Jose

12/16/97

25

THLS.

Victoria & Nguyen T.

Thao

Santa Ana

12/16/97

100

THLS.

Nguyen Manh

Hung

Clear Lake City

12/18/97

100

M/73.

Peter Nguyen V.

Hng

Hampton

12/18/97

50

TA/75.

Nguyen Trng

ong

Rochester Hills

12/18/97

50

Dr.

Philip

Tam

Lomita

12/19/97

100

THLS.

Nguyen Hu

Chng

San Jose

12/20/97

100

LS/75.

Suchitra M & Van

Th

West Melbourne

12/23/97

250

Sr.

Mary Hong & Phng

Loan

San Jose

12/25/97

30

LS/75.

Kim Lien & nh

Ban

San Diego

12/25/97

60

THLS.

Phan V. Thien & Thu

Cuc

Sunnyvale

1/1/98

25

CV/75.

Le Tn & Hoang

Sang

Seattle

1/1/98

50

TA/66.

BS. Thanh Thuy & nh

Phung

Houston

1/1/98

100

THLS.

Nguyen Van

Chieu

Grand Rapids

1/1/98

50

TTLS.

Nguyen Van

Thuy

Montclair

1/7/98

60

THLS.

Pham Thanh

Tam

San Jose

1/10/98

50

Bro.

Joseph Hung &

Tho

San Jose

1/14/98

100

THLS.

inh Lauren & Kim

Sn

Upper Darby

1/25/98

100

CV/75.

Robert Tran M.

Quoc

Smyrna

1/25/98

1000

THLS.

Tran W. Heidi & M.

Tien

Marietta

1/25/98

50

CV/75.

Dng nh

Gioan

Ok. City

1/25/98

50

TA/68.

Vu Ngoc

Linh

San Jose

1/27/98

100

THLS.

Nguyen

Loc

Milpitas

1/31/98

100

Bro.

Joseph-Marie

at

Concord

1/31/98

50

MT/75.

Vu Quang

Hung

Edmonton

2/1/98

36.25

TA/72.

Nguyen P. Cng &

Kim

Ok. City

2/1/98

50

TA/ .

Robert Dinh &

Therese

Springfield

2/1/98

50

TA/ .

Hai-Tri C.

Le

LynnWood

2/1/98

13.75

THLS.

Ho T. T.

Lam

Kingston

2/1/98

50

TA/74.

Thu Hang & Quoc

Thnh

Silver Spring

2/1/98

50

BN/67.

Le Van

Nghi

Yukon

2/1/98

50

TA/74.

Jacquelyn & ang

Phc

Bowie

2/1/98

50

TA/69.

Helen & Vnh

Long

Murrieta

2/1/98

50

TA/75.

Daisy & Hoang

Trc

Rio Rancho

2/1/98

50

M/ .

Thien Nguyen & Yen

Vu

Hampton

2/1/98

50

An Danh

c/o Lasan@saigon.com

2/1/98

200

BN/72.

Henry Cao Xuan

Hung

Falls Church

2/1/98

50

Ms&Mrs.

Teresa Scheerer & Adele

Styk

Burbank

2/7/98

500

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

Monterey Park

2/7/98

30

Ca oan

Thanh Linh

Milpitas

2/12/98

110

THLS.

Quoc

Trinh

Houston

2/20/98

50

THLS.

Pham

Trung

Houston

2/20/98

100

THLS.

Mai

Diep

Houston

2/20/98

30

TA/74.

Nguyen Ngoc

Oanh

Sugarland

2/20/98

100

THLS.

Tran

Hanh

Houston

2/20/98

30

THLS.

Pham

Quynh

Houston

2/20/98

30

THLS.

Diana Thuy

Khng

Houston

2/20/98

100

THLS.

Dc S Le

Thuy

Houston

2/20/98

50

THLS.

Nguyen T.

Thuan

Houston

2/20/98

30

Nhom

Ban South

West

Houston

2/20/98

50

THLS.

Pham

Tien

Houston

2/20/98

30

Nhom

New

Terrytory

Houston

2/20/98

100

TA/72.

Nguyen My-Le &

Nghiep

Katy

2/20/98

200

LS/76.

Martin Pham N.

Phc

Houston

2/20/98

100

An Danh

c/o Nhom Tnh Thng

TX

2/20/98

20

THLS.

Thang &

Hien

Houston

2/20/98

20

BS.

Tran Nam

Hai

Houston

2/20/98

100

THLS.

Lng Quang

Huy

Houston

2/20/98

100

Ban Nhac

CBC - Mini

Club

Houston

2/20/98

100

THLS.

Quinn & Corby

Bui

Houston

2/20/98

100

Nhom

Tnh Thng La San -

Texas

Bellaire

2/20/98

1246

BS.

Pham Thu Hng & Hong

Hai

SugarLand

2/20/98

60

CV/73.

Bernard Tran Viet

Hung

Port Arthur

2/20/98

100

TA/66.

BS. Thanh Thuy & nh

Phung

Houston

2/20/98

500

THLS.

Nguyen nh

Th

Houston

2/20/98

300

THLS.

Hometeq Real

Estate

Houston

2/20/98

100

THLS.

Cam Trang & Bnh

Dng

Houston

2/20/98

100

BS.

Phuong Vinh,

M.D., P.A

Houston

2/20/98

200

TUDO

Magazine

Houston

2/20/98

500

THLS.

Trinh

Nancy

Houston

2/20/98

50

THLS.

MoiThi Nguyen - New's

Nails

San Antonio

2/20/98

50

THLS.

Pham T. Hng & Van

Sy

Houston

2/20/98

100

THLS.

Cao H. Ba & Nicole

Phng

Houston

2/20/98

100

THLS.

Victor Trinh & Tuyet

Mai

Houston

2/20/98

50

M/74.

Nguyen Nga & Pham H.

Cong

Sugar Land

2/20/98

100

THLS.

Vietnam

Pharmacy

Houston

2/20/98

50

THLS.

Philip & Oanh N.

Vantho

Houston

2/20/98

50

THLS.

Philip VinhQuoc &

BichNgoc

Houston

2/20/98

50

BS.

Huey

Bui, DDS

Houston

2/20/98

50

THLS.

Anthony

Nguyen

Houston

2/20/98

60

TA/75.

Hong Diem

Lan

San Jose

2/22/98

100

LS/75.

Le Van

Trieu

Charlotte

3/1/98

200

KT/ .

Hung Lam & Nguyen

Huong

Spokane

3/5/98

55

THLS.

an Thanh & Le Tuyet

Lam

Houston

3/7/98

75

THLS.

Tran Th

Thien

Seattle

3/16/98

200

LS/76.

Le Van

Tuan

Glendora

3/17/98

200

THLS.

au Hu

Hiep

Alief

4/1/98

30

Ms&Mrs.

Teresa Scheerer & Adele

Styk

Burbank

4/12/98

1000

DS.

Frank Vu Ngoc

Phach

Irvine

4/15/98

100