Thank You
for supporting the Educational & Social Mission
of The La Salle Brothers in Vietnam
2019

Ân Nhân thành phố/bang ngày số tiền mục đích người nhận
Phuc&Thanh Hai Folsom, CA 01-08-2019 1,000 Education in VN F. Tân
Lam Nguyen c/o Hai Thai Nguyen Kentwood, MI 01-17-2019 500 "Ĺ X́" Trẻ Em nghèo VN F. Tân
OB. Độ San Jose, CA 01-23-2019 100 For the poor in VN F. Tân