Thank You
for supporting the Educational & Social Mission
of The La Salle Brothers in Vietnam
2012

 

ID Benefactors City-State Date Amount E-S H-S Univ. V-S Poor AFVN Note
HĐ/ Lasallian Alumni Association Springfield, VA 12-14-11 1,000           x  
P058 Maria Nguyen T. Phuoc San Jose, CA 12-15-11 20 x           Yali
L091 Anthony & Kim Oanh Vu Hayward, CA 12-15-11 100         x    
L051 Liem Nguyen San Jose, CA 12-15-11 500       400 100    
H070 Trung Hau & Hien T. Ho Santa Clara, CA 12-15-11 50         x    
K071 Khanh Tran San Jose, CA 12-15-11 110 50     60      
T115 Thomas Thien-Nguyen Garden Grove, CA 12-15-11 100       x      
S022 The Dinh Family Haverton, PA 12-15-11 100         x    
S013 Luke Sinh Le Baltimore, MD 12-15-11 300       x      
T148 Pham Phu Thu San Jose, CA 12-15-11 50           x  
N107 Tran Nguyen Nghi Greenfield, WI 12-15-11 50         x    
P083 Paul & Lily Tran Garden Grove, CA 12-15-11 100         x    
S005 Sam Nguyen Houston, TX 12-15-11 100           x  
M072 Ken Wayne & My Q. Nguyen San Jose, CA 12-16-11 100           x  
H135 Ho-Nhu Nguyen San Jose, CA 12-16-11 20       x      
H167 Kim Hoa Nguyen Vista, CA 12-17-11 100           x  
P037 Thanh Mai & Bang Phuong San Jose, CA 12-17-11 200           x  
L133 Nguyen Luat c/o Dat Nguyen San Jose, CA 12-18-11 50           x  
L063 Phu Vu & Bich Lien Santa Clara, CA 12-18-11 100         x    
L147 The Van Luong & The Soniq San Jose, CA 12-18-11 50         x    
T089 Tuan Trong Hoang & Van T. Yen Huynh Arlington, TX 12-18-11 100           x  
N104 Nam Hoa Dang & Dorothy*Danny San Jose, CA 12-19-11 20         x    
C093 Thanh Nhan & Cuong Nguyen San Jose, CA 12-19-11 100 x            
H225 Hung B. Pham San Jose, CA 12-19-11 50             F. Desire
D062 Nguyen Minh Dung Fairfax, VA 12-20-11 100       x      
N105 Nguyet Minh T. Pham Campbell, CA 12-21-11 20         x    
X012 Xuan Lieu Dong San Jose, CA 12-21-11 100         x    
M004 Cao V. Vu & Mau T. Doan San Jose, CA 12-21-11 100 x x x x x    
S007 Sanh Van & Kim Le Lawndale, CA 12-21-11 100 x            
M056 CongMinh T. Tran Westminster, CA 12-21-11 100 x x          
K067 Nguyen Ngoc Kinh & Kim Quy San Jose, CA 12-23-11 20         x    
L050 Liem Son Pham Mountain View, CA 12-23-11 100           x  
Y012 Vu Thi Yet San Jose, CA 12-24-11 20 x            
C098 Cindy Doan Vu Los Altos, CA 12-25-11 100         x    
H258 Hung Vu Los Altos, CA 12-25-11 100         x    
T152 Thuc Trung Nguyen & Lynh Ngo San Jose, CA 12-16-11 100         x    
C092 Vincent Cuong & Ty Thi La Milpitas, CA 12-26-11 50         x    
C054 Tran Hong Chuong TA/75 San Jose, CA 12-27-11 100         x   RIP-Maria KL
V055 Thai Nguyen San Jose, CA 12-29-11 500 200       300    
B004 Bang Trac Du, TA/65. Houston, TX 12-30.11 100 x     x      
Q012 Quang N. Nguyen & KimCang Tong Cedar Park, TX 1-6-12 100           x  
T073 Ky Khac & Loi Nguyen Thai San Jose, CA 1-6-12 30           x  
M017 Mai Van & Kim Quy Tran Paramount, CA 1-10-12 100       x x    
C021 Danielle N-D Chau San Jose, CA 1-12-12 100 x x          
V060 John & Tuong-Vy Nguyen San Jose, CA 1-16-12 150           x  
H258 Hung Vu & Tan T. Nguyen Los Altos, CA 1-19-12 200           x  
  Anonymous c/o Fidellity C. Gift Fund Boston, MA 1-25-12 2,000             MT
  VNLS c/o Sr. AnhLoan San Jose, CA 1-29-12 300         x    
H257 Carol Huong Pham, DDS Sunnyvale, CA 1-30-12 200           x  
L155 Mr.&Mrs. Tran Van Lan Cary, NC 2-3-12 100         x    
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 2-9-12 100           x  
HD/. HaiTri&Huy-Huy&Hai-Phu c/o MSMGP Princeton, NJ 2-15-12 28,800         x    
T062 An Danh (Benefactor) Alexandria, VA 2-20-12 500           x  
V033 L.T. Nguyen, M.D. & H.K. Nguyen Yorba Linda, CA 2-21-12 1,000           x  
C089 Daniel&Christine Van Fremont, CA 2-27-12 200           x  
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 3-2-12 150             MT
H268 Minh Hieu Do & Nolan Luu San Jose, CA 3-8-12 200             MT
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 3-21-12 196.35             MT
K075 Andy Kuo c/o Mr. Twee Silver Spring, MD 3-21-12 3.65             MT
P085 Hugo C. Del Pino Silver Spring. MD 3-27-12 9.00             MT
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 3-29.12 3.65             MT
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 4-2-12 164.65             MT
  Anonymous c/o OB Thanh San Jose, CA 4-3-12 200         x    
M041 Thomas & Mindy Nguyen Sugar Land, TX 4-6-12 100 x x x x x    
H167 Kim Hoa Nguyen Vista, CA 4-9-12 100             MT
S020 Son & Han Nguyen Rochester, NY 4-18-12 100         x    
  Lent Season Bowl of Rice c/o NDLS San Jose, CA 4-21-12 220         x    
P013 Hao T.&Phuoc Phan Nguyen Pearland, TX 4-21-12 200             MT
H082 Twee Thank HighTrink Silver Spring, MD 5-3-12 150             MT
D*039 Nguyen Van Duc Palo Alto, CA 5-6-12 100             Yali
T148 Pham Phu Thu San Jose, CA 5-13-12 100         x    
Q024 Quy Bui Ngo Fremont, CA 5-15-12 100         x    
K076 Kim T. Nye Tran San Jose, CA 5-22-12 100             Yali
  Goretti Nguyen c/o Patrick Midway, CA 5-26-12 20             Yali
D*001 Nguyen Duy Duc Alhambra, CA 5-26-12 200             MT+F.Desire
H269 Duong Thien & My Hanh West Covina, CA 5-26-12 150         x    
N108 Tran Nghia Midway, CA 5-26-12 100             Yali
K077 Khuong Dinh Pham Anaheim, CA 5-28-12 100             Yali
T062 Alphonse Thanh T. Vu Alexandria, VA 6-6-12 500             Yali
T062 Lasallian Alumni Associtation Springfield, VA 6-6-12 1,000             Yali
D069 Joseph Duyen & Betty N. Ho Burke, VA 6-12-12 100             Yali
P086 Ninh V&Phung M. Tran Burke, VA 6-15-12 100             Yali
H260 Andrew H. Nguyen Arlington, TX 6-25-12 100             MT
D*034 Donald T. Nguyen Rochester Hills, MI 9-20-12 100           x lasan-net
T270 Le C. Hai-Tri Lynnwood, WA 9-20-12 490           x lasan-net
P049 Nam Phuong Chu Irvine, CA 9-20-12 200           x lasan-net
T051 Nguyen Chi Thanh Morgan Hill, CA 9-20-12 100           x lasan-net
N074 Nhan & Jennifer Vo Cary, NC 9-20-12 100           x lasan-net
T139 Thinh Dinh Burke, VA 9-20-12 200           x lasan-net
H271 Truc Hoang Princeton, NJ 9-20-12 100           x lasan-net