School Year 2003-2004

Danh hieu

Ho va ch lot

Ten

Bang

Ngay

So tien

TTLS.

Ha Viet Trung &

Hng

CA

01-May-03

300

TA/ .

o

Anh

DE

01-May-03

200

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

CA

10-May-03

30

THLS.

Nguyen Dawn &

Kiet

CA

14-May-03

100

THLS.

Trung Can & Ngoc

Hng

CA

14-May-03

100

BS..

Phan My

Dung

CA

15-May-03

200

TA/75.

Thai Ha & Tien Cong

Minh

CA

19-May-03

200

N/96.

Huynh T. Ngoc & Van

Phng

CA

20-May-03

50

TA/75.

Phan H.

Phc

CA

31-May-03

360

TV/74.

Ba Nguyen T. Nga & Quoc

Thanh

CA

03-Jun-03

300

BMT/64.

Nguyen Van

Hng

CA

03-Jun-03

1000

TTLS.

Pham Trieu & Vu

Hue

CA

05-Jun-03

100

THLS.

Albert Nguyen Ch

Thanh

IL

05-Jun-03

100

TTLS.

Danielle N-D

Chau

CA

07-Jun-03

100

THLS.

Misa Florist &

Gifts

CA

08-Jun-03

100

THLS.

Nguyen Frank &

Marianne

CA

11-Jun-03

200

TTLS.

Tran Sue Ann & nh

Nhu

MN

12-Jun-03

100

THLS.

Tran Th

Thien

WA

23-Jun-03

100

THLS.

Dr. ING. Pham

Minh

MI

28-Jun-03

80

THLS.

oan Ha & Vu Xuan

at

CA

01-Jul-03

200

TTLS.

Thomas Nguyen .

Chau

MD

01-Jul-03

50

THLS.

Kim Thoa & Van

Ngha

NJ

07-Jul-03

1080

TA/64.

Phan Mong iep & Tien

Dung

CA

08-Jul-03

100

TTLS.

Madalena Tho & Anh

Hong

IL

30-Jul-03

100

THLS.

Tran Hong

Chng

CA

01-Aug-03

200

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

CA

02-Aug-03

30

THLS.

Nguyen Thu & Van

Phat

CA

06-Aug-03

150

TTLS.

Vu

Lan

OR

06-Aug-03

100

THLS.

Mai Xuan Quy &

Lien

LA

08-Aug-03

2000

THLS.

Tran

Donna

CA

13-Aug-03

300

THLS.

Nguyen c

Chnh

CA

16-Aug-03

50

THLS.

Nguyen Th

Phuc

CA

10-Sep-03

20

Gia nh

Nguyen Hien

Vinh

CA

10-Sep-03

150

OB.

Phan Hu

Phung

CA

10-Sep-03

50

Legio

Marie Cong oan

Saddleback

CA

10-Sep-03

200

TTLS.

Gia nh F.X. Tran Tao

Lap

CA

15-Sep-03

100

THLS.

James Nam & Nguyen T.

Thao

CA

16-Oct-03

100

THLS.

Pham Tien

Hoang

CA

06-Nov-03

60

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

CA

08-Nov-03

30

THLS.

Phuc Quoc & Bch

Lien

CA

16-Nov-03

200

THLS.

Dng Thien

Lng

CA

17-Nov-03

200

THLS.

Phero Pham Quoc

Viet

CA

18-Nov-03

100

THLS.

Nguyen Can & Lan

Duong

CA

19-Nov-03

300

N/97.

Ky Khac & Li

Thai

CA

20-Nov-03

50

THLS.

Maria Sau & Pham

Khiet

CA

22-Nov-03

50

THLS.

Tran Van

Tru

CA

23-Nov-03

250

THLS.

Tran Nguyet & Nguyen

An

CA

24-Nov-03

150

TA/75.

Phan H.

Phc

CA

24-Nov-03

200

N/96.

Nguyen Van

Phu

CA

30-Nov-03

300

TA/ .

Hoang Cung

Fa

VA

02-Dec-03

200

THLS.

o Yen

Nhi

CA

02-Dec-03

100

Rev.

Joseph Pham

Hung

CA

04-Dec-03

100

BN/60.

Le Van

Sanh

CA

05-Dec-03

100

THLS.

Lng & Ut

Lam

NY

07-Dec-03

50

THLS.

Trung Can & Ngoc

Hng

CA

08-Dec-03

100

Legio

Marie Cong oan

Saddleback

CA

08-Dec-03

100

Gia nh

Nguyen Hien

Vinh

CA

08-Dec-03

50

THLS.

Pavy T.

Thu

CA

08-Dec-03

50

THLS.

Tran Th

Thien

WA

10-Dec-03

100

TTLS.

ang T. Trung

Trc

CA

11-Dec-03

100

TTLS.

Nguyen LanAnh &

Khai

CA

11-Dec-03

50

GS/MS.

Nguyen Ngoc

Quang

TX

12-Dec-03

100

BS.

Nguyen Long &

Jeannette

MA

12-Dec-03

50

TTLS.

Jos. Ha Quan &

Thanh

CA

12-Dec-03

50

THLS.

Nguyen Thai & My

Nhat

PA

12-Dec-03

50

THLS.

inh Van

Bnh

CA

14-Dec-03

100

THLS.

Nguyen Van Sn &

Nga

CA

14-Dec-03

100

GLVN.

Nguyen V. Huyen & T.

Thuy

CA

15-Dec-03

200

TTLS.

Tr. Thanh &Ke Quang & Thiet

Ngha

CA

15-Dec-03

50

THLS.

inh Lauren & Kim

Sn

PA

15-Dec-03

100

Lasallian

Alumni Association

 

VA

16-Dec-03

1000

THLS.

Phan T. Ngot & Van

Tuy

CA

17-Dec-03

50

THLS.

Vu Xuan at & oan

Ha

CA

17-Dec-03

100

THLS.

nh Hoang & Cam

Hng

CA

18-Dec-03

200

N/96.

Pham Sn

Liem

CA

19-Dec-03

100

M/ .

Tran Kim Nga &

Dng

VA

21-Dec-03

200

N/96.

Pierre Huy & Lu

Yen

CA

22-Dec-03

100

GLVN.

Tammy Nguyen & Vu

Hung

CA

26-Dec-03

200

TA/75.

T Gin & Cindy Ngo

Hanh

CA

28-Dec-03

500

TTLS.

Nguyen Manh

c

CA

30-Dec-03

50

TA/75.

T Gin & Cindy Ngo

Hanh

CA

30-Dec-03

500

TN/ .

Pham

Paulina

CA

31-Dec-03

50

THLS.

Nguyen Quang & Diem

Phng

CA

04-Jan-04

20

TN/ .

Kieu Lien & Ly

Chau

CA

06-Jan-04

50

TN/ .

Nguyen Loc & H.

Ann

IL

06-Jan-04

50

TN/ .

Nguyen Ngoc

Lang

CA

06-Jan-04

50

TN/ .

Vo Cong

Trc

CA

06-Jan-04

20

TN/ .

Tieu

Sa

TX

06-Jan-04

50

TN/75.

Hang

Trong

VA

06-Jan-04

50

THLS.

Ly-Tran M

Tiffany

CA

06-Jan-04

50

TN/ .

Bui L.T.Thuy & o Ba

An

GA

07-Jan-04

50

TN/ .

Tran . KimChau & Tran

Dung

CA

07-Jan-04

30

 

Tieu Muoi

 

CA

07-Jan-04

100

 

Ni Co

 

CA

07-Jan-04

100

TN/ .

Nguyen D.Trong & Thanh

Dan

VA

07-Jan-04

30

TN/ .

Mai-Lien & Phan-Ba

Phi

WA

07-Jan-04

50

TN/ .

Pham Th

Ngoc

GA

07-Jan-04

50

TN/ .

Ha H.

Phc

NY

07-Jan-04

50

THLS.

Nguyen Francis X. &

Theresa

CA

07-Jan-04

50

TN/ .

Tran T. Y

Kim

CA

07-Jan-04

50

TN/ .

Phan Tan &

Brenda

CA

07-Jan-04

20

CV/75.

Ly Thu Viet

Dung

CA

07-Jan-04

160

TN/ .

Pham Van

Ban

CA

07-Jan-04

50

THLS.

Han V.

Catherine

CA

07-Jan-04

50

THLS.

Nguyen T. Bao

Tram

CA

07-Jan-04

20

THLS.

Nguyen T. Kim

Hoa

CA

07-Jan-04

50

THLS.

Nguyen

Hai

CA

07-Jan-04

50

TN/ .

Le K.Lac & Dieu

Linh

VA

07-Jan-04

50

TN/ .

Tran Th

Ut

CA

07-Jan-04

20

CV/69.

Nguyen Nathalie &

Kim

CA

08-Jan-04

50

TTLS.

ang Quang

Khoat

CA

09-Jan-04

20

TN/ .

Pham H.

Victoria

AL

09-Jan-04

50

THLS.

Tran o

Tung

CA

09-Jan-04

20

TN/ .

Trng c & Nguyen T.

Trung

CA

10-Jan-04

30

THLS.

Anh Tuan & Thnh

Thelma

CA

10-Jan-04

40

TA/71.

Nguyen Manh

Thang

ONT

10-Jan-04

50

TTLS.

Mau n & Nh

Hng

CA

12-Jan-04

100

THLS.

An Danh

 

CA

12-Jan-04

100

TTLS.

Nguyen Le & Kha

Nho

CA

12-Jan-04

20

TN/ .

Minh Thao & Tran

Thanh

CA

12-Jan-04

50

GLVN.

Andre Dung Lac c/o GX Maria

Goretti

CA

13-Jan-04

410

THLS.

Chu Minh Nam

Phng

CA

13-Jan-04

100

TN/ .

Le C. Long & Tran T.

Van

CA

16-Jan-04

50

TTLS.

Pham Trieu & Vu

Hue

CA

19-Jan-04

100

TA/ .

Dr. Nguyen Quang

Bnh

BC

26-Jan-04

200

THLS.

Nguyen Kimberly &

Nhan

CA

26-Jan-04

100

THLS.

Mrs. Sonia Vu Ngoc

Phach

CA

31-Jan-04

100

TTLS.

Le Th

Tien

TX

02-Feb-04

100

THLS.

Tran Bang & Vu

Yen

CA

02-Feb-04

100

THLS.

Le Th Kim

Cuc

CA

04-Feb-04

50

THLS.

Nguyen Duy

Nghi

CA

07-Feb-04

30

THLS.

Huynh Cam

Long

CA

10-Feb-04

20

TTLS.

G. Giuse Tr. V. Han & Anh

Tuan

CA

14-Feb-04

200

MS/73.

Dan HongY & Phc

Dung

WA

16-Feb-04

200

TV/74.

Ba Nguyen T. Nga & Quoc

Thanh

CA

22-Feb-04

100

Microsoft

Matching Gifts

Program

NJ

05-Mar-04

200

THLS.

Phan Van

Phu

CA

10-Mar-04

150

THLS.

Vu Xuan at & oan

Ha

CA

15-Mar-04

200

THLS.

Nguyen Hu Minh

Tuan

CA

21-Mar-04

50

THLS.

Phuc Quoc & Bch

Lien

CA

23-Mar-04

200

THLS.

Tran Hong

Chng

CA

25-Mar-04

200

Ban Xa

Hoi Giao X Viet

Nam

CA

29-Mar-04

2000

TA/ .

Minh Phng & Hai

Tr + T.R

WA

02-Apr-04

1,000

BN/72.

Henry Cao Xuan

Hung

VA

02-Apr-04

900

THLS.

John & Vu Minh

Dung

CA

02-Apr-04

200

TA/74.

Thu Hang & Quoc

Thnh

VA

02-Apr-04

200

TA/75.

Donald Nguyen Trng

ong

MI

02-Apr-04

100

TA/75.

Daisy & Hoang

Trc

CA

02-Apr-04

200

TA/75.

ang c & Hoai

An

MD

02-Apr-04

200

MS/76.

Vo My Hanh & Thanh

Nhan

NC

02-Apr-04

100

TA/ .

Nguyen Ch

Thanh

CA

02-Apr-04

200

TA/75.

Vu Thai

Hoa

WA

02-Apr-04

100

TA/74.

Jacquelyn & ang

Phc

MD

02-Apr-04

300

PL/ . Thomas Nguyen Thien CA

4-Apr-04

200