***************************************************************************

 

Video:  C Thy, trưởng ban tổ chức

  

Chia sẻ & tường trnh về
(video): phục vụ người ngho ma h

cc linh mục "cng chung v lin kết"
(video): * ku gọi đng gp gip đỡ người ngho

* trao tặng CD lưu niệm

****************************************************

Đời Vẫn Đng Sống
Mẹ "Trsa" Tiểu Hồng Việt Nam

Hoan H
Đon Măng-Việt hội thnh Giuse
New Orleans
đ đem đến cho cc bạn cng tuổi ở Việt Nam
một nụ cười vui sướng ($US 250)