video = Phục Vụ Người Ngho

 

 

Cứu trợ lũ lụt ở H Tĩnh

 

Frere Phương, Fr. Quyết v Fr. Tn  dự định đi thăm cc anh chị em miền trung đang bị bảo lụt ph hại nặng nề. Tin tức chắc qu Bạn biết nhiều rồi.

Dự định sẽ đi vo ngy 7/11

Khng dm xin nhiều, chỉ xin qu Bạn nhn cht  để ủng hộ, một cht thi, để xoa dịu phần no sự mất mt qu lớn của đồng bo miền trung ngho lại ngho thm.

 

Fr. Tn

 
 

CHIA SẺ VỚI NHỮNG NẠN NHN BO LỤT

 

Địa điểm: gio xứ Tn Hội (Quảng Bnh) cha xứ l cha Trực (0989678456).

Ngy đi tại Huế: phi đon sẽ pht xuất từ Huế ngy 7/11 Những người ở xa muốn tham gia,   vng Saigon: lin lạc với Fr. Tn; vng Nha trang: lin lạc với Fr. Quyết.

Phương tiện di chuyển: Xe lửa xe đ my bay

Ph di chuyển, ăn ở: tự trả

Chuẩn bị hng + phương tiện di chuyển hng + 5 em thanh nin : Fr. Phượng

Cc hạng mục đề nghị chia sẻ (thng tin từ địa phương v kinh nghiệm của những người đi trước): Lũ qua rồi, hậu quả lũ l mất hết đồ dng, chết hết tru b v ti sản hư hại. Hiện nay ci cần của dn chng l gạo để ăn v tiền để mua sắm lại vật dụng...

Tuần trước cc Soeurs Dng Con Đức Mẹ V Nhiễm đ đến một gio xứ khc, qu tặng khoảng 20kg gạo v số tiền từ 200,000Đ - 500,000Đ gip cho nhiều b con lương gio. Ty theo kinh ph c được bao nhiu.

Đường di chuyển:

- Huế ra ng tư Ba Đồn (210km chạy xe chừng 4 giờ đồng hồ), rẽ tri về đường 12, tức đường ln cửa khẩu Chalo.

- Từ ng tư Ba Đồn đi theo đường 12 thẳng ln gio xứ Tn Hội chng con 47 km (mất chừng 1 giờ). Sau khi vượt qua hai ro chắn đường sắt, đon gọi cho con, để con ra đn phi đon.

DANH SCH N NHN
(cập nhật đến 18:00 ngy 01/11/2016)

Ban tổ chức cng tc gip Anh  em gặp nạn bo lụt miền Trung: Frere Phượng, Frere Quyết, Frere Tn, xin thay mặt cc nạn nhn bo lụt, chn thnh cm ơn qu n nhn, bằng cch nầy hay cch khc đ rộng mở vng tay để gip đỡ những người Anh  em của chng ta trong cơn hoạn nạn.

Sau đy l Danh sch Qu n nhn Ủng hộ cng tc nầy:

STT

n nhn

Số tiền VND

Ngoại tệ

Ghi ch

1

Nguyễn Hong Đng

12,000,000

 

Chuyển khoản 26/10 lc 11:40:54 (=20.000.000Đ) (F. Phượng)

2

A. Hạnh Jo. Lần 1

8,000,000

 

Th. Hai Đng chuyển khoản 26/10 lc 11:40:54 (= 20.000.000Đ) (F. Phượng)

3

Sapy Nguyễn văn Hưởng

20,000,000

 

F. Tn chuyển khoản 28/10 lc 15:41:50 (F. Phượng)

4

Học viện LS (F. Thắng )

5,000,000

 

Chuyển khoản 26/10 lc 11:51:54 (F. Phượng)

5

A. Patrick Hng v n nhn

15,035,000

 

A. Patrick chuyển khoản 26/10 lc 16:44:23 (F. Phượng) Lần 1

6

Đon thị thanh Hải

 

(400USD)

A. Patrick chuyển khoản 26/10 lc 16:44:29 (F. Phượng) Lần 2

7

Trần Cng Minh

 

(300USD)

A. Patrick chuyển khoản 26/10 lc 16:44:29 (F. Phượng) Lần 2

 

A. Patrick Hng chuyển

15,610,000

= 700USD

 

8

C Ph Trn

36,231,800 

# 2200CAD

A. Patrick chuyển khoản 27/10 lc 10:21:46- lần 3 (F. Phượng)

9

F. Bửu (La San Huế)

3,200,000

 

Trao ngy 27/10 (F. Phượng)

10

Nhm Ble Sky của F. Hồng

10,000,000

 

chuyển khoản 27/10 lc 9:54:27 (F. Phượng)

11

A. Hạnh Jo. Lần 2

12,000,000

 

Th. Hai Đng chuyển khoản 27/10 lc 10:16:04 (F. Phượng)

12

Thầy Monfort Min

5,000,000

 

chuyển khoản 27/10 lc 15:30:32 (F. Phượng)

13

Nguyễn thị Tuyết Trinh (Nha Trang)

5,000,000

 

Sr. Tuyết chuyển khoản 31/10 lc 16:53:09 (F. Phượng)

14

Nguyễn thị Tuyết (Tu Hội Dng Truyền)

5,000,000

 

Sr. Tuyết chuyển khoản 31/10 lc 16:53:09 (F. Phượng)

15

C Hong Oanh

500,000

 

chuyển khoản 28/10 lc 11:31:13 (F. Phượng)

16

Cđ La San BMT (BMT 1)

10,000,000

 

F. Tn chuyển khoản 28/10 lc 15:41:50 (F. Phượng)

17

C Trc Lm (Thanh Đa)

4,000,000

 

chuyển khoản 29/10 lc 10:12:37 (F. Phượng)

18

Cđ Ph Thọ

5,000,000

 

F. Qu trao 30/10 (F. Phượng)

19

Cđ Taberd - SIVITA

10,000,000

 

F. Trường trao 30/10 (F. Phượng)

20

1 Frre ủng hộ

2,000,000

 

trao ngy 30/10 (F. Phượng)

21

Tập Viện

5,000,000

 

F. Long trao 30/10 (F. Phượng)

22

Thỉnh Viện

2,000,000

 

Thỉnh sinh trao 30/10 (F. Phượng)

23

Oanh Bi

2,282,500

 

A. Hng Patrick chuyển khoản 31/10 lc 16:55:53 (F. Phượng) lần 4

24

Cđ Đ Lạt

5,000,000

 

F. Ba chuyển khoản 31/10 lc 11:05:15 (F. Phượng)

25

Cđ Minh Tm (BMT)

10,000,000

 

F. Bu chuyển khoản 01/11 lc 13:57:44 (F. Phượng)

26

Chị Tm (ngn hng)

3,000,000

 

Anh Patrick Hng chuyển khoản 03/11 lc 10:13:11. Lần 6 (F. Phượng)

27

C Phượng Ng 

6,685,500

#300USD

Anh Patrick Hng chuyển khoản 03/11 lc 10:16:15. Lần 7 (F. Phượng)

28

gia dinh  học trò các Fr. ở Arlington, Texas".

33.427.500

#1500USD

Anh Patrick Hng chuyển khoản 03/11 lc 10:16:24. Lần 8 (F. Phượng)

29

Thng tin nhận từ email Tony Nguyen <tony@escribex.com> [1]

35,656,000

# 1600USD

Anh Patrick Hng chuyển khoản 02/11 lc 11:04:22. Lần 5 (F. Phượng)

30

Một n nhn

3,000,000

 

Sr. Tuyết chuyển khoản 03/11 lc 10:42:25 (F. Phượng)

31

TSC Đức Minh

10,000,000

 

Chuyển khoản 04/11 lc 8:24:31

32

Nguyễn thị Vin

20,000,000

 

Sr Hậu chuyển khoản 04/11 lc 10:27:31

33

Học sinh trường Tnh Thương La San v Sinh vin SIVITA

4,000,000

 

Fr. Tn đem ra Huế giao Fr. Phượng

34

Anh Điền v n nhn Ha Lan

12,792,000

520EUR

Fr. Tn đem ra Huế giao Fr. Phương

35

Hng Ignace

?

 

 

 

Kết ton lc 16:00 ngy 03/11/2016

 

 

 

Những người chưa nhận được trong TK ny

 

33

CĐ La San Bnh Cang

 

3,000,000

F. Quyết nhận

 

DANH SCH TỪ FRRE QUYẾT GỬI VỀ

 

1.       

Bc Cư Nauy

 

400 USD

 

 

2.       

Chị Diệu Hoa USA

 

250 USD

 

 

3.       

Chị Nhung USA

 

500 USD

 

 

4.       

Anh chị Chnh HCM

5.000,000

 

 

 

5.       

Ca đon,
Legio Bnh Cang

6.000.000

 

 

 

6.       

CĐ Thnh Tm
v cc n nhn

25.000.000

 

 

 

7.       

F. Phong USA

21.000.000

 

 

 

8.       

CĐ HƯU DƯỠNG 

10.000.000

 

 

 

9.       

GIA ĐNH F. THỌ

10.000.000

 

 

 

 

 

77,000,000

~25,000,000

 

 

 

CỘNG

102,000,000VND

 

 

                 

 

Tổng số tiền đ nhận được để cứu trợ bo lụt đến 16:00 ngy 03/11/2016

F. Phượng

289,628,300

F. Quyết

102,000,000

Tổng cộng

391,628,300

 


 

[1] $100 USD        Nguyễn Ngọc Sơn

   $100 USD        Lm Thị Bch Trinh

   $100 USD        Nguyễn Thnh Dương

   $100 USD        Hứa Tng Đức

   $200 USD        Trần Tấn Hon

   $200 USD        Đỗ Phi Hng

   $100 USD        Nguyễn Gia Dần

   $200 USD        Trần Cng Tam

   $100 USD        Ph Hong Nghĩa

   $100 USD        Nguyễn Minh Mạnh

   $100 USD        Nguyễn Văn Sơn

   $200 USD        Nguyễn Thanh Thủy

****************************************************************************************************************************************************

 


 


 

===========================================================================================


  

 


 

========================================================================

 ===========================================================================

============================================================================


 

 

 

 

=================================================================