yaly-05-01.jpg (20497 bytes) yaly-05-09.jpg (28626 bytes)

giayphep.jpg (86183 bytes)

chuyện lạ chưa từng thấy:

Ngy Khai Giảng CHỈ C MỘT (1) HỌC SINH!

Nhờ sự tiếp tay nhn i của qu vị Mạnh Thường Qun,
Trường LASAN Yali hm nay:

happy birthday to you...


Chương Trnh Mở Rộng Trường LASAN Yali

tất cả cho cc em Thượng được học nội tr


 

Cộng Đon LASAN Yali

Năm Học 2006-2007

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

Video1. Trường Yali 5 năm sau

2. Sinh Hoạt Hằng Ngy

3. Sinh Hoạt Ma H

4.  ni nĩ xin ghi danh cho con em : "chịu thua!"

================================

học sinh nội tr = tạm thời dng hai (2) phng lớp

Số học sinh tăng mỗi năm,
v nhu cầu cấp bch cho cc em học sinh "ln lớp"
trong hai năm tới: lớp 4 v lớp 5

nn phải xy thm nh "nội tr"
dnh ring cho cc em Thượng ở xa nh trường

*****************************************************************