lasan.gif (4021 bytes)

Gaudium & Spes
for the District of Saigon - Vietnam
after 1975

"Hăy Trổ Hoa Nơi Thiên Chúa Đặt Để Bạn..."

Ơn Gọi La San Vẫn Triển Nở Trong Môi Trường Xem Ra Khá Cằn Cỗi...

lasan-tvthanh.jpg (45328 bytes)

Các Vị Đàn Anh Vui Sướng Thấy Cảnh "Tre Già Măng Mọc"
và an tâm th́ thầm "Nunc Dimittis..."Những Thanh Niên Đầu Tiên Tại Việt Nam Quyết Tâm Theo Bước Chân Cha Thánh La San
(Sau 1975)Và... Hy Vọng Đă Vươn Lên...
Sức Sống La San ngày càng tăng trưởng

 

Hằng Năm, Cha Thánh Lập Ḍng và Các Vị Đàn Anh trên trời cùng Anh Em La San khắp nơi
vui mừng tiếp đón Anh Em Trẻ vào các nhà huấn luyện


 

 

Anh Em Trong Cộng Đoàn Hớn Hở Vui Mừng Đón Tiếp Anh Em Trẻ 

 

Anh Em dẫn nhau đi Vũng Tàu, ghé Đức Mẹ Băi Dâu Tạ Ơn và Phó Thác

Tỉnh Ḍng Gởi Anh Em Trẻ Du Học (Phi - Pháp - Mỹ - Úc...)
"Sẵn Sàng Hành Trang Cho Sứ Mạng Tông Đồ Giáo Dục"