giadinhlasan-logo.jpg (9136 bytes)

Group 22

D22.MatthieuBon00.jpg (5276 bytes)
Frère Matthieu Bổn

Group 27

D29.AthanaseMang00.jpg (4590 bytes)
Frère Athanase Mạng
D29.EmanuelOai00.jpg (3784 bytes)
Frère Emmanuel Oai
D29.JourdainThien.jpg (4360 bytes)
Frère Jourdain Thiên
D29.JustinDat00.jpg (4588 bytes)
Frère Justin Đạt
D29.MarcXineymonThang00.jpg (4249 bytes)
Frère MarcXineymon Thăng
D29.ReneToan00.jpg (4237 bytes)
Frère René Toàn
D29.UrbainVan00.jpg (4788 bytes)
Frère Urbain Vạn
Group 30 D30.IgnaceTruong.jpg (4222 bytes)
Frère Ignace Trượng
D30.LaurentVui00.jpg (4876 bytes)
Frère Laurent Vui
Group 31 D31.RobertRong00.jpg (3977 bytes)
Frère Robert Rong
Group 35 D35.PierreNghiem00.jpg (4139 bytes)
Frère Pierre Nghiêm
Group 40 D40.SalomonHo00.jpg (5459 bytes)
Frère Salomon Hòa
Group 41 D41.AugustinAc.jpg (4700 bytes)
Frère Augustin Ấc
D41.FrancoisSac00.jpg (5293 bytes)
Frère Francois Sắc
D41.NorbertChoi00.jpg (4272 bytes)
Frère Norbert Choi
Group 42 D42.SalvatorNgoi.jpg (5149 bytes)
Frère Salvator Ngợi
D42.TheophaneKe00.jpg (6183 bytes)
Frère Théophane Kế

Frère Alban Minh
Group 44 D44.AdrienHoa.jpg (4233 bytes)
Frère Adrien Hoá
Group 46 D46.ElieKhoa00.jpg (5012 bytes)
Frère Elie Khoa
D46.NivardTon00.jpg (3858 bytes)
Frère Nivard Tôn
Group 47 D47.BrunoBang00.jpg (3228 bytes)
Frère Bruno Bằng
Group 48 D48.AloysiusLien.jpg (4945 bytes)
Frère Aloysius Liên
D48.PaulienTinh00.jpg (4160 bytes)
Frère Paulien Tánh
D48.VitalisPhuong00.jpg (6556 bytes)
Frère Vitalis Phương
Group 49 D49.BonnardBa00.jpg (4119 bytes)
Frère Bonard Bá
D49.ChristopheHanh.jpg (4273 bytes)
Frère Christopher Hạnh
D49.ColombanDao.jpg (4718 bytes)
Frère Colomban Đào
D49.CorentinPhi.Sorti.jpg (4094 bytes)
Frère Corentin Phi
D49.FlorentHoanh.Sorti.jpg (4160 bytes)
Frère Florent Hoành
D49.GerardPhat.Sorti.jpg (4351 bytes)
Frère Gérard Phát
D49.JulesHoa.jpg (3793 bytes)
Frère Jules Hoà
D49.JulienDat00.jpg (4183 bytes)
Frère Julien Đạt
Group 51 D51.CasimirChuc.jpg (4919 bytes)
Frère Casimir Chức
D51.PhilibertCan.jpg (3835 bytes)
Frère Philbert Cẩn
Group 52 D52.BernardTam.Sorti.jpg (4056 bytes)
Frère Bernard Tâm
D52.GuibertNhac00.jpg (4736 bytes)
Frère Guibert Nhạc
D52.WenceslasThuong00.jpg (4024 bytes)
Frère Wenceslas Thưởng
Group 53 D53.HubertHuy00.jpg (4187 bytes)
Frère Hubert Huy
D53.RodriguezDao.jpg (4267 bytes)
Frère Rodriguez Đào
Group 54 D54.AlbertTien.jpg (4870 bytes)
Frère Albert Tiên
D54.GuillaumeKhai.jpg (4935 bytes)
Frère Guillaume Khai
D54.HumbertCuong00.jpg (6425 bytes)
Frère Humbert Cương
Group 55 D55.GastonTho00.jpg (4371 bytes)
Frère Gaston Thọ
D55.GenesChau.jpg (5094 bytes)
Frère Genès Châu
Group 56 D56.AlphonseDien00.jpg (4127 bytes)
Frère Alphonse Điễn
D56.ApollinaireDinh.jpg (4901 bytes)
Frère Appolinaire Dinh
D56.EdouardHoan.jpg (4127 bytes)
Frère Edouard Hoàn
D56.RaymondHinh.jpg (4876 bytes)
Frère Raymond Hinh
Group 57 D57.AlainCam00.jpg (4525 bytes)
Frère Alain Cầm
D57.LucienQuang.jpg (5858 bytes)
Frère Lucien Quảng
Group 59 D59.AglibertThanh00.jpg (5253 bytes)
Frère Agilbert Thành
D59.DanielTrang.jpg (4248 bytes)
Frère Daniel Trạng
D59.MichelHai.jpg (5064 bytes)
Frère Michel Hải
Group 60 D60.DesireNghiem.jpg (4207 bytes)
Frère Désiré Nghiêm
Group 61 D61.PaulLeCu00.jpg (4418 bytes)
Frère Paul Lê Cừ

Frère Alexandre Lê Văn Ánh
Group 63 D63.BasileDuc.Sorti.jpg (3479 bytes)
Frère Basile Đức
D63.BriceHung.Sorti.jpg (3443 bytes)
Frère Brice Hưng
D63.ConstanceHuu00.jpg (3278 bytes)
Frère Constance Hữu
D63.CosmeTuan.jpg (3451 bytes)
Frère Cosmes Tuân
D63.CyprienRiem.Sorti.jpg (3943 bytes)
Frère Cyprien Riệm
D63.MathieuLien.Sorti.jpg (3107 bytes)
Frère Matthieu Liên
D63.NoelPinot.Sorti.jpg (3761 bytes)
Frère Noel Pinot
D63.PatriceDuong.Sorti.jpg (3653 bytes)
Frère Patrice Đông
D63.RomualdMang.Sorti.jpg (3639 bytes)
Frère Romuald Mạng
D63.XavierMuoi.Sorti.jpg (3951 bytes)
Frère Xavier Mười
Group 64 D64.BerchansThao.Sorti.jpg (3316 bytes)
Frère Berchans Thảo
D64.DonatienNhut.Sorti.jpg (3565 bytes)
Frère Donatien Nhựt
D64.EdgarNhan.Sorti.jpg (3286 bytes)
Frère Edgar Nhân
D64.FirminThoai.Sorti.jpg (3711 bytes)
Frère Firmin Thoại
D64.GustaveHieu.Sorti.jpg (3703 bytes)
Frère Gustave Hiếu
D64.JunienLong.Sorti.jpg (3268 bytes)
Frère Junien Long
D64.LaurenceLoc.Sorti.jpg (3293 bytes)
Frère Laurence Lộc
D64.MartinTieng.Sorti.jpg (3891 bytes)
Frère Martin Tiếng
D64.OlivierLoc.Sorti.jpg (3469 bytes)
Frère Olivier Lộc
D64.PascalSang.Sorti.jpg (3788 bytes)
Frère Pascal Sang
D64.ProsperKhai.Sorti.jpg (3931 bytes)
Frère Prosper Khải
Group 65 D65.RogatienTrac.Sorti.jpg (3903 bytes)
Frère Rogatien Trác
Group 66 D66.AugustinDuyen.Sorti.jpg (3326 bytes)
Frère Augustin Duyên
D66.BernardHue.Sorti.jpg (3427 bytes)
Frère Bernard Huệ
D66.ClementLoi.Sorti.jpg (3497 bytes)
Frère Clement Lợi
D66.EugeneLy.jpg (3581 bytes)
Frère Eugène Lý
D66.FideleLinh.jpg (3390 bytes)
Frère Fidèle Linh
D66.FortuneVen.Sorti.jpg (3411 bytes)
Frère Fortune Vẹn
D66.FrancoisAnh.jpg (3704 bytes)
Frère Francois Ánh
D66.GontranGhi.Sorti.jpg (3488 bytes)
Frère Gontran Ghi
D66.InnocentTu.Sorti.jpg (3280 bytes)
Frère Innocent Từ
D66.JeanMarieMinh.Sorti.jpg (3397 bytes)
F. Jean Marie Minh
D66.JoachimThuan.Sorti.jpg (3468 bytes)
Frère Joachim Thịnh
D66.JosephTai.Sorti.jpg (3314 bytes)
Frère Joseph Tài
D66.SalvatorPaiKingK'oui00.jpg (3400 bytes)
F. Salvator Paiking K'oui
Group 67 D67.AntoineHue.Sorti.jpg (3594 bytes)
Frère Antoine Huệ
D67.ArseneChieu.Sorti.jpg (3767 bytes)
Frère Arsène Chiếu
D67.DenisHong.Sorti.jpg (3732 bytes)
Frère Dennis Hồng
D67.DonatHoang.Sorti.jpg (3495 bytes)
Frère Donat Hoàng
D67.JustinienNghia.Sorti.jpg (3400 bytes)
Frère Justinien Nghĩa
D67.LeonThanh.Sorti.jpg (3442 bytes)
Frère Léon Thanh
D67.MajellaTai.Sorti.jpg (3429 bytes)
Frère Magella Tài
D67.MartialTri.Sorti.jpg (3409 bytes)
Frère Martial Trí
D67.MutienNgoc.Sorti.jpg (3607 bytes)
Frère Mutien Ngọc
D67.RomainHau.jpg (4162 bytes)
Frère Romain Hầu
D67.TimotheeMau.Sorti.jpg (3153 bytes)
Frère Timothée Mầu
Group 68 D68.MauriceTrieu00.jpg (3694 bytes)
Frère Maurice Triều
Group 69 D69.ZacharieKiet.jpg (5124 bytes)
Frère Zacharie Kiệt
Group 70 D70.BonaventureNghia.jpg (5385 bytes)
Frère Bonaventure Nghĩa
D70.ValentinQui.jpg (3945 bytes)
Frère Valentin Quí
Group 71 D71.ChaneBothera.Sorti.jpg (3453 bytes)
Frère Chane Bothera
D71.DatThanhKhoai.Sorti.jpg (3233 bytes)
Frère Đạt Thanh Khoai
D71.HienDeTrung00.jpg (3286 bytes)
Frère Hiền Đệ Trung
D71.MinhHuyenChau.Sorti.jpg (3394 bytes)
Frère Minh Huyên Châu
D71.MinhTheHung.Sorti.jpg (3037 bytes)
Frère Minh Thế Hùng
D71.MyHanhLap.Sorti.jpg (3623 bytes)
Frère Mỹ Hạnh Lập
D71.NinhKhuongLang.Sorti.jpg (3357 bytes)
Frère Ninh Khương Lang
D71.NinhThoTot.Sorti.jpg (3237 bytes)
Frère Ninh Thọ Tốt
D71.ThanhDungHue00.jpg (2937 bytes)
Frère Thanh Dũng Huê
D71.ThienHuyTri.jpg (3478 bytes)
Frère Thiện Huy Trí
D71.ThinhLocTai.Sorti.jpg (3695 bytes)
Frère Thịnh Lộc Tài
D71.TuHienHao.Sorti.jpg (2918 bytes)
Frère Tự Hiến Hảo
D71.VanXuyenVan.Sorti.jpg (3116 bytes)
Frère Vân Xuyên Vân
Group 72 D72.BasileBazilio.jpg (3295 bytes)
Frère Basile Bazilio
D72.HienDueDuyet.Sorti.jpg (3602 bytes)
Frère Hiền Duệ Duyệt
D72.HieuLienLo.Sorti.jpg (3225 bytes)
Frère Hiếu Liên Lộ
D72.NinhNguyenNgoc.Sorti.jpg (3278 bytes)
Frère Ninh Nguyên Ngọc
D72.NinhTuongTot.Sorti.jpg (3305 bytes)
Frère Ninh Tường Tốt
D72.ThanhPhuocSau.Sorti.jpg (3253 bytes)
Frère Thanh Phước Sáu
D72.ThienHuongHong00.jpg (3569 bytes)
Frère Thiện Hưởng Hồng
D72.TuThienTot.jpg (4955 bytes)
Frère Từ Thiện Tốt
Group 73 D73.TrungHienHieu.Sorti.jpg (3961 bytes)
Frère Trung Hiền Hiếu
Group 74 D74.VictorBuu.jpg (5023 bytes)
Frère Victor Bửu
Group 75 D75.AnatoleSon.Sorti.jpg (4632 bytes)
Frère Anatole Sơn
D75.AndreTuyen.Sorti.jpg (4622 bytes)
Frère André Tuyên
D75.ArseneTrinh.Sorti.jpg (4594 bytes)
Frère Arsène Trình
D75.ConstantKhiem.Sorti.jpg (4537 bytes)
Frère Constant Khiêm
D75.EliseeTri.Sorti.jpg (4850 bytes)
Frère Elisée Trí
D75.EmilienVuong.jpg (5383 bytes)
Frère Emilien Vương
D75.EpiphaneQuang.Sorti.jpg (5619 bytes)
Frère Epiphane Quang
D75.FlavienMai.Sorti.jpg (5118 bytes)
Frère Flabien Mai
D75.ManuelDat.Sorti.jpg (4735 bytes)
Frère Manuel Đạt
D75.SimeonHien.Sorti.jpg (4725 bytes)
Frère Siméon Hiền
D75.TheodoreThanh.Sorti.jpg (5171 bytes)
Frère Théodore Thanh
D75.ThierryTin.Sorti.jpg (4543 bytes)
Frère Thierry Trí
D75.VenanceToan.Sorti.jpg (4857 bytes)
Frère Venance Toàn
Group 76 D76.ArthurDai.jpg (5076 bytes)
Frère Arthur Đại
D76.DositheeNghi.jpg (5711 bytes)
Frère Dosithée Nghị
D76.GustaveDuc.jpg (5090 bytes)
Frère Gustave Đức
Group 77 D77.AbelTrong.Sorti.jpg (4001 bytes)
Frère Abel Trọng
D77.AnatoleBach.jpg (4429 bytes)
Frère Anatole Bạch
D77.ArmelSon.Sorti.jpg (4099 bytes)
Frère Armel Sơn
D77.BerchmansQuynh.Sorti.jpg (4481 bytes)
F. Berchmans Quỳnh
D77.BienvenuPhuoc.Sorti.jpg (4300 bytes)
Frère Bienvenu Phước
D77.CassienCam.Sorti.jpg (4104 bytes)
Frère Cassien Cầm
D77.ConstantinTruc.Sorti.jpg (4150 bytes)
Frère Constantin Trực
D77.DuvalMinh.Sorti.jpg (4166 bytes)
Frère Duval Minh
D77.FlorenceKek.Sorti.jpg (4396 bytes)
Frère Florence Kek
D77.IreneeNhat.Sorti.jpg (4404 bytes)
Frère Irénée Nhật
D77.JunienThanh.Sorti.jpg (4305 bytes)
Frère Junien Thanh
D77.LambertNhuong.Sorti.jpg (4425 bytes)
Frère Lambert Nhượng
D77.LeonceNhut.Sorti.jpg (3937 bytes)
Frère Léonce Nhựt
D77.PascalTrieu.Sorti.jpg (4476 bytes)
Frère Pascal Triều
D77.PatriceSang00.jpg (4418 bytes)
Frère Patrice Sang
D77.PaulPhe.jpg (5022 bytes)
Frère Paul Phê
D77.RogatienSon.Sorti.jpg (4236 bytes)
Frère Rogatien Sơn
D77.SavioCong.Sorti.jpg (4045 bytes)
Frère Saviô Công
D77.VenantVui.Sorti.jpg (4516 bytes)
Frère Venant Vui
D77.VitalQuang.jpg (5157 bytes)
Frère Vital Quang
Group 78 D78.AnselmeDinh.Sorti.jpg (4340 bytes)
Frère Anselme Đĩnh
D78.AntoineLoc.jpg (5194 bytes)
Frère Antoine Lộc
D78.ArnouldChuong.Sorti.jpg (4639 bytes)
Frère Arnould Chương
D78.AugusteTri.Sorti.jpg (4092 bytes)
Frère Auguste Trí
D78.BenoitHoang.Sorti.jpg (3144 bytes)
Frère Benoit Hoàng
D78.BernardinTinh.Sorti.jpg (4561 bytes)
Frère Bernardin Tính
D78.CelestinBien.Sorti.jpg (4352 bytes)
Frère Célestin Biền
D78.CyprienHien.Sorti.jpg (3898 bytes)
Frère Cyrille Hiến
D78.HenriDiep.Sorti.jpg (4077 bytes)
Frère Henri Diệp
D78.IgnaceChau.Sorti.jpg (4029 bytes)
Frère Ignace Châu
D78.JeanMan.Sorti.jpg (4378 bytes)
Frère Jean Mẫn
D78.LouisThu.Sorti.jpg (4359 bytes)
Frère Louis Thu
D78.MarcelPhuoc00.jpg (3657 bytes)
Frère Marcel Phước
D78.MontfortPhuoc.Sorti.jpg (3572 bytes)
Frère Montfort Phước
D78.PhilippeKy.Sorti.jpg (4446 bytes)
Frère Philippe Kỳ
D78.ThadeeKhang.Sorti.jpg (3569 bytes)
Frère Thaddée Khang
D78.ToussaintChau.Sorti.jpg (3984 bytes)
Frère Toussaint Châu
D78.ValeryTien.Sorti.jpg (3415 bytes)
Frère Valéry Tiến
Group 79 D79.ProsperBa00.jpg (4194 bytes)
Frère Prosper Bá
Group 80 D80.AbelQuang.Sorti.jpg (5304 bytes)
Frère Abel Quang
D80.ArthemeChung.Sorti.jpg (4865 bytes)
Frère Arthème Chung
D80.BenjaminTin.Sorti.jpg (3952 bytes)
Frère Benjamin Tín
D80.CesaireNang.jpg (5736 bytes)
Frére Césaire Năng
D80.ChrysostomeLai.Sorti.jpg (4021 bytes)
Frère Chrysostome Lai
D80.ClaudeTuan.Sorti.jpg (6204 bytes)
Frère Claude Tuân
D80.DamasceneGiao.Sorti.jpg (5517 bytes)
Frère Damascène Giao
D80.FortunatTo.Sorti.jpg (4880 bytes)
Frère Fortunat Tõ
D80.FredericThien.Sorti.jpg (3939 bytes)
Frère Frédéric Thiện
D80.FrumenceBuu.Sorti.jpg (3687 bytes)
Frère Frumence Bửu
D80.GabrielKhai.Sorti.jpg (4179 bytes)
Frère Gabriel Khải
D80.GauthierKy.Sorti.jpg (4287 bytes)
Frère Gauthier Kỳ
D80.GervaisHa.jpg (5463 bytes)
Frère Gervais Hà
D80.JeanMarieThanh.Sorti.jpg (5354 bytes)
F. Jean-Marie Thành
D80.JoelDien.Sorti.jpg (4813 bytes)
Frère Joel Điền
D80.JuvenalThua.Sorti.jpg (5701 bytes)
Frère Juvénal Thừa
D80.LambertKinh.Sorti.jpg (3959 bytes)
Frère Lambert Kính
D80.LeonceCuong.Sorti.jpg (4386 bytes)
Frère Léonce Cường
D80.MarcellinVen.Sorti.jpg (3719 bytes)
Frère Marcellien Vẹn
D80.PasteurHien.Sorti.jpg (5459 bytes)
Frère Pasteur Hiền
D80.RaphaelCuong.Sorti.jpg (4854 bytes)
Frère Raphael Cường
ùD80.ReginaldTri.Sorti.jpg (4456 bytes)
Frère Réginald Trí
D80.RegisQui.Sorti.jpg (4689 bytes)
Frère Régis Quý
D80.SaturninTan.Sorti.jpg (4946 bytes)
Frère Saturnin Tân
D80.SimonDuong.Sorti.jpg (5175 bytes)
Frère Simon Dõng
D80.SylvestreDiep00.jpg (4017 bytes)
Frère Sylvestre Diệp
D80.VirgileHao.Sorti.jpg (5143 bytes)
Frère Virgile Hào
Group 81 D81.BasilienMai.Sorti.jpg (4213 bytes)
Frère Basilien Mai
D81.BorgiaDe.Sorti.jpg (4095 bytes)
Frère Borgia Đệ
D81.DomitienQuoi.Sorti.jpg (4071 bytes)
Frère Domitien Qưới
D81.ExuperienNgoc.Sorti.jpg (4682 bytes)
Frère Exupérien Ngọc
D81.FloentinHuong.Sorti.jpg (5209 bytes)
Frère Florentin Hường
D81.FloribertGiap.Sorti.jpg (4173 bytes)
Frère Floribert Giáp
D81.GenereuxNhon.jpg (4376 bytes)
Frère Généreux Nhơn
Group 82 D82.AlbanThanh.Sorti.jpg (4965 bytes)
Frère Alban Thanh
D82.BerangerTam.Sorti.jpg (3786 bytes)
Frère Béranger Tám
D82.FirminKieu00.jpg (3737 bytes)
Frère Firmin Kiễu
D82.FortunatPhong.jpg (4081 bytes)
Frère Fortunat Phong
D82.GaetanHung.Sorti.jpg (4508 bytes)
Frère Gaétan Hùng
D82.GarciaThuan.Sorti.jpg (3968 bytes)
Frère Garcia Thuận
D82.GarnierDam.Sorti.jpg (4593 bytes)
Frère Garnier Đàm
D82.GasparTam.Sorti.jpg (3899 bytes)
Frère Gaspar Tâm
D82.JeanMariaTri.Sorti.jpg (4112 bytes)
Frère Jean-Marie Trí
D82.OlivierQuy.Sorti.jpg (5106 bytes)
Frère Olivier Quý
D82.PasquierLy.Sorti.jpg (4724 bytes)
Frère Pasquier Lý
D82.SimeonTung.jpg (5072 bytes)
Frère Siméon Tùng
D82.VauthierKiet.Sorti.jpg (3746 bytes)
Frère Vauthier Kiệt
Group 83 D83.AlphonseNghia.Sorti.jpg (4177 bytes)
Frère Alphonse Nghĩa
D83.AnicetTan.Sorti.jpg (4332 bytes)
Frère Anicet Tân
D83.DenisPhuoc.Sorti.jpg (4138 bytes)
Frère Denis Phước
D83.GregoireTan.jpg (4824 bytes)
Frère Grégoire Tân
D83.HenriThanh.Sorti.jpg (4109 bytes)
Frère Henri Thanh
D83.IsidoreSi.Sorti.jpg (4100 bytes)
Frère Isidore Sĩ
D83.MichelQuan.Sorti.jpg (3703 bytes)
Frère Michel Quân
D83.MontfortMien.Sorti.jpg (3429 bytes)
Frère Montfort Miên
D83.PatrickHung.Sorti.jpg (3948 bytes)
Frère Patrick Hùng
D83.RolandAnh.Sorti.jpg (3718 bytes)
Frère Roland Anh
D83.SamuelDong.Sorti.jpg (4173 bytes)
Frère Samuel Đông
D83.VenantGiao.Sorti.jpg (4036 bytes)
Frère Venant Giáo
D83.VirgileKhoa.Sorti.jpg (4120 bytes)
Frère Virgile Khoa
D83.VitalisTrong.Sorti.jpg (4061 bytes)
Frère Vitalis Trọng
Group 84 D84.BellarminTam.Sorti.jpg (3642 bytes)
Frère Bellarmin Tâm
D84.ConstantNguyen.Sorti.jpg (3839 bytes)
Frère Constant Nguyên
D84.FelixMinh.Sorti.jpg (3816 bytes)
Frère Félix Minh
D84.FlorideHung.Sorti.jpg (3956 bytes)
Frère Floride Hưng
D84.JulienTam.Sorti.jpg (3896 bytes)
Fèøre Julien Tâm
D84.LaurentHoa.Sorti.jpg (3664 bytes)
Frère Laurent Hoà
D84.NicetLiem.jpg (3777 bytes)
Frère Nicet Liêm
D84.NicolasNen.Sorti.jpg (3688 bytes)
Frère Nicolas Nên
D84.PioDong.Sorti.jpg (4503 bytes)
Frère Piô Đông
D84.ReginalTu.Sorti.jpg (3384 bytes)
Frère Réginald Tú
D84.RemyHien.Sorti.jpg (3640 bytes)
Frère Rémy Hiển
D84.SavioDinh.Sorti.jpg (3763 bytes)
Frère Saviô Định
D84.TheodoreHung.Sorti.jpg (3641 bytes)
Frère Théodore Hưng
D84.ValeryAn.jpg (5274 bytes)
Frère Valéry An
D84.VitalisDuc.Sorti.jpg (3811 bytes)
Frère Vitalis Đức
Group 85 D85.BenildeTin.jpg (4402 bytes)
Frère Bénilde Tín
D85.BoscoDao.Sorti.jpg (5377 bytes)
Frère Bosco Đạo
D85.JeanBa.jpg (5345 bytes)
Frère Jean Ba
D85.JosephCung.Sorti.jpg (4581 bytes)
Frère Joseph Cung
D85.JosephGiao.Sorti.jpg (4690 bytes)
Frère Joseph Rao
D85.JosephHanh.Sorti.jpg (5757 bytes)
Frère Joseph Hạnh
D85.JosephNguoi.Sorti.jpg (4931 bytes)
Frère Joseph Ngợi
D85.MichelHong.Sorti.jpg (4875 bytes)
Frère Michel Hồng
D85.PaulThao.Sorti.jpg (5466 bytes)
Frère Paul Thảo
D85.PhilippeHao.Sorti.jpg (5047 bytes)
Frère Philippe Hảo
D85.Pierre Ngan.Sorti.jpg (5272 bytes)
Frère Pierre Ngân
Group 86 D86.DenisNhon.Sorti.jpg (3872 bytes)
Frère Denis Nơn
D86.DominiqueVinh.Sorti.jpg (4479 bytes)
Frère Dominique Vinh
D86.JeanBaptisteCanh.Sorti.jpg (4386 bytes)
Frère Jean Baptiste Cảnh
D86.JeanNgoc.Sorti.jpg (4312 bytes)
Frère Jean Ngọc
D86.JeanPhuc.Sorti.jpg (4223 bytes)
Frère Jean Phúc
D86.NicolasDieu.Sorti.jpg (4153 bytes)
Frère Nicolas Diệu
D86.RaphaelLuong.Sorti.jpg (4061 bytes)
Frère Raphael Lượng
D86.ThomasDuyen.Sorti.jpg (4557 bytes)
Frère Thomas Duyên
Group 87 D87.AntoineDong.Sorti.jpg (4202 bytes)
Frère Antoine Đông
D87.AntoineViet.Sorti.jpg (3547 bytes)
Frère Antoine Việt
D87.BenoitCang.Sorti.jpg (3479 bytes)
Frère Benoit Cang
D87.CharlesDuc.Sorti.jpg (3522 bytes)
Frère Charles Đức
D87.FrancoisOanh.Sorti.jpg (4670 bytes)
Frère Francois Oanh
D87.FrancoisXavierHien.Sorti.jpg (5206 bytes)
Frère Francois Xavier Hiển
D87.FrancoisXavierViet.Sorti.jpg (3249 bytes)
Frère Francois Xavier Việt
D87.JeanBaptisteHuu.Sorti.jpg (4900 bytes)
Frère Jean Baptiste Hữu
D87.JoachimPhuoc.Sorti.jpg (3688 bytes)
Frère Joachim Phước
D87.JoachimThanh.Sorti.jpg (4740 bytes)
Frère Joachim Thanh
D87.MartinPhuoc.Sorti.jpg (4519 bytes)
Frère Martin Phước
D87.MichelDon.Sorti.jpg (3972 bytes)
Frère Michel Đơn
D87.PaulThien.Sorti.jpg (3406 bytes)
Frère Paul Thiện
D87.PierreHien.Sorti.jpg (5263 bytes)
Frère Pierre Hiến
D87.PierreTam.Sorti.jpg (4177 bytes)
Frère Pierre Tâm
D87.PierreThang.Sorti.jpg (4036 bytes)
Frère Pierre Thắng
D87.SimonHo.Sorti.jpg (3417 bytes)
Frère Simon Hổ
D87.ThomasTien.Sorti.jpg (4997 bytes)
Frère Thomas Tiên
D87.VincentTung.Sorti.jpg (4891 bytes)
Frère Vincent Tùng
Group 88 D88.AlphonseMinh.Sorti.jpg (4807 bytes)
Frère Alphonse Minh
D88.AntoineLoc.Sorti.jpg (4876 bytes)
Frère Antoine Lộc
D88.BoscoBac.jpg (4567 bytes)
Frère Bosco Bắc
D88.FrancoisNhan.Sorti.jpg (4864 bytes)
Frère Francois Nhàn
D88.JBdeLaSalleHien.Sorti.jpg (4896 bytes)
Frère JB De La Salle Hiền
D88.JoachimMinh.Sorti.jpg (4135 bytes)
Frère Joachim Minh
D88.JosephHung.Sorti.jpg (4636 bytes)
Frère Joseph Hùng
D88.JosephKhanh.Sorti.jpg (4709 bytes)
Frère Joseph Khánh
D88.JosephLeVanHung.Sorti.jpg (3883 bytes)
Frère Joseph Lê Hùng
D88.JosephPhuoc.Sorti.jpg (4361 bytes)
Frère Joseph Phước
D88.JosephSon.Sorti.jpg (4423 bytes)
Frère Joseph Sơn
D88.JosephToan.Sorti.jpg (4528 bytes)
Frère Joseph Toàn
D88.JosephVan.Sorti.jpg (5488 bytes)
Frère Joseph Văn
D88.PaulHau.Sorti.jpg (4542 bytes)
Frère Paul Hậu
D88.PaulViet.Sorti.jpg (4961 bytes)
Frère Paul Việt
D88.PierreTuyen.Sorti.jpg (4231 bytes)
Frère Pierre Tuyên
D88.ThomasNga.Sorti.jpg (4174 bytes)
Frère Thomas Nga
D88.VincentFerrierHam.jpg (4790 bytes)
Frère Vincent Ferrier Hàm
Group 90 D90.AlphonseSon.Sorti.jpg (5205 bytes)
Frère Alphonse Sơn
D90.AntoineLong.Sorti.jpg (5013 bytes)
Frère Antoine Long
D90.ClementLoi.Sorti.jpg (4726 bytes)
Frère Clément Lợi
D90.FrancoisXavierBan.Sorti.jpg (3810 bytes)
F. FrancoisXavier Long
D90.JeanBaptistePhuoc.Sorti.jpg (3821 bytes)
F. Jean Baptiste Phước
D90.JeanBaptisteThu.Sorti.jpg (4752 bytes)
Frère Jean Baptiste Thư
D90.JosephLong.Sorti.jpg (3572 bytes)
Freèe Joseph Long
D90.JosephNinh.Sorti.jpg (5005 bytes)
Frère Joseph Ninh
D90.JosephThanh.Sorti.jpg (4950 bytes)
Frère Joseph Thành
D90.PaulChan.Sorti.jpg (4977 bytes)
Frère Paul Chân
D90.RaphaelDong.Sorti.jpg (3805 bytes)
Frère Raphael Đông
D90.SimonThach.Sorti.jpg (3697 bytes)
Frère Simon Thạch
D90.ThomasHien.Sorti.jpg (3666 bytes)
Frère Thomas Hiền
D90.ThomasLong.Sorti.jpg (3448 bytes)
Frère Thomas Long
D90.ThomasMy.Sorti.jpg (4913 bytes)
Frère Thomas Mỹ
Group 91 D91.AlphonseHyam.Sorti.jpg (3946 bytes)
Frère Alphonse Hyam
D91.JeanPem.Sorti.jpg (4324 bytes)
Frère Jean Pem
D91.MichelDuih.Sorti.jpg (4129 bytes)
Frère Michel Duih
D91.PierreLar.Sorti.jpg (4531 bytes)
Frère Pierre Lar
Group 92 D92.AlphonseTuong.Sorti.jpg (4171 bytes)
Frère Alphonse Tường
D92.AntoineLong.Sorti.jpg (4093 bytes)
Frère Antoine Long
D92.AntoinePhong.Sorti.jpg (4964 bytes)
Frère Antoine Phong
D92.AntoinePhuc.Sorti.jpg (5234 bytes)
Frère Antoine Phúc
D92.AntoineTru.Sorti.jpg (4571 bytes)
Frère Antoine Trụ
D92.CamileThanh.Sorti.jpg (4286 bytes)
Frère Camille Thanh
D92.DominiqueAn.jpg (4731 bytes)
Frère Dominique An
D92.FrancoisXavierTuynh.Sorti.jpg (4311 bytes)
F. FancoisXavier Tuynh
D92.GeorgesHien.Sorti.jpg (4364 bytes)
Frère Georges Hiền
D92.JacquesHao.Sorti.jpg (4256 bytes)
Frère Jacques Hảo
D92.JeanBaptisteTrong.jpg (4509 bytes)
F. Jean Baptiste Trọng
D92.JeanNghia.Sorti.jpg (4154 bytes)
Frère Jean Nghĩa
D92.JosephDoat.Sorti.jpg (4455 bytes)
Frère Joseph Đoạt
D92.JosephHiep00.jpg (4163 bytes)
Frère Joseph Hiệp
D92.JosephLong.Sorti.jpg (4106 bytes)
Frère Joseph Long
D92.JosephPhuong.jpg (4066 bytes)
Frère Joseph Phương
D92.JosephTai.Sorti.jpg (4337 bytes)
Frère Joseph Tài
D92.JulesTuan.Sorti.jpg (5320 bytes)
Frère Jules Tuấn
D92.MarcSon.Sorti.jpg (4542 bytes)
Frère Marc Sơn
D92.PiereQuangThanh.Sorti.jpg (4172 bytes)
F. Pierre Quang Thanh
D92.PierreBa.Sorti.jpg (4262 bytes)
Frère Pierre Bá
D92.PierreChau.Sorti.jpg (4014 bytes)
Frère Pierre Châu
D92.PierreKhanh.Sorti.jpg (5080 bytes)
Frère Pierre Khanh
D92.PierreThanh.Sorti.jpg (4237 bytes)
Frère Pierre Thanh
D92.ThadddeeTrong.Sorti.jpg (4325 bytes)
Frère Thaddée Trọng
D92.ThomasHon.Sorti.jpg (4295 bytes)
Frère Thomas Hơn
Group 94 D94.AndreXong.Sorti.jpg (4651 bytes)
Frère André Xong
D94.JeanBaptisteDe.Sorti.jpg (4952 bytes)
Frère Jean Baptiste Đệ
D94.JeanChung.jpg (5025 bytes)
Frère Jean Chung
D94.JosephLam.Sorti.jpg (4113 bytes)
Frère Joseph Lâm
D94.JosephTrien.Sorti.jpg (5183 bytes)
Frère Joseph Triển
D94.JosephTung.Sorti.jpg (4957 bytes)
Frère Joseph Tùng
D94.MichelToan.jpg (5036 bytes)
Frère Michel Toàn
D94.PierreCua.Sorti.jpg (4677 bytes)
Frère Pierre Của
D94.PierreLong.jpg (4184 bytes)
Frère Pierre Long
D94.PierreToan.Sorti.jpg (4186 bytes)
Frère Pierre Toàn
Group 95 D95.AugustinPhuc.Sorti.jpg (2981 bytes)
Frère Augustin Phúc
D95.IgnaceHung.jpg (4892 bytes)
Frère Ignace Hùng
D95.JeromeDiep.Sorti.jpg (4036 bytes)
Frère Jérôme Điệp
D95.JosephKhoi.Sorti.jpg (4034 bytes)
Frère Joseph Khởi
D95.PaulNghiep.Sorti.jpg (4295 bytes)
Frère Paul Nghiệp
Group 96 D96.BarthelemyHan.Sorti.jpg (4387 bytes)
Frère Barthélémy Hân
Group 97 D97.AlphonseNam.Sorti.jpg (3873 bytes)
Frère Alphonse Nam
D97.AndreChau.Sorti.jpg (4816 bytes)
Frère Andrée Châu
D97.AndreTrong.Sorti.jpg (4121 bytes)
Frère André Trọng
D97.BonaventureThien.Sorti.jpg (3988 bytes)
Frère Bonaventure Thiên
D97.DominiqueHieu.Sorti.jpg (3914 bytes)
Frère Dominique Hiếu
D97.DominiqueTruong.Sorti.jpg (4004 bytes)
Frère Dominique Trường
D97.FrancoisOanh.Sorti.jpg (3068 bytes)
Frère Francois Oanh
D97.JeanBaptistRac.Sorti.jpg (3353 bytes)
Frère Jean Baptiste Rắc
D97.JeanLong.Sorti.jpg (3528 bytes)
Frère Jean Long
D97.JosephCuong.Sorti.jpg (3351 bytes)
Frère Joseph Cường
D97.JosephLam.Sorti.jpg (3866 bytes)
Frère Joseph Lâm
D97.JosephTuan.Sorti.jpg (4285 bytes)
Frère Joseph Tuấn
D97.PaulDuy.Sorti.jpg (4032 bytes)
Frère Paul Duy
D97.PaulQuang.Sorti.jpg (3851 bytes)
Frère Paul Quang
D97.PierreHung.Sorti.jpg (2767 bytes)
Frère Pierre Hùng
D97.PierreKhiem.Sorti.jpg (3848 bytes)
Frère Pierre Khiêm
D97.PierreNam.Sorti.jpg (4205 bytes)
Frère Pierre Nam
D97.PierrePhuTho.Sorti.jpg (3369 bytes)
Frère Pierre Phú Thọ
D97.PierreQuoc.Sorti.jpg (4133 bytes)
Frère Pierre Quốc
D97.PierreTanTho.Sorti.jpg (3806 bytes)
Frère Pierre Tân Thọ
D97.PierreTha.Sorti.jpg (3312 bytes)
Frère Pierre Tha
D97.PierreThang.Sorti.jpg (3517 bytes)
Frère Pierre Thăng
D97.SimonThai.jpg (5139 bytes)
Frère Simon Thái
D97.ThomasKim.Sorti.jpg (4052 bytes)
Frère Thomas Kim
Group 98 D98.AntoineThanh.jpg (5169 bytes)
Frère Antoine Thành
D98.SimonThang.Sorti.jpg (4659 bytes)
Frère Simon Thăng
Group 99 D99.AlphonseMinh.jpg (4869 bytes)
Frère Alphonse Minh
D99.MiguelPhuong.Sorti.jpg (4336 bytes)
Frère Miguel Phương
D99.PierreMinh.jpg (4771 bytes)
Frère Pierre Minh
Group 100 D100.AndreThang.jpg (4393 bytes)
Frère André Thắng
D100.JosephHai.Sorti.jpg (4312 bytes)
Frère Joseph Hải
Group 101 D101.FrancoisXavierHoang.jpg (5199 bytes)
Frère Francois Xavier Hoàng
D101.JosephThanh.jpg (4911 bytes)
Frère Joseph Thành
D101.PierrePhat.jpg (4912 bytes)
Frère Pierre Phát
Group 102 D102.AntoineHung00.jpg (4660 bytes)
Frère Antoine Hưng
D102.JosephSon.jpg (4829 bytes)
Frère Joseph Sơn
D102.PierreDuong.Sorti.jpg (4298 bytes)
Frère Pierre Dũng
D102.VincentdePaulLong.jpg (5496 bytes)
Frère Vincent de Paul Long
Group 103 D103.AntoineTuyen.jpg (5796 bytes)
Frère Antoine Tuyên
D103.FrancoisXavierSon.jpg (5170 bytes)
Frère Francois Xavier Sơn
D103.JeanBaptisteCach.jpg (5069 bytes)
Frère Jean Baptiste Cách
D103.JosephKhang.Sorti.jpg (4272 bytes)
Frère Joseph Khang
D103.JosephVinh.jpg (4051 bytes)
Frère Joseph Vinh
D103.MatthieuNhan.jpg (4803 bytes)
Frère Matthieu Nhân
Group 104 D104.AntoineTho.jpg (4829 bytes)
Frère Antoine Thọ
D104.DominiqueDung.Sorti.jpg (4700 bytes)
Frère Dominique Dũng
D104.JosephLap.jpg (5340 bytes)
Frère Joseph Lập
D104.JosephPhi.jpg (4222 bytes)
Frère Joseph Phi
D104.JosephQuan.jpg (4936 bytes)
Frère Joseph Quân
D104.MichelPhong.jpg (5114 bytes)
Frère Michel Phong
Group 105 D105.FrancoisXavierHong.jpg (4633 bytes)
Frère Francois Xavier Hồng
D105.JeanBaptisteChinh.jpg (4476 bytes)
Frère Jean Baptiste Chính
D105.JeanBaptisteHiep.jpg (4961 bytes)
Frère Jean Baptiste Hiệp
D105.JeanTuan.Sorti.jpg (4394 bytes)
Frère Jean Tuấn
D105.JosephCanh.jpg (4422 bytes)
Frère Joseph Cảnh
D105.JosephLam.Sorti.jpg (4435 bytes)
Frère Joseph Lâm
Group 106 D106.DominiqueLoc.jpg (5085 bytes)
Frère Dominique Lộc
D106.FrancoisXavierDuc.jpg (5209 bytes)
Frère Fancois Xavier Đức
D106.JosephChinh.jpg (4992 bytes)
Frère Joseph Chính
D106.JosephNgoc.jpg (4829 bytes)
Frère Joseph Ngọc
D106.JosephPhuong.jpg (4838 bytes)
Frère Joseph Phượng
D106.JosephQuy.jpg (4219 bytes)
Frère Joseph Quý
D106.VincentDePaulVu.jpg (4869 bytes)
Frère Vincent de Paul Vũ
Group 107 D107.BernardDinh.Sorti.jpg (5150 bytes)
Frère Bernard Đĩnh
D107.JacquesNhut.jpg (5108 bytes)
Frère Jacques Nhựt
D107.JosephHanh.Sorti.jpg (4283 bytes)
Frère Joseph Hạnh
D107.JosephHung.Sorti.jpg (4398 bytes)
Frère Joseph Hưng
D107.MichelPaulNou.jpg (4915 bytes)
Frère Michel Paul Nou
D107.PierreTuyen.jpg (4863 bytes)
Frère Pierre Tuyên
Group 108 D108.Fr.XavierLich.jpg (5365 bytes)
Frère Francois Xavier Lịch
D108.JosephPhuc.jpg (4664 bytes)
Frère Joseph Phúc
D108.MichelTruoc.jpg (4597 bytes)
Frère Michel Trước
D108.PierreNhan.jpg (4177 bytes)
Frère Pierre Nhân
D108.PierreQuyet.jpg (4166 bytes)
Frère Pierre Quyết
D108.PierreTin.jpg (4634 bytes)
Frère Pierre Tín
Group 109 D109.DominiqueMinh.jpg (4741 bytes)
Frère Dominique Minh
D109.JeanBaptisteLuc.jpg (4220 bytes)
Frère Jean Baptiste Nguyễn Tấn Lực
D109.JosephDa.jpg (5799 bytes)
Frère Joseph Đa
D109.JosephDoai.jpg (5543 bytes)
Frère Joseph Đoài
D109.NicolasHieu.jpg (4113 bytes)
Frère Nicolas Hiếu
D109.PierreTu.jpg (4382 bytes)
Frère Pierre Hoàng Thanh Tú
Group 110 D110.JosephCuong.jpg (4408 bytes)
Frère Joseph Cường
D110.JosephHongHung.jpg (4752 bytes)
Frère Joseph Nguyễn Hồng Hưng
D110.JosephTheAnh.jpg (4508 bytes)
Frère Joseph Thế Anh
D110.SimonAndreThien.jpg (4408 bytes)
F. Simon André Thiên
D110.VicentHoa.jpg (4447 bytes)
Frère Vincent Hoà

Group 111


Frère André Phụng

Frère F.Xavier Tính

Frère F. Xavier Y Bron

Frère Pierre Phan Thế Trường

Frère Pierre Tuấn

Frère Vincent de Paul Quân

Group 112


Phêrô Nguyễn Trọng Đại

Giuse Trần Nguyên Linh

Giuse Thanh Sơn

Gioan Hoàng Đức Báu

Dominic Trần Đại Bảo

Group 113


Fr Guse Nguyễn Khắc Cảnh


Fr Jean Baptiste Vũ Văn Cương

Group 114


Fr Phêrô Trần Văn Duyến


Fr Gioan Trần Văn Thuận


Fr  Phêrô Hồng Đức


Fr Phêrô Trần Văn Hải


Fr Gioan Vũ Trung Kiên


Fr Jean Baptiste Phạm Văn Tưởng

Group 115


Fr Guse Phạm Thiên Ân

Fr  Phaolô Văn Giang

Fr Giuse Phạm Phương Hiền

Fr Phaolô Hồ Văn Tự

Group 116


Frère K'Tuy

Frère Minh Trí

Frère Pierre Lê Thành Đô

Frère Pierre Trần Lê Quốc

Frère Pierre Trần Thế Anh

Group 117


Frère  Peter Nguyễn Đình Hòa


Frère John Phạm Quang Thường


Frère Thaddeus Đặng Quốc Tiến


Frère Anthony Lê Văn Tùng

Group 118


Frère Francis Xavier Lê Dũng Mạnh


Frère Peter Nguyễn Quang Phú


Frère Paul Nguyễn Xuân Vinh

Group 119


Peter Nguyễn Duy Phương


Paul Phạm Trọng Phương

Group 120


Frère Joseph Nguyễn X. Bình


Frère T. Aquinas Trần Văn Hòa


Frère Anthony Trần Q. Mạnh


Frère Peter Nguyễn V. Thưởng


Frère Anthony Hoàng V. Tuấn

Group 121
Giuse Phan Thanh Bình

Giuse Trần Trung Đoàn

Phêrô Nguyễn Văn Huấn

Giuse Nguyễn Hồng Lương

Giuse Ngô Xuân Ngọc

Phao Lô Phạm Văn Thái

Group 122


Frère Peter Hoàng Đức Bảo


Frère Peter Quý Phạm Minh Lý


Frère Anthony Chung Chí Tâm


Frère Joseph Hoàng Văn Thái

From USA JosephVietHung.jpg (3478 bytes)
Frère Joseph Việt Hùng
joseph-mariedat.jpg (4716 bytes)
Frère Joseph-Marie Đạt
martinson.jpg (4095 bytes)
Frère Martin Sơn Vũ
thomastho.jpg (4762 bytes)
Frère Thomas Thọ

Frère Peter Thắng

Photos Souvenir
[certain groups]