TỈNH DÒNG  LA SAN  VIỆT NAM

HỌC VIỆN  LA SAN – MAI THÔN

970 Xô Viết Nghệ Tĩnh- P.28, Q. BT

Mai Thôn ngày 16.06.2003

Kính thưa quí Giáo Sư và Anh Chị Em học viên thân mến,

Thời gian thắm thoát trôi quá nhanh. Mới hôm nào tôi gặp Anh Chị Em trong buổi nhập học thế mà nay đã là buổi kết thúc niên khoá !

  Trước hết, thay mặt Ban Giám Đốc tôi có lời cảm tạ quí Giáo Sư đã sẵn sàng cộng tác với Học Viện không những trong công tác giảng dạy chuyên môn mà còn trong việc tổ chức và phát triển lớp Thần Học này nữa. Quí Giáo Sư đã không quản đường xá xa xôi và cách trở, dầm mưa dãi nắng đều đặn một cách đáng phục đến lớp giảng dạy. Anh Chị em học viên hẳn đã trân trọng nhiệt tình gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đó.

Chúng tôi cũng có lời chúc mừng Anh Chị Em học viên đã hoàn tất tốt đẹp niên học 2002-2003. Thành quả Anh Chị Em đạt được về mọi mặt thật đáng khích lệ. Năm qua Anh Chị Em không những đã trưởng thành hơn về mặt trí tuệ với các bài viết sâu sắc hơn, tham khảo rộng rãi hơn mà cũng còn thu thập được nhiều kinh nghiệm về phương pháp, tổ chức và nhất là những kinh nghiệm nhân bản hữu nghị với các tu sĩ đồng môn.

Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắn nhủ các Anh Chị Em rằng những gì chúng ta nghe được, đọc được và chép được mới chỉ là các thông tin. Phải làm cho chúng trở thành kiến thức qua tư duy, suy luận, so sánh, áp dụng, phê phán và nhất là sáng tạo ra cái mới. 

Ngoài ra tôi muốn nhấn mạnh ở đây là với tư cách một tu sĩ chúng ta không học để mà biết thêm một vài điều, luyện tập được một số kỹ năng. Việc học, đặc biệt là thần học, nếu không dẫn ta đến được với Thiên Chúa là nguồn mọi thông hiểu, không kết thúc bằng thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn, hối lỗi hay nhiệt thành xây dựng Nước Trời thì mục đích tối thượng của việc học của người tu sĩ chưa đạt. Học là hiến thánh, học là chuẩn bị sứ mạng, học là làm việc chung với người khác: các Anh Chị Em đang sống trọn vẹn các yếu tố cấu thành đời tu của mình ngay tại ghế giảng đường.

Hơn nữa, những gì chúng ta đã học, đã thâu thập được mới chỉ là bước đầu, một sự chuẩn bị cho sứ mạng mà thôi. Những năm sau này Anh Chị Em vẫn được kêu gọi  kiên trì thường huấn để đáp lại một cách xứng đáng tiếng gọi liên tục của Thiên Chúa hằng sống.

 Nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến với các Bề Trên các Dòng. Quí Dòng đã cách này cách khác đã góp phần vào việc tạo nên những thành quả tốt đẹp của lớp Thần Học này. Mong đựơc có dịp cộng tác với quí Dòng chặt chẽ hơn nữa trong việc xây dựng Giáo Hội trong lãnh vực này.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh là nguồn mọi ân sủng tuyệt vời ở cùng tất cả chúng ta.

Kính thư,

Siméon Phạm quang Tùng, fsc

Giám Đốc Học Viện