video = Mừng 50 Năm Ḍng Nữ La San

 

video


* Đoàn Văn Nghệ La San

 

* Tiếng Trống Chúc Mừng

 

[VietCatholic tường tŕnh&phỏng vấn]

 

Chúc Mừng Ḍng Nữ La San

 

------------------------------------------

 

 


Video

* Linh Mục Lợi Tuyên Đọc "Phép Lành Ṭa Thánh"

* Linh Mục Lợi Chia Sẻ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
****************************************************************************

 

Trong tâm t́nh tạ ơn

 

Mừng kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Ḍng Nữ La San

 

&

 

Lễ Khánh Thành Trung Tâm La San

 

 

Ḍng Nữ La San kính mời:

 

Qúy Linh Mục, Tu Sĩ, 

Qúy Ân Nhân, Thân Hữu, Thầy Cô,

Phụ Huynh, Cựu Học Sinh, Học Sinh La San

 

Đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

 

lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016 

tại Trung Tâm La San 

248 Kirk Avenue, San Jose, CA 95127

 

Quư Vị tham dự Thánh Lễ sẽ được lănh Ơn Toàn Xá.

 

Sau Thánh Lễ, kính mời Quư vị dự tiệc chung vui với Ḍng.

 

Chương tŕnh:

·      2:30pm   Đón tiếp quư khách

·      2:45pm   Trống Chào Mừng

                       Dâng Hương Thánh La San

·      3:00pm   Thánh Lễ Tạ ơn

 

*** Chỗ đậu xe rất giới hạn, xin vui ḷng đi xe chung.

       Xin tránh đậu xe trong khu thương mại.

       Xin xem "Bảng Chỉ Dẫn Chỗ Đậu Xe" và theo hướng dẫn của ban tổ chức.