Hội Đồng Cố Vấn Ḍng LaSan, Rôma

Gửi: Gia-Đ́nh LaSan

Các Anh Chị La San thân mến,

"Nguyện ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và là của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng Anh Chị Em!" (1Co. 1:3)

I. VÀO ĐỀ

Lời cầu chúc ở trên đây là của thánh Phaolô, gởi cho cộng đoàn tín hữu Côrintô, nay Anh tổng quyền và hội đồng trung ương, lần đầu tiên, cũng gởi đến, vừa cho các qúy anh trong ḍng, vừa cho các anh chị trên khắp hoàn cầu, đang làm việc trong các cộng đoàn và các cơ sở La San hoặc có những liên hệ với các cộng đoàn và các cơ sở ấy.

Trước tiên chúng tôi quay về các qúy anh trong ḍng Anh Em các Trường Kitô. Qúy Anh là những người hưởng gia tài linh đạo La San, hăy sống linh đạo ấy trong niềm hân hoan và ḷng quảng đại. Với tư cách là đồ đệ của thánh Gioan La San, qúy Anh cũng được mời đồng hành với sự khởi sinh, sự phát triển và sự linh hoạt của các hội và các nhóm La San. Chỗ đứng và nhiệm vụ qúy Anh rất quan trọng cho sinh lực của ḍng cũng như cho tương lai của toàn thể gia đ́nh La San.

Tiếp đến, chúng tôi ngỏ lời với số đông đảo anh chị giáo dân kết hợp thành đoàn thể hay chưa, đang tham gia, theo những cách rất đa dạng, vào truyền thống giáo dục và thiêng liêng mà thánh La San đă khơi mào, và đang đóng góp cho sức sống hiện tại của truyền thống ấy.

Viết thư này cho toàn thể anh chị em, chúng tôi đáp lại một yêu cầu của Tổng công hội ḍng thứ 41. Nhưng trước hết , động lực thúc đẩy chúng tôi là được nói trực tiếp với toàn thể anh chị em, với niềm vững tin rằng trong những trang của bức thư này, anh chị sẽ nhận ra chính ḿnh như là con người La San. Chúng tôi c̣n hy vọng rằng thư này cũng giúp toàn thể anh chị sống với một sức vọt lên mạnh mẽ, đời sống dấn thân vào công cuộc giáo dục của các anh và các chị là những người sống trong đức tin.

Các công hội viên tổng công hội ḍng thứ 41 đă soạn sứ điệp riêng cho các thành viên của gia đ́nh La San. Tên gọi này, hiện giờ đă trở nên quen thuộc khắp nơi. Nó bao gồm tập hợp những người, những nhóm và những phong trào phát xuất từ kinh nghiệm sống, từ sư phạm và từ linh đạo của thánh Gioan La San. Các công hội viên đă đến tất cả những nhà giáo dục làm việc trong các cơ sở La San, đến tất cả những ai sinh hoạt trong các phong trào La San ở ngoài các cơ sở, đến những cựu học sinh và những bạn hữu duy tŕ với ḍng La San những dây liên lạc sống động, cũng như đến các anh các chị đă chọn một h́nh thức dấn thân triệt để hơn, theo linh hứng thánh La San.

Nhưng trong lá thư này, chúng tôi xin đặc biệt ngỏ lời với tất cả với tất cả những anh, những chị, muốn học hỏi sâu rộng, muốn phát triển chân tính La San của ḿnh, và muốn làm chứng cho chân tính ấy trong đời sống ḿnh. Chính v́ mục đích ấy mà anh chị đă khởi đầu vào con đường của Thánh La San, và tự huấn luyện trong tinh thần của Người, mà anh chị kết hợp với nhau và với ḍng, mà anh chị tương trợ để sống dự tính đức tin, huynh đệ và phục vụ của ḿnh một cách mănh lực và hữu hiệu hơn.

Lá thư này được viết cho tất cả các người La San, nên muốn lưu tâm đến những mong đợi nhiều mặt của họ. Tất cả chúng ta đều gặp nhau trong một nguồn qui chiếu đầy sức sống chung, mỗi ngày một sáng suốt hơn, trong thánh Gioan La San.

Thật vậy, Người ở nguồn gốc và ở nền tảng của tư thế La San chúng ta. Trong Người, chúng ta thừa nhận được là những chi thể của cùng một gia đ́nh giáo dục và thiêng liêng. V́ lư do ấy, suốt các trang thư này, chúng ta sẽ có thể suy nghĩ về sự đă quy tụ chúng ta, hơn là về sự làm chúng ta khác biệt nhau v́ chúng ta thuộc nhóm này hay nhóm khác.

Chúng tôi nghĩ rằng đây là chúng ta tự chất vấn: Bằng cách nào chúng ta đă được dẫn đến sự hiểu biết nhau, cộng tác với nhau, và xem v́ sao chúng ta lại ước ao tiếp tục nỗ lực chung ấy, và chúng ta t́m cách thức nào để theo đuổi và làm sâu rộng hơn những sinh hoạt của chúng ta.

Chính trong triển vọng này mà bây giờ chúng tôi tŕnh bày với anh chị những mục tiêu của thư này:

A/ Nhận thức và tái khẳng định tính hiện đại của tinh thần thánh lập ḍng, và khả năng của tinh thần ấy để truyền sinh lực cho ta, để giúp ta trong việc thiết lập sứ mạng giáo dục và Phúc Âm hóa có chất lượng cao cho các thế hệ mới.

B/ Khuyến khích các cộng đoàn quư Anh hăy chia sẽ chân tính La San với tha nhân, và cống hiến gia tài phong phú La San cho tất cả những anh chị ước ao dấn thân triệt để hơn bên cạnh các quư Anh.

C/ Giúp các anh, các chị đang thuộc một nhóm La San tăng trưởng trong chân tính, trong sự liên kết và trong việc dấn thân tông đồ.

D/ Mời gọi các anh chị đă quan tâm đến công cuộc ḍng La San, đang hoạt động trong hoặc ngoài các cơ sở La San nhận thức tinh thần và ư lực của thánh La San một cách sâu rộng hơn, và mời gọi họ kết hợp với các nhóm hay các cộng đoàn đă thiết lập rồi.

Các mục tiêu ấy khác nhau nhưng đồng quy. Thật sự chúng ta đang sống trong nhiều hoàn cảnh khác biệt, nếu nh́n cách thiết lập, cách cấu tạo và sinh lực các nhóm. Nhưng một điều cũng thật đúng, là khắp nơi đây đó, có những tiếng kêu gọi cấp bách, và để phát xuất những kinh nghiệm mới khác nữa. Lá thư này muốn đưa ra một lời đáp cho những yêu cầu ấy.