V. TRONG SỰ ĐA DẠNG PHONG PHÚ NƠI CÁC NHÓM CỦA CHÚNG TA

Tôn trọng tính đa dạng.

Đưa ra vài trục lợi hành động, như chúng tôi vừa làm không có mục đích mời gọi phải đơn điệu, ai cũng phải làm như ai .. cũng không có quên tính rất khác biệt của các anh các chị nhận thư này; nhưng là một cố gắng để t́m ranh giới cho tất cả các chiều kích của công tŕnh ta làm chung.

Các đường hướng nói trên được đề nghị đồng thời tuy chẳng phải không phân biệt cho các nhóm và các hội qui tụ giới trẻ và người lớn, giới nam và giới nữ, các nam nữ tu sĩ, các linh mục và các giáo dân, các Kitô hữu độc thân hay sống gia đ́nh, và cả các anh, các chị sống đức tin thuộc các tôn giáo khác.

Thêm vào đó, c̣n có nhiều ngôn ngữ, nhiều văn hóa, nhiều văn minh, các hoàn cảnh kinh tế và chính trị chênh lệch, các đặc điểm nơi mỗi hệ thống giáo dục, các phương tiện hành động không đồng đều. Thật vậy, đấy là thực tại nơi cuộc sống của những người liên kết với gia đ́nh La San để qui tụ toàn thể các sự kiện khác biệt như vậy, chúng tôi tin vào sức liên kết đă gắng chúng ta vào thánh Gioan La San và đang thúc đẩy chúng ta cộng tác.

Các hội và các nhóm La San: một bộ đa dạng.

V́ chúng tôi đă nhắc đến các nhóm khác nhau của gia đ́nh La San, chúng tôi xin phép ngỏ vài lời với mỗi nhóm. Chúng tôi có ư một đàng là một cách nhận diện các nhóm, đàng khác đưa ra một lời cổ vơ. Chúng tôi hiểu rằng các nhóm ấy được mời gọi để tăng trưởng trong chiều kích đặc thù của ḿnh và đồng thời sát lại gần nhau.

1.Trước hết chúng tôi nghĩ đến các tu sĩ La San là những anh em, nhờ ơn thiên triệu, nhờ sự tự chọn và sự thánh hiến, theo như luật ḍng nói, có một nhiệm vụ chuyên biệt phải đào sâu, phải hiện đại hóa và phải phổ biến sứ điệp La San. Thật vậy, ngày nay hơn bao giờ hết, lời của thánh lập ḍng vẫn đúng: ḍng này c̣n rất nhiều cần thiết. Giới trẻ, giới nghèo và Giáo Hội cần đến thừa tác vụ của anh em La San chúng ta. Chúng tôi mời gọi anh em, dùng những sáng kiến đủ loại, dành sự dễ dăi, năng động vàsự cố kết cho gia đ́nh La San. Các cộng đoàn anh em, nhờ chính địa vị ḿnh và những sinh hoạt của ḿnh, dĩ nhiên có những quan hệ với các thành phần khác của gia đ́nh La San, và là như nơi họp lưu cho các thành phần ấy. Vậy các cộng đoàn hăy ư thức rơ rệt về trách nhiệm của ḿnh và hăy trở thành những điểm gặp gỡ. Hăy mở ḷng đón các giáo dân, trở nên những cộng đồng trong các công đồng giáo dục, những cộng đoàn anh em hăy đóng góp ḷng sẵn sàng công tác, khả năng sáng tạo, chia sẻ trách nhiệm và những đề nghị của ḿnh nhằm việc huấn luyện có tính cách nhân bản, tính cách nghề nghiệp hoặc tính cách La San. Làm như vậy, anh em đáp lại lời mời hoán cải, mà sứ điệp của tổng công hội 41 và luật ḍng gởi đến anh em. Thật vậy, đây chíng là một sự thay đổi tâm tính cùng thái độ với giáo dân, cần thiết để đáp lại những phát lệnh của Chúa Thánh Linh cho chúng ta vào lúc này.

2. Chúng tôi nghĩ đến các nhà giáo dục, các giáo viên, các giáo lư viên, các vị hữu trách nhiều loại, tất cả là thành phần các cộng đoàn giáo dục, đang trực tiếp chia sẻ cùng các tu sĩ La San sứ mạng giáo dục và Phúc Âm hóa của ḍng. Rất nhiều lần chúng tôi đă thấy rơ việc cộng tác của các anh, các chị thật là ḷng phong phú, trong những sáng kiến, ḷng sẵn sàng dấn thân, khả năng chuyên nghiệp và sinh lực. Chúng tôi vui mừng v́ mỗi ngày mỗi tặng, số anh chị chấp những đặc trách để cho các cơ sở hoạt động tốt và cho các dự kiến giáo dục được liên tục. Sự hiện diện của anh chị và công việc của anh chị mang đến sự phong phú cho chính chúng tôi. Về phía ḍng, chúng tôi ư thức trách nhiệm của ḍng đối với các anh chị trong lănh vực huấn luyện và tháp tùng. Việc này đă có khả năng nhiều anh em La San đang thi hành.

Chúng tôi khuyến khích các anh chị cộng sự viên này hăy tiếp tục công tác của anh chị trong một thế giới đột biến, với ư thức đầy đủ về sự cấp bách trong việc huấn luyện giới trẻ, cho giới trẻ cảnh giác về những giá trị nhân bản Kitô. Làm như vậy, các anh chị xứng giữ chức vụ địa vị dành cho ḿnh trong Giáo Hội, với ḷng mở rộng đón mọi người và phục vụ Tin Mừng.

3. Chúng tôi nghĩ đến các nhóm phụ nữ gồm các thanh nữ, các nữ giáo viên, đă định chọn sống đời thánh hiến tu tŕ, các nữ giáo viên, đă định chọn sống đời thánh hiến tu tŕ theo linh đạo của thánh Gioan La San. Trong mấy chục năm qua, đă xuất hiện các cộng đoàn nữ tu La San. Chúng tôi rất cởi mở đối với dấu hiệu sinh lực này do Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Chúng tôi cũng lưu tâm đến việc tháp tùng các chị nữ tu ấy, bởi v́ chúng tôi xác tín rằng đời sống thánh hiến nữ tu La San rất quan trọng cho Giáo Hội, cho công cuộc giáo dục Kitô và cho gia đ́nh La San.

4. Trong các nhà giáo dục và các bạn hữu ḍng có những anh, những chị mốn gắn đời sống ḿnh vào đấng thánh lập ḍng, bằng một sự dấn thân đặc biệt, và muốn thể hiện ư chí ấy với những lời khấn hay những lời hứa, và sống cộng đoàn, tuy nhiên cách sống này khác cách sống của tu sĩ của nữ tu La San.
Trước hết, chúng tôi nghĩ đến các thành viên của thuộc hiệp hội giáo lư viên của Chúa Giêsu bị đóng Đinh và Đức Mẹ Maria Vô Nhiểm (Cathéchistes de Jésus Crucifié et de Maria Immaculée). Đây là một tu hội đời sáng lập ở thành Tô-ri-nô năm 1949. Chúng tôi cũng nghĩ đến những cách dấn thân La San khác, đă xuất hiện trong nhiều quốc gia, ví dụ hội anh em của dấu đức tin (Fraternité Signum Fidel), và ḍng ba La San (Le Tiers Ordre Lasallien).

Với những dấn thân đặc thù, những anh chị ấy làm chứng cho việc chọn lựa dứt khoát để phục vụ Tin Mừng, cũng như cho sự đa dạng của ơn Chúa kêu gọi vào các bậc sống trong Giáo Hội và trong gia đ́nh La San. Chúng tôi rất chú ư theo dơi công việc tông đồ của họ và vui mừng được thấy họ tăng lượng và tăng số.

5. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến nhóm thanh niên La San gồm các học sinh, các cựu học sinh trẻ, các thanh niên và thanh nữ cảm thấy được mời để thực hiện ơn gọi Kitô của họ trong tinh thần của gia đ́nh La San. Họ mang theo với sự dấn thân, một luồng khí tươi trẻ, nhiệt thành và quảng đại đặc biệt, lấy tại những nguồn mạch sự tận hiến theo Tin Mừng mà họ thấy trong lộ tŕnh thiêng liêng của thánh Gioan La San và trong công tŕnh của Ngài để phục vụ giới trẻ, giới nghèo và Giáo Hội. Nếu chúng ta có tinh thần mở rộng, biết tiếp đón và lưu tâm đến sự đóng góp của giới trẻ này, chúng ta sẽ có thể nhận nơi chúng, thêm nhiều khả năng để sáng tạo, để biến đổi và một lời gọi trở nên quảng đại hơn.

6.Trong cộng đồng học đường, cha mẹ học sinh có một địa vi đặc biệt. Có những người tán thành dự tính giáo dục của nhà trường và cộng tác để thực hiện. Có những người t́m thấy nơi cơ sở La San một lănh vực hoạt động thuận lợi để canh tân ư thức họ là những người trước tiên và chính yếu để giáo dục con cháu họ. Có những người muốn nhờ nhà trường để sống những kinh nghiệm cộng đồng, để xúc tiến việc thường huấn, hay để thi hành đức liên đới với những người hay những nhóm, đang ở trong t́nh trạng thiếu thốn, trên b́nh diện nhân bản hay thiêng liêng.

Chúng tôi cảm ơn các cha mẹ học sinh, về việc quư vị nâng đỡ học đường La San một cách quảng đại dưới nhiều h́nh thức. Và chúng tôi mời quư vị làm sao cho công việc ḿnh trong học đường hay ở ngoài học đường đóng góp và việc thăng tiến công b́nh, ḥa b́nh và các giá trị thiêng liêng , trong t́nh hiệp thông với thánh Gioan La San và con cái người.

Đối với những ai đă sáp nhập hơn vào các công đồng giáo dục, đặc biệt những ai đă dấn thân trong những nhóm và những sinh hoạt, như các hội đồng lớp, các lớp học dành cho phụ huynh, các quỹ liên đới, các nhóm huấn luyện thiêng liêng, v..v. đối với quư vị chúng tôi mời gọi quyết tâm xây dựng những cộng đoàn đức tin đích thực.

7.Chúng tôi cũng thừa nhận các cựu học sinh là thành phần cấu tạo những cộng đồng giáo dục La San. Rất nhiều anh em đang cộng tác với chúng tôi rồi, với tư cách là cha mẹ học sinh, là giáo dục viên, là giáo lư viên, là tu sĩ La San, hay là thành phần của các nhóm kết hợp với chúng tôi. Anh em là hoa quả của công việc giáo dục và Phúc Âm hóa trong các cơ sở chúng ta, và anh em đang nới rộng kết quả ấy.

Chúng tôi mời gọi anh em tham gia vào những việc chọn lực của ḍng có mục đích canh tân học đường và cung cấp sinh lực mới cho các nhóm gia đ́nh La San, đặc biệt bằng cách học hỏi tinh thần thánh Gioan La San, người là đấng Thiên Chúa ban cho Giáo Hội và cho thế giới ngày nay. Chúng tôi mời anh em nâng đỡ trường học của ḿnh; và trong xă hội nơi anh em sống và làm việc, hay trở thành những người bảo vệ nền giáo dục Kitô và những giá trị của Tin Mừng.

8.Xa hơn lănh vực các cơ sở lănh vực cơ sở giáo dục, gia đ́nh La San c̣n bao gồm các nhóm thân hữu đối với công cuộc của ḍng các cha, các mẹ và gia đ́nh các anh em tu sĩ La San, các ân nhân, các nghĩa tử (Affiliés) của ḍng, và tất cả những quí vị dành cho ḍng thiện cảm tích cực.

V́ quư vị đă quyến luyến lâu dài với ḍng, v́ rất nhiều mối dây liên lạc của quư vị với ḍng ở địa phương hay trong xứ sở, v́ những cách thật nhiều quư vị đă dùng để tỏ sự gắn bó với ḍng, tất cả những sự như vậy làm chứng ḷng quan tâm của quư vị về công tác của ḍngg trong thế giới và trong Giáo Hội. Làm như thế, quư vị trở nên men của Tin Mừng mỗi ngày mạnh hơn, trong môi trường sống, và cũng trở nên chứng nhân gương mẫu của những giá trị cao quư mà quư vị tuyên xưng. Xin quư vị vững tin sẽ t́m được nơi anh em tu sĩ La San sự giúp đỡ cần thiết để đào sâu hơn lư do v́ sao quư vị dựa vào thánh La San, và đồng thời để canh tân thiêng liêng các nhóm hoặc các hội đoàn của quư vị.

Cũng có những cơ cấu tổ chức, trong đó một số thành viên lại thuộc các nhóm La San nào đó, mà chúng tôi vừa nói đến. Chúng tôi nhận biết những cố gắng của họ để hiệp thông với nhau trong công việc. Chúng tôi cũng khuyến khích những hoạt động của liên hiệp La San tại các quốc gia, trong các tỉnh ḍng, cũng như liên hiệp La San hoàn cầu.

TINH THẦN TIẾP ĐÓN VỚI Ư NGHĨA RẤT RỘNG

Ngôn ngữ chúng tôi thường dùng có thể gây cảm tưởng rằng chúng tôi chỉ nói với Kitôi hữu. V́ vậy chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, rằng chúng tôi cũng gởi thư này tŕnh bày với các anh, các chị tất cả, đang làm việc trong những cơ sở La San hoặc thuộc những nhóm La San, nhưng thuộc các tôn giáo khác Kitô giáo.

Chúng tôi xin công khai nói với anh chị ấy rằng: chúng tôi đánh giá cao sự cộng tác sinh động của anh chị vào việc điều hành tốt, việc tăng sinh lực, việc thành công của các cơ sở hay các hội đoàn La San trong đó anh chị phục vụ.

Hiển nhiên chúng tôi coi anh chị là những thành phần của gia đ́nh La San, tuy rằng anh chị có đường hướng thiêng liêng riêng biệt của ḿnh. Chúng tôi kính trọng (Trang 30 – 3) thật sâu xa những xác tín, những điều anh chị tin trong tinh thần đại kết mở rộng. Chúng tôi thừa nhận rằng sự hiện của anh chị và những chứng ta của anh chị, những chất vấn của anh chị là những kích thích là những mời gọi khiến chúng tôi phải có những yêu cầu cao hơn về chất lượng trong thừa tác vụ của chúng tôi. Chúng tôi thiết tha mời anh chị tham gia vào những cố gắng của chúng tôi trong việc giáo dục con người, trong việc thăng tiến những giá trị nhân bản nhờ những đức tính cá nhân và khả năng chức năng chức nghiệp của anh chị.

ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HỢP TÁC VỚI NHAU

Chúng tôi chắc rằng tất cả chúng ta có thể nhất trí với nhau trong việc thực hiện một dự tính bao bọc toàn diện con người, với những chiều kích, đồng thời có tính chất cá nhân, xă hội và thiêng liêng. Bởi v́ những giá trị cấu thành bản tính con người, khi được phát triển cách bao thượng nhất, không là độc quyền sở hữu của người Kitô, hay của người La San, nhưng là gia tài chung của nhân loại. Chúng tôi cũng biết rằng muốn đạt tới mức sâu sắc của quan hệ yêu đương đối với Thiên Chúa, con người cần phát triển. Và đấy là việc chúng ta có tham vọng thực hiện trong các cơ sở giáo dục chúng ta, sao cho những cơ sở ấy trở thành những cộng đồng sinh động, tŕnh bày Lời Chúa, phát triển cách sống nội tâm là điều để đạt tới sự chiêm niệm.

Chúng tôi thấy rơ rằng là mọi người chúng ta thể góp phần tích cực vào việc làm phát triển các thanh thiếu niên cũng như người lớn giao cho chúng ta. Chúng tôi hân hoan với anh chị em, v́ trong bầu khí tạo tự do, khoan dung và hợp tác, trong ḷng tin tưởng hỗ tương của những người khác nhau về chủng tộc, về văn hóa, về xác tín và tín ngưỡng, có thể t́m trong các cơ sở giáo dục chúng ta những môi trường sinh hoạt chung và những dự tính giáo dục có khả năng qui tụ anh chị em.

Vậy những công việc anh chị em đảm nhận th́ muôn dạng: chúng thỏa măn những lănh vực khác nhau của những môn học, của giáo dục, của huấn giáo, của mục vụ, của cầu nguyện, của chứng tá cá nhân và cộng đoàn... chúng tôi không nghĩ rằng người mỗi người có khả năng riêng, có phạm vi sở thích, có lựa chọn riêng. Vả lại chúng ta đă chọn bậc sống, nghề nghiệp, dấn thân khác nhau rồi. Tính đa dạng này có thể trở nên một nguồn phong phú và một cơ hội bổ túc cho nhau, một yếu tố thành công hơn, miễn là chúng ta chấp nhận cùng nhau hướng về việc thực hiện một dự tính chung. Chính trong đường hướng ấy, mà ḍng anh em La San nhấn mạnh, đúng như công đồng Vaticanô II đă dạy cần thiết phải kính trọng tự do lương tâm một cách sâu xa.