IV. ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LA SAN HIỆN ĐẠI
VÀI ĐƯỜNG HƯỚNG TỰ NHIÊN - SÁU CON ĐƯỜNG HỌAT ĐỘNG

Chúng tôi nghĩ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của chúng ta, ư chí trung thành với việc giáo dục La San và với tinh thần của thánh lập ḍng, vẫn có thể thực hiện được qua một số con đường hoạt động.

Con đường thứ nhất: Lưu tâm đến giới trẻ

Nhờ tác động giáo dục, cá nhân hay cộng đoàn, của anh chị em; nhờ chứng tá của đời sống gia đ́nh anh chị em; nhờ việc anh chị em dấn thân với tính cách Kitô trong xă hội và trong giáo hội địa phương, anh chị em hỹ luôn luôn chú tâm đến cách sinh hoạt của con trẻ và của thanh thiếu niên: những tật xấu, những khuyết điểm của chúng, về t́nh cảm, về giáo dục, về thiêng liêng; chỗ đứng mà xă hội dành cho chúng; ḷng tôn trọng đối với chân tính của chúng, việc dọn tương lai của chúng.

Con đường thứ hai: thiết lập một dự tính giáo dục La San

Nhiều người trong anh chị em , đang dâng hiến óc thông minh và ḷng quảng đại của ḿnh, vào việc thực hiện một dự tính giáo dục La San. Anh chị em đă biết những điểm của dự tính ấy, đă biết tầm quan trọng của nó, để phục vụ các thế hệ mới một cách hữu hiệu hơn, để đi tới những người ít may mắn và để giúp cho tất cả biết thiết lập sự thống nhất trong đời họ, bằng sự kết hợp văn hóa và đức tin, anh chị em hằng cải tiến khả năng chức nghiệp cũng như luôn làm tăng phẩm chất trong các quan hệ giáo dục.

Con đường thứ ba: Đời sống chúng ta tỏa sáng ra xă hội

Gioan La San đă dám mở đôi mắt và mở tấm ḷng, trong đức tin, để nh́n nhận vấn đề của thời đại ngài. Chúng ta không thể làm cách khác, nhất là khi sự tiến hóa trong xă hội lại cho thấy quá rơ những hoàn cảnh thảm khốc nơi giới nghèo và giới bị sống ngoài lề xă hội. Chúng ta hăy mở cao ḷng để việc dấn thân xă hội chúng ta và có chất lượng thự và cao, trong quốc gia chúng ta và trong những niềm trên địa cần được giúp hơn nhất. Chúng ta hăy phát huy ư thức về sự cộng tác thừa sai và ḷng t́nh nguyện La San.

Con đường thứ tư: Đưa Phúc Âm vào văn hóa

Đây là thái độ mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă đề xướng cho chúng ta, nhân dịp tổng công hội vừa qua. Trong đời sống tư nhân cũng như xă hội của ta, trong những dấn thân nhiều kiểu ta đă đảm nhận, chúng ta hăy luôn luôn lưu tâm, để kính trọng và để thăng tiến những giá tri làm thành phần nền văn hóa của xứ sở chúng ta. Chúng ta hăy cộng tác, để trong những cơ sở giáo dục chúng ta, và trong tất cả những lănh vực họat động chúng ta có nhiều hơn công bằng, an ḥa, t́nh huynh đệ, liên đới và đức tin.

Con đường thứ năm: Huấn giáo và mục v

Chúng tôi mời gọi các anh, các chị, kể cả khi cần một quyết định dũng cảm, có thể dấn thân vào việc loan báo minh thuyết Đức Kitô trong huấn giáo, trong việc dạy giáo lư và trong mục vụ. Việc này có thể làm trong hay ngoài các cơ sở chúng ta, tùy theo hoàn cảnh địa phương. Đó chính là một trong những mục tiêu của sứ mạng giao cho ḍng La San: Loan báo Tin Mừng cho người nghèo trong phạm vi giáo dục.

Con đường thứ sáu: Đi đến việc thành lập các cộng đoàn sống trong đức tin

Bởi v́ chúng ta liên kết với nhau, với tư cách là tín hữu, để tham gia vào cùng một cộng tác, chúng ta đừng e ngại để cho đức tin tác động. Chúng ta sẽ được dẫn đến việc sống trong đức tin, chia sẻ đức tin và cử hành đức tin. Làm như vậy, chúng ta sẽ là thành phần của Giáo Hội linh hoạt, chứng tỏ Giáo Hội có động năng, hằng sáng tạo và hằng tỏa ánh sáng.

Chúng tôi chắc rằng mỗi cơ sở La San mỗi nhóm La san phải tiến tới việc thành lập những cộng đoàn đức tin như vậy; những cộng đoàn đức tin này tự chọn tổ chức cho ḿnh, nhịp sinh hoạt cho ḿnh, những cách thức ḿnh biểu hiện, trongsự hiệp thông với Giáo Hội địa phương.

MỘT CHƯƠNG TR̀NH ĐẦY THAM VỌNG CHĂNG?

Anh chị em đă thấy, trong các con đường đề nghị trên đây, có sự tăng dần, có cấp bậc. Những con đường ấy được đưa ra cho tất cả mọi người La San chúng ta, làm việc ở bất kỳ nơi nào, và thuộc bất cứ nhóm nào. Nhưng chúng tôi kêu gọi đặc biệt những chức vụ trách nhiệm trong các cộng đồng tŕnh La San, hoặc v́ đă dấn thân rồi, trong đời sống tu tŕ và cho Giáo Hội.

Sáu con đường ấy không phải là tất cả những hoạt động, chúng tôi tin cậy tin rằng mỗi anh, mỗi chị sẽ vận dụng khả năng mà khám phá ra những lănh vực khẩn cấp ưu tiên, và những phương thế sinh hoạt hữu hiệu tại đó. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng tŕnh bày rơ rệt những lănh vực hoạt động ưu tiên trên đây là cần thiết, bởi v́ chúng tôi biết rằng công việc phải làm th́ mênh mông, liên quan đến mọi người chúng ta, và phải duy tŕ một sức cố kết trong những đường hướng, thật vậy, sự phức tạp của công việc mời gọi người ta phải nhất trí với nhau.