II. CHÚNG TA Ở MỘT THỜI ĐIỂM ĐẶC BIỆT
CỦA LỊCH SỬ HÔM QUA VÀ NGÀY NAY

Ta thử tưởng một lúc thôi, Gioan La San hiện diện giữa chúng ta vào cuối thế kỷ 20 này, chúng ta sẽ không khó ǵ thấy nổi lên một số sự tương tự và một số sự khác biệt, so với những ǵ ngài đă trải qua từ 1680 đến 1719.

Khi mà Ngài làm việc với độ 100 anh em để thiết lập độ ba chục trường Kitô rải rác trên lănh thổ Pháp Quốc, Ngài đâu có nghĩ rằng, sau đó 300 năm sẽ có hơn 8000 tu sĩ ḍng ngài và con số càng ngày càng tăng, các nhà giáo dục giáo dân sẽ lấy nguồn hứng nơi kinh nghiệm ngài, nơi những ǵ trực cảm ngài khám phá ra và nơi tinh khí ngài, để họ cũng hoạt động trong 83 quốc gia, trên 5 lục địa tại những trường ḍng mà quen gọi là trường La San.

Ngài cũng không hề đoán trước rằng, hằng ngàn giáo dân, nam hay nữ, trẻ hay trưởng thành, sẽ sống trong sự dấn thân Kitô theo linh cảm lấy nguồn từ ngài, nhờ hoạt động của gương Ngài và của lời ngài.

Gioan La San và các qúy anh thuở ban đầu, đă được thúc đẩy bởi những vấn đề xă hội của thời đại các ngài. Những nhu cầu giáo dục thời ấy đă đánh động lương tâm các Ngài và các Ngài đă dùng học đường làm môi trường và làm phương tiện để giúp giới trẻ sống theo sinh khí Chúa Kitô.

GIOAN LA SAN TIẾP TỤC HẤP DẪN VÀ THU HÚT

Ngày nay, một hiện tượng rất quan trọng đang xảy ra trong thế giới La San. Từ mấy chục năm rồi, Gioan La San được người ta chú ư đặc biệt và sùng mộ nhiều hơn. Kinh nghiệm sư phạm của ngài được suy tư rất sát, rất kỹ và được đánh giá cao. Những điều ngài tri giác và trực cảm về nhu cầu giáo dục giới trẻ và giới thanh thiếu niên bị bỏ rơi nhất c̣n có tính cách rất hợp ngày nay, kể cả trong những xă hội tân tiến, hoặc trong những xă hội bị giam cầm trong nạn chậm tiến kinh niên.

Một số từ ngữ chúng ta dùng ngày nay, cũng như một số sự kiện các cộng đoàn đă trải qua hoặc các học đường đă gặp, làm sáng tỏ suy tư chúng tôi vừa bắt đầu nêu lên. Chúng ta thừa nhận rằng lư tưởng thiêng liêng, mục tiêu và kiểu cách giáo dục của Gioan La San, ngày nay được rất nhiều nhà giáo dục, là Kitô hữu như ngài, đưa vào đời sống họ cũng như ngài, họ mở ḷng đón nhận Thánh Linh, họ lo âu đến giá trị thiêng liêng, đặc biệt đến nhân phẩm, và họ dấn thân để tăng triển các giá trị thiêng liêng ấy.

ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG NHU CẦU MỚI

Ngày nay, ai nấy chúng ta đều nhạy cảm trước những đảo lộn, đang tác động trên chúng ta, v́ là công dân của một thế giới đang đột biến quá mau chóng và quá sâu rộng.

Chúng ta kinh nghiệm những sự giật nẩy của nhân loại đang t́m những nền tảng mới cho sự thông cảm, thỏa thuận chân thật hơn, vững bền hơn , giữa những xă hội và con người cho một nền công lư bảo đảm hơn, vững chắc hơn; cho một sự phát triển cân đối hơn, trong một sự tăng trưởng đồng hóa hơn và đồng đều hơn .

Chúng ta có cảm tưởng , và có khi xác tín rằng chúng ta không thể khoanh tay ngồi trước những thách đố ấy, tuy rằng thấy ḿnh bị giới hạn và thiếu phương tiện.

Thế nhưng, với tư cách là đồ đệ của thánh La San, kho báu phong phú của ngài cho phép chúng ta trở thành những dấu chỉ, những tác nhân của niềm cậy trông, lợi ích cho các nhóm người, và làm thăng tiến các con người, đặc biệt cho người trẻ, điều ấy được chúng ta thực hiện trong các quốc gia, các văn hóa, các hệ thống giáo dục khác nhau nơi chúng ta hội nhập.

TRONG NHỮNG MÔI TRƯỜNG CÓ TÔN GIÁO KHÁC NHAU

Ngày nay chúng ta chứng kiến việc các tôn giáo khẳng định chân tính ḿnh. Học đường La San phát sinh và phát triển nhiều năm trong một xă hội độc tôn, hoàn toàn công giáo, cũng đă mở rộng sinh hoạt nơi có tôn giáo khác. Một số lớn cơ sơ La San thực thi sứ mạng trong những lănh vực đa tôn.

Bất kỳ ở đâu, học đường La San muốn là một phương thế giúp vào việc cải thiện xă hội chúng ta, kể cả khi học đường ấy phải đương đầu với những khó khăn do sự lănh đạm, sự chống đối hay cả sự bách hại đối với những giá trị tôn giáo.

Chúng tôi sung sướng v́ những cách của các cộng đồng giáo dục La San đă theo để tạo khắp nơi điều kiện cho các nhóm tôn giáo và văn hóa ḥa hợp ḥa đồng cùng nhau trong niềm hiểu biết, tôn trọng, dung thứ và nâng đỡ hỗ tương.

ĐỂ ĐÁP LẠI NHỮNG LỜI MỜI GỌI CỦA THÁNH LINH

Rất nhiều nhà giáo dục Kitô, dấn thân trong các trường La San, đă ư thức cao về tầm quan trọng mà Công Đồng Vatican II đặt vào việc thăng tiến giáo dân trong Giáo Hội. Nhờ vậy, ai nấy t́m lại được tất cả những khả năng thiêng liêng và tông đồ do nhiệm tích thánh tẩy ban cho. Đồng thời, họ khám phá ra tính độc đáo và tính hợp thời của thánh Gioan La San. Trong những lời và trong việc làm, thánh nhân đă là một vị tiền phong cho một quan niệm về nhà giáo dục Kitô, được coi là "Thừa tác viên của Thiên Chúa", là "Sứ giả của Chúa Giêsu Kitô", là "Người xây dựng Giáo Hội", ở trung tâm của một cuộc dấn thân vào học đường, có mục đích giáo dục được thực hiện trong đức tin và trong sự chia sẻ v́ t́nh huynh đệ.

Tính hợp thời này, theo chúng tôi nghĩ, là một dấu chỉ Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong thế giới. Chúa Thánh Linh vẫn hằng tác động, nhất là khi những trào lưu văn hóa mới, những kinh nghiệm tôn giáo mới, những kểu sống cộng đồng mới phát sinh để đáp lại những nhu cầu loài người.

Thật vậy, chính Chúa Thánh Linh đă khởi phát trong Giáo Hội sự biểu hiện của những cách thức mới để làm cho Lời Chúa hiện diện, đi vào đời sống và được chia sẻ.

Như vậy, ư định cứu chuộc của Chúa hội nhập mỗi ngày mỗi hơn cho đến tận đáy ḷng của thế giới nghĩa là đến văn hóa, học đường, khoa học, kinh tế, lao công con người, và gia đ́nh.

Nhờ tất cả những sự ấy, tín đồ các tôn giáo, và đặc biệt các Kitô hữu, sống một thời kỳrất là lư thú phấn khởi trải qua thời đại tiến hóa mà ta mới chỉ chứng kiến các bước đầu. Nhiều tín hữu, trong những cộng đoàn giáo dục, chúng ta hay trong những nhóm La San ở ngoài cơ sở ( chưa tổ chức) t́m cách làm sáng tỏ và củng cố việc dấn thân của họ, bồi dưỡng đời sống đức tin của họ và kinh nghiệm thiêng liêng của họ.

Đứng trước những thách đố của thế giới hiện đại, họ được dẫn tới việc đào sâu quan niệm của họ về Thiên Chúa và về kinh nghiệm họ sống với Thiên Chúa. V́ vậy họ cảm thấy cần sự huấn luyện và cần được những những huấn luyện viên có khả năng giúp họ hiểu sứ điệp về Đức Kitô để họ thực thi sứ điệp ấy trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn của họ. Làm như vậy chính linh đạo của họ được chín mùi và vững chắc.

ĐI ĐẾN VIỆC KHÁM PHÁ CÁCH CANH TÂN VỀ GIOAN LA SAN

Những điều xảy ra trong chúng ta, giữa chúng ta xung quanh chúng ta, các cộng đoàn La San và các cộng đoàn giáo dục La San cũng xảy ra nơi các ḍng khác.

Các đấng lập ḍng đă tiếp nhận sức Chúa Thánh Linh để xây dựng một giáo thuyết có thể thích nghi với những thời đại khác nhau. V́ thế, với Gioan La San, đă phát sinh một linh đạo có khả năng cung cấp những giải đáp đầy sức sáng tạo và thích đáng cho nhu cầu giáo dục và luân lư hợp cho thời đại chúng ta. Linh đạo này linh hoạt anh em ḍng La San cũng như những ḍng tu khác đă lên từ gốc ấy. Linh đạo này cũng có thể linh họat số đông đảo giáo dân nhập cuộc trong các hội đoàn hay các cộng đoàn La San, với tư cách là nhà giáo dục, là cộng tác viên, là cựu học sinh, là phụ huynh, thân hữu, ủng hộ viên. Dĩ nhiên lư do cho các giáo dân này hiểu biết hơn và thi hành kinh nghiệm sống theo linh đạo La San th́ có rất nhiều, cũng như có rất nhiều cách đưa ra thực hiện, bởi v́ đường lối của Chúa Thánh Linh vô vàn vô số. Ḍng La San rất hân hoan đón nhận tất cả các kinh nghiệm, thường rất sinh động, và tiếp nhận sự chất vấn từ đó nêu lên.

Trước những lư do vừa tŕnh bày, chúng tôi với tư cách hội đồng trung ương của ḍng, chúng tôi ư thức cần đẩy mạnh một công tác, cần xác định rơ một lộ tŕnh, đă sinh ra hoa quả có giá trị, và sẽ c̣n sinh ra nhiều hoa quả c̣n lạ lùng hơn nữa.

Thánh Gioan La San đang hoạt động ở trung tâm công cuộc diễn tiến để bổ sung sinh khí này. V́ vậy chúng tôi mời anh chị hiểu thêm sự ǵ ngài đă làm cho thời đại ngài và sự ǵ ngài tiếp tục làm cho ngày nay.