MỪNG TẾT MẬU TUẤT 2018

[Thương Nhớ TẾT MẬU THN 1968]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vũ nhạc kịch L Trần Việt được lồng trong bối cảnh lịch sử nước Việt, từ Hội Nghị Din Hồng năm 1284 đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, để vinh danh những anh hng nổi danh cũng như v danh đ dm hy sinh tất cả, từ mối tnh ring, cho đến cả mạng sống, đ đặt vận nước trước th nh, để cng nhau chống giặc xm lược từ phương bắc.

Thuở ấy đế quốc Mng Nguyn rộng gấp năm lần Trung Quốc by giờ, nước Việt chng ta chỉ khoảng hơn một phần ba Việt Nam ngy nay, thế m dn Việt chng ta đ ba lần đnh đuổi giặc Mng Nguyn ra khỏi bờ ci.

Lịch sử oai hng đ thc giục giới trẻ chng con thực hiện vũ nhạc kịch L Trần Việt để cống hiến qu vị.

*******************************************************************************************


 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------