Lớp H La San
(1995-2012)

 

1. Giờ Tập Ht

2. Giờ Thủ Cng

3. Giờ Chơi Lớn

4. Giờ Bơi Lội

5. Giờ Ăn Trưa

6. "Raging Waters"

7. Water Games

Menu