HAPPY THANKSGIVING

"Hết lng tạ ơn Thượng Đế l Cha rất nhn từ đ tạo dựng nn con cch lạ lng,
cho con gp mặt với tất cả tạo vật của Ngi cch lạ lng hơn nữa."


t lời - nhiều nghĩa!
A few words - so much meaning