Click on the picture for the video

Hnh Hương Đất Thnh

Mặt Trời mọc nhn từ đỉnh ni Sinai
Sinh Hoạt của dn Ai-Cập tại Cairo

"Hiking" Từ Đỉnh Ni Sinai xuống !?

***********************************************

 


 

Ging Sng Jordan
 

"Nh" của ng B Zacharia&Ysave (?)


 

"Nh" của thnh Phr(?)


 

Aqueduct thời Cha Gisu (?)

 

Những Di Tch Lịch Sử
về cuộc sống của Đức Gisu ở trần gian 

Biển Chết 

 

Bức Tường "cầu nguyện"


 

 

*******************************************

Đỉnh Ni Sinai

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trn Ging Sng Nile