Nhm La San Taberd
Promotion 1965

Hoan H Anh Nguyễn Hng,
đ cổ động thnh lập Nhm La San Taberd
để tiếp tay với cc Frre ở Việt Nam
thực hiện những dự n gio dục & dạy nghề

Chương Trnh cho năm học 2005-2007:
"Dự n Gio Dục & Dạy Nghề tại Nha Trang"

Chn Thnh Ghi Ơn

Anh Chị Em & Thn Hữu
trong Nhm La San Taberd
Promotion 1965
đ hăng say bảo trợ chương trnh
Lớp Văn Ho & Dạy Nghề
tại Nha Trang

Nguyen Hung Sacramento, CA 03/15/06 427

427

Nguyen Van Hung Sacramento, CA 3/16/06 20  
Nguyen L. Allan Elkgrove, CA 3/16/06 25  
Nguyen Van Hung Sacramento, CA 3/16/06 75  
Steven Mar Sacramento, CA 3/28/06 20  
Hung C. Trac Sacramento 3/30/06 70

10/proj.

Nguyen Van Hung Sacramento 4/20/06 700

500

menu