Lasantx-logo.jpg (20051 bytes)

LaSan Family Texas

Nhm LaSan Tnh Thương - TEXAS
knh cho
qu cựu Thầy C
v thn cho
cc Bạn học cng trường hoặc cng lớp
trong hệ thống gio dục LaSan Việt Nam
cng thn i cho
qu Thn Hữu đ, đang v sẽ nhiệt tnh
tiếp tay với Nhm LaSan-Texas
ủng hộ chương trnh "cổ động v yểm trợ"
nền gio dục LaSan tại Việt Nam

HOP MAT GIA DINH LASAN NAM 2002 TAI DALLAS TEXAS

Tran trong kinh moi quy Be Tren , Quy Freres , Quy Soeurs cung tat ca Anh , Chi , Em thuoc dong ho LA cung nhu toan the than huu cua gia dinh ho LA ...den tham du NGAY HOP MAT LASAN duoc to chuc tai Dallas , Texas vao
ngay 28 thang 12 nam 2002 .
Dia diem : Hoi Truong Giao Xu Thanh Phero
                    10123 Garland Rd , Dallas

Chuong trinh :
10:00 -11:00 AM Tap hop
11:30 -12:30 Thanh Le Ta On - Cau nguyen cho Dong Lasan
1:00 -2:30 Com trua gia dinh do cac chi Lasan Texas dam trach
2:30 - 4:30 Sinh hoat gia dinh Lasan
5:00 - 6:00 Thanh Le: Chua Nhat 29 thang 12
6:30 - 10:00 Com chieu va Chuong trinh van nghe bo tui Ban nhac Anh Long den ( Austin ) phu trach .

Kinh moi quy BT , quy FF , quy Srs , cung tat ca anh chi em cung ve tham du dong vui de cung nhau hiep dang Thanh Le cau nguyen cho Dong Lasan va cung nhau han huyen tam su ,chia se, that chat tinh than huynh de Lasan .

Dac biet Cha Peter Phan , mot exLasan nam xua nay da la linh muc cua DCCT , hien dang phuc vu tai Dallas , se cung voi cac Linh Muc Quach the Binh Dong Chua Thanh Than Houston , Linh muc Bui duc Thanh Dong Carmelo, hiep dang Thanh le theo y nguyen cua Ngay Hop Mat Lasan 2002.

Tran trong kinh moi ,

* Neu co yeu cau ve dua don khi den phi truong DFW hoac cho an o nghi ngoi trong nhung ngay o Dallas , xin lien lac :
email : buu.tran@dalsemi.com
            mangthanh@hotmail.com

Dien thoai : A. Chau : 214 -533-0263
                    A. Mang Thanh : 817-501-6147
                    A. Dong : 972-496-3841
                    A. Phuoc Martin : 281-955-5010 (houston)


Welcome
Brothers Lucien Quang & Raymond Hinh
Sep. 9-12, 2002

Rally on December 29, 01


Kinh tham qui BeTren, Freres anh chi em cuu Lasan:

Phuoc Martin xin ai dien nhom Lasan-Texas tuong trinh soluoc ve Ngay Hop Mat Gia Dinh Lasan tai Houston-Texas (29-Dec-2001)

Tong so nguoi thamdu gom hauhet anh chi em cuu Lasan vung Texas. Dacbiet trong dip nay, anh em rat vui mung, vi co su hiendien cua 3 Freres John Chung, Michel Toan va John Mai Huu Trong. Co vai anh em thanphien nam nay chuong trinh tuongtu nhu mot ngay tinhtam vi co toi 2 thanhle Thanh Le Ta n cau nguyen dacbiet cho dong Lasan, e ghi nho on Tha Trong 2 thanhle do LM Quach The Binh, CSSp (Giam oc nha Huan Luyen Dong Chua Thanh Than) chu te, voi cac bai chia xe sau sac cua 2 freres Chung va Toan... Phan an trua va toi rat vui kem theo la chuong trinh ong Nien Liem e goi ve giup cac freres gia Mai Thon. Cung nh nam truoc phan gay quy do cac anh Lasan Dallas am nhan....Nam truoc Phuoc Martin co giao cho mot so anh em heo at...anh chi Cuu Lasan a em cac heo nay en va mo bung lay tien ra bieu them vao quy... ngoai ra co phan bieu cup uong tra e gay quy... Moi s eu tot ep.

Xin knh gi 1 tam hnh ky niem cua gia inh Lasan Texas e qui vi chiem ngng cac "chim cu" Texas. Nghe noi nhom chim En cung co hop mat xin ua hnh len cho anh em nhandien voi.

Kinh chuc qui vi mot nam moi nhieu on lanh
Tỉnh Dng LaSan Việt nam,
cc em học sinh cc cấp sẽ được hưởng trợ cấp học bổng
chn thnh cm ơn
Bc Sĩ Nguyễn Đnh Phng v Nhm LaSan Tnh Thương - Texas
cng Anh Chị Em cựu học sinh v thn hữu LaSan
đ hưởng ứng chương trnh "Yểm Trợ Gio Dục LaSan tại Việt Nam".
Nguyện xin Thượng Đế ban phc lnh v trả cng bội hậu cho qu vị cng gia quyến.

tx-1.jpg (31024 bytes)

Ho va Ten

So tien

01. BS. Nguyen nh Phung
02. BS. NP for Mai + Vu
03. Anh N. Nguyen
04. Bau Ba Nguyen
05. Nga MT Pham
06. Kim Tin Jewelry, INC.
07. Top 8 Beauty Attraction, INC.
08. Pauline Nguyen Khuong
09. S. W. Dental Care
10. Domninique N. Truong
11. Elane Skin Care
12. Daniel Nghia Dat Tran
13. Vietnam Pharmacy
14. Andrew H. Cao
15. Quyen Pham
16. Nguyen H. Nguyen, M.D.
17. George Pham, M.D.
18. Anesthesia&Pain Management
19. XXI Auto Planet, INC.
20. Danh Fabrics&Gifts, INC.
21. Monique Beauty Supply
22.Bellaire Optometry Clinic
23. KC Jewelry Trading, INC.
24. V-N Printing Co.
25. Hi Tech Audio
26. Baccarat Tours&Travel, INC.
27. Star Dental Care, P.C.
28. Long Plan Printing Co.
29. Hometeq Real Estate
30. United Central Bank
31. Arrow Manufacturing, INC.

550
100
100
50
90
50
60
50
50
100
60
100
270
540
175
90
225
630
60
50
50
50
50
200
50
200
100
200
312
1000
450

menu