pxii.gif (26699 bytes)


For a Perpetual Memorial of the Matter

vatic.gif (11585 bytes)

 

Proclamation of Our Holy Father Pope Pius XII Proclaiming
SAINT JOHN BAPTIST DE LA SALLE
Patron of All Teachers and Student Teachers

The saying of Saint Bonaventure that "they only are true educators who can kindle in the hearts of their students the vision of beauty, illuminate it with the light of truth, and form it to virtue" is particularly appropriate at the present time when the education of the young is not only frequently at variance with the principles of true moral training, but is often godless and irreligious, and thus harmful in the extreme.

For this reason, the Church cherishes with a great affection those whose duty it is to educate the young, all the more so as the welfare and development of the Christian commonwealth depend on them in no small measure. A man of outstanding holiness and remarkable genius, JOHN BAPTIST DE LA SALLE, once educated the young, and still, through the Institute founded by him, continues to do so according to excellent principles and methods.

Moreover, to train teachers for their important mission he established training centers which catered especially for village schoolmasters. The origin of training colleges for teachers, now to be found everywhere, must truly be attributed to him. So great, besides, was the esteem of this eminent pioneer in education for the office of teacher that he would not permit the Brothers founded by him to become priests lest they should be turned aside from their principal function, and he was convinced that their vocation could lead them to authentic sanctity. In order, therefore, that teachers and student teachers might have a model whose example and virtues they could imitate, the Institute of the Brothers of the Christian Schools has asked me that, on the occasion of the fiftieth anniversary of the canonization of Saint John Baptist De La Salle by my predecessor of esteemed memory, Leo XIII, this saint should be proclaimed heavenly patron of all teachers of both sexes, clerical or lay, whether actually engaged in teaching or preparing for the profession.

I, for my part, convinced that the education of the young is of the first importance, and desirous that those to whom this task is confided or who are preparing for this mission should have a further powerful incentive to fulfill their exalted vocation in accordance with the principles of faith, most willingly accede to their wish. Wherefore, having consulted with the Cardinal Prefect of the Sacred Congregation of Rites, and having attentively considered the matter, with sure knowledge and after mature deliberation, in the fullness of my apostolic authority, by virtue of this proclamation, and for all time, I constitute and proclaim Saint John Baptist De La Salle, the principal patron before God of all teachers of youth and accord him all the liturgical honors and privileges going with that title.

Given at Rome, in my 12th year as Pope, from St. Peter's, and sealed with the Fisherman's ring, on this 15th day of May, in the year of Our Lord, One Thousand Nineteen Hundred and Fifty, Feast of Saint John Baptist De La Salle.

Pius XII, Pope

Sắc Lệnh của Đức Giáo Hoàng Piô XII
tôn phong thánh Gioan LaSan
làm Quan Thầy các nhà giáo dục và sinh viên sư phạm
bản dịch của Frère Théophane Kế, fsc.

Thánh Bonaventura đă viết : "Một nhà giáo dục chân chính là người gieo ánh sáng vào tâm trí môn sinh, làm cho môn sinh biết chiêm ngưỡng những cảnh huy hoàng trong vũ trụ tinh thần và thần linh, làm cho môn sinh yêu chuộng chân lư, và d́u dắt môn sinh trên đường đạo hạnh."
Lời nói ấy là tiêu chuẩn định giá cho t́nh trạng giáo dục ngày nay, một t́nh trạng giáo dục lắm khi đối nghịch với những nguyên tắc luân thường đạo lư, xu theo chiều hướng vô thần duy vật; t́nh trạng giáo dục như vậy là đầu độc tuổi trẻ, và quả thật là một đại họa !
V́ vậy, Mẹ thánh Giáo Hội yêu quư cách riêng những nhà giáo dục chân chính. Họ thi hành sứ mạng giáo dục theo những nguyên tắc Kitô giáo, nhằm mục đích tạo hạnh phúc cho từng cá nhân, tạo lợi ích chung cho xă hội và gíao hội.
Có một người thánh thiện xuất chúng, một người có thiên tài lạ lùng, đó là Jean Baptiste De La Salle - thánh Gioan LaSan. Người ấy đă giáo dục tuổi trẻ, và vẫn c̣n tiếp tục sứ mạng giáo dục qua một hội ḍng chính Người đă khai sáng và thành lập. Hội ḍng giáo dục này vẫn theo gương và nghiêm giữ những nguyên tắc giáo dục Kitô-giáo, cũng như những phương pháp sư phạm giáo dục mà thánh lập ḍng đă truyền lại.
Thánh Gioan LaSan đă tổ chức những trung tâm sư phạm để đào tạo những giáo viên cho các vùng thôn quê. Và đó chính là nguyên thủy của những phân khoa sư phạm đào tạo những nhà giáo mà hiện nay chúng ta thấy hoạt động khắp nơi trên thế giới.
Thánh Gioan LaSan quí trọng sứ mạng giáo dục đến nỗi Người đă không muốn cho các tu sĩ thuộc hội ḍng Người sáng lập làm linh mục, v́ Người nghĩ rằng với chức linh mục tế lễ, con cái của Người là các Frères LaSan, sẽ phân tán chí hướng của họ là thuần dạy dỗ môn sinh trong các trường Kitô. Đấy là sứ mạng chính của họ. Thánh Gioan LaSan cũng xác tín rằng ơn kêu gọi làm nhà giáo cũng đem đến cho họ đầy đủ ơn Chúa cho việc rỗi linh hồn và nên thánh.
V́ thế, để cho các giáo chức và sinh viên sư phạm có một đấng Thánh làm gương mẫu, với đức hạnh của Người để họ noi theo, và nhân dịp lễ kỷ niệm 50 phong thánh cho Gioan LaSan do đức Lêo XIII, vị tiền nhiệm đáng mến của Ta, và Ḍng LaSan qua vị thỉnh nguyện viên yêu cầu Ta tuyên bố thánh Gioan LaSan là Quan Thầy trên trời hằng che chở tất cả những giáo chức nam nữ, linh mục hoặc giáo dân đang tại nhiệm làm giáo viên, giáo sư, hoặc đang thời kỳ tập luyện để trở thành nhà giáo.
Về phần Ta, Ta xác tín rằng sứ mạng giáo dục tuổi trẻ là sứ mạng quan trọng hàng đầu, và v́ Ta ao ước những người đang đảm nhận sứ mạng giáo dục và những người đang tập luyện để trở nên những nhà giáo có một sức khuyến khích mạnh mẽ để họ làm tṛn sứ mạng cao cả của họ chiếu theo những nguyên tắc đức tin, Ta hoàn toàn hưởng ứng và chấp nhận lời thỉnh nguyện của Ḍng LaSan.
V́ vậy, sau khi tham khảo ư kiến của quư huynh đáng kính của Ta là Clemente Micara - hồng y của ṭa thánh Rôma, giám mục Velletri và tổng trưởng thánh bộ nghi lễ - và sau khi đă cân nhắc tầm quan trọng của việc này, ư thức rơ ràng và đă suy nghĩ chính chắn, với quyền hành tông đồ của Ta - qua sắc lệnh này và để cho tất cả các thời đại tương lai - Ta thiết lập, Ta tuyên bố Thánh Gioan LaSan là Quan Thầy chính trước mặt Thiên Chúa cho tất cả các giáo chức dạy dỗ tuổi trẻ, và Ta cấp cho thánh Gioan LaSan tất cả những vinh dự phụng vụ và những đặc quyền liên hệ đến Chức Tước ấy.
Tất cả những ǵ trái nghịch với sắc lệnh này đều vô hiệu hóa.
Ban bố tại Rôma, từ đền thờ thánh Phêrô,
đóng dấu với Nhẫn Ngư Phủ của Ta,
ngày 15 tháng 5, ngày lễ thánh Gioan LaSan,
năm thứ 12 Ta ngồi trên ngai giáo hoàng.
Ngày 15 tháng 5 năm 1950
(ấn kư)