Sứ mạng cao quư của các Ḍng Tu chuyên nghiệp giáo dục tuổi trẻ.

Thư của Đức Giáo Hoàng Piô XII
Gửi các Ḍng Tu có sứ mạng giáo dục thanh niên tuổi trẻ trong các trường học đủ loại và trong các đại học.
bản dịch của Frère Théophane Nguyễn Văn Kế, fsc.

Giáo Hoàng Piô XII

gửi : Quí tử của chúng tôi là Hồng Y cao quư đáng trọng kính Valerio Valeri
       Tổng Trưởng Thánh Bộ cai quản các Tu Hội và các Ḍng Tu.

Quí Tử đáng mến,

Chúc khỏe mạnh và phép lành Ṭa Thánh.

Những vị Tổng Chưởng Lư của tám Ḍng Sư Huynh có sứ mạng đặc biệt giáo dục tuổi trẻ, đă tiến lên cùng Ta bản chính thức báo cáo vụ hội họp hằng năm của những tỉnh ḍng của họ tại Pháp Quốc đồng thời họ cũng tŕnh với Ta niềm hy vọng của họ trong tương lai họ sẽ thực hiện đầy đủ hơn sứ mạng của họ. Nhân dịp này họ ngỏ ư xin cùng Ta ban những chỉ giáo cho họ phương cánh nào hiệu nghiệm nhất để họ mộ thêm số nggười nhập các ḍng tu của họ để họ có một số tu sĩ hùng hậu hơn để làm tṛn sứ mạng giáo dục của họ trong các trường học.

Vậy Ta vui ḷng viết thư này vắn tắt đáp ứng thỉnh nguyện của họ.

1. Trước hết Ta ban lời khen các Sư Huynh của các Ḍng ấy đă làm tṛn sứ mạng của họ một cách hăng hái và kiên tŕ. Sứ mạng ấy đă do Giáo Hội trao phó cho họ. Khi họ chu toàn sứ mạng quốc gia. Thật vậy sứ mạng giáo dục của họ là một sứ mạng tối quan trọng. Thanh niên tuổi trẻ là hy vọng chớm nở của tương lai. Và những biến cố trong những năm sắp đến sẽ tùy thuộc những người trẻ đang được giáo huấn về đủ mọi môn kiến thức, nghệ thuật, khoa học, kỷ thuật, chính trị, kinh tế, triết lư, lịch sử, thần học vv... v́ trong tương lai họ sẽ nắm những vai tṛ quan trọng trong các quê hương riêng biệt của họ.

2. Nếu trí óc họ được soi sáng với chân lư Phúc Âm, nếu ư chí của họ được tô luyện bởi những nguyên lư Kitô-giáo, nếu linh hồn họ được nuôi dưỡng tăng sức mạnh bởi ơn của Chúa, nếu có thể th́ chúng ta có thể hy vọng thế hệ mới của những người trẻ lớn lên sẽ có khả năng chế ngự những khó khăn của thời đại họ, và sẽ biết cách giải quyết những vấn đề khó khăn trong tương lai, và sẽ đánh tan những mối lo sợ mà hiện nay chúng ta đang bị bao vây, và nhờ vào sự học hỏi, sự hiểu biết, lẽ phải và sức mạnh tinh thần mà họ hấp thụ được trong các trường kitô-giáo của các tu sĩ có nhiệm vụ giáo dục tuổi trẻ, tựa vào những nhân đức và những gương lành gương thánh của các sư huynh thày dạy của họ, họ sẽ t́m ra bí quyết và ánh sáng để tổ chức một trật tự xă hội thuận ḥa hơn, tốt đẹp hơn và lành mạnh hơn.

3. Thật vậy niềm an ủi của chúng ta là được biết các Ḍng Tu ấy thi hành nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu niên để đạt mục tiêu cao quư đă chỉ định cho họ, và các tu sĩ của các Ḍng Tu ấy được hướng dẫn bởi qui luật của Ḍng Tu của họ mà các Đấng Sáng Lập Ḍng Tu của họ đă soạn và đă để lại cho họ như một gia tài, một kho báu thánh mà con cái họ phải duy tŕ và tuân theo để giữ lấy tinh thần của Thánh Lập Ḍng. Chúng ta ước muốn họ thi hành sứ mạng giáo dục của họ chẳng những với một sự hăng hái, với ḷng ái mộ, với sức hoạt động và trí thông minh sáng kiến của họ mà c̣n với tinh thần siêu nhiên, nương tựa vào tinh thần siêu nhiên ấy, và hướng dẫn bởi tinh thần siêu nhiên ấy những nỗ lực tự nhiên của con người sẽ khai nở và những kết quả cứu sống con người và xă hội loài người.

4. Và chúng ta ước ao một cách đặc biệt các tu sĩ giáo sư ấy nỗ lực thấm nhuần thanh thiếu niên, những môn đệ, những học sinh của họ với một gíao lư chẳng những chân thật chắc chắn, vững vàng mà c̣n phải tinh tuyền không ô nhiễm bởi những lư thuyết lầm lạc của thời đại hiện tại, mà c̣n phải chú ư đền những lầm lạc tiềm tàng trong các nghệ thuật riêng biệt và những ngụy thuyết gọi là khoa học thức và những đề tài nghiên cứu khoa học, triết học, thần học, lịch sử của thời đại này, chớ bị nhiễm độc bởi những sai lầm ầy.

5. Nhưng điều ǵ quan trọng nhất là các tu sĩ các ḍng chuyên nghiệp giáo dục tuổi trẻ phải hút lấy nhựa sống, và sức mạnh siêu nhiêu từ đời sống hiến thánh của họ. Nhờ sức sống siêu nhiên ấy họ mới có thể sống đời sống tu tŕ của họ một cách sốt sáng, trung thành và nếu họ sống đời tu tŕ của họ th́ họ mới có khả năng luyện tập học sinh của họ trên đường thiện đức theo nguyện vọng của Giáo Hội khi trao phó cho họ sứ mạng giáo dục tuổi trẻ. Bởi v́, nhược bằng không có ḷng đạo đức, không có thói quen làm lành lánh dữ, nghĩa là không có nhân đức theo như đạo Phúa Âm dạy th́ chẳng có văn hóa, chẳng có văn chương chữa nghĩa nào, cũng như chẳng có khoa học nào khác có đủ khả năng đào tạo thanh niên tuổi trẻ nên những con người đức độ lương thiện và làm cho họ sống một cuộc đời công chính. Sự việc thực tế đă cho chúng ta thấy những văn hóa, những khoa học, kỹ thuật, những kiến thức hoàn toàn tự nhiên của con người đă trở nên những khí cụ để thực hiện tội ác và tạo nên những khốn khổ, những tai họa, kỹ thuật, những khí cụ để thực hiện tội ác và tạo nên những khốn khổ, những tai họa cho nhân loại. Một cách đặc biệt ở thời đại chúng ta: Khoa học, kỹ thuật đă trở nên khí cụ chiến tranh, giết người, trong tay kẻ vô tâm vô đạo, vô thần, nhất là khi những kẻ ấy có quyền thế trong tay.

6. Một thi sĩ Roma, Horace, đă viết: "Tuổi trẻ là như sáp ong, rất dễ cho sự dữ, cái ác in dấu vào đó." (Horace, de Arte Poetica, 163) V́ vậy cho nên những tu sĩ giáo sư phải săn sóc canh giữ bảo vệ những trí óc, những linh hồn của những con người trẻ trao phó cho họ hướng dẫn dạy dỗ.
Họ phải hiểu biết sâu xa tâm lư tuổi trẻ, thói lănh đạm bất cần, bất thận trọng, hoặc những lư do hành động tiềm tàng trong tuổi trẻ, những năng lực thúc đẩy con người trẻ hành động, t́nh trạng bất ổn, và những nỗi phiền muộn lo âu. Có hiểu biết tuổi trẻ thày giáo mới có thể hướng dẫn môn sinh của họ trên đường lành nẻo chính.
Và họ c̣n phải hành động một cách quyết liệt để tẩy sạnh ra khỏi tâm trí học sinh của họ những nguyên tắc lệch lạc, những ngụy lư, ngụy biện, những tư tưởng, những dư luận sai lầm. Những cái sai lầm ấy là mối đe dọa đạo đức, đời sống lương thiện của con người.
Họ phải canh gác tuổi trẻ để giúp chúng xa lánh những dịp nguy hiểm làm cho tâm hồn chúng bị nhiễm độc, bị nhơ nhuốc tội ác và mắc thói xấu phạm tội. Có như vậy th́ mới kịp thời xếp đặt thứ tự mọi sự trong tâm trí con em, soi sáng lương tâm, luyện óc phán đoán vá lư trí cho quân b́nh ngay thẳng. Muốn được như vậy th́ phải căn cứ trên chân lư của Chúa là ánh sáng của linh hồn con người. Chí quyết phải luyện cho ngay thẳng luôn luôn biết chọn sự thật sự lành một cách cương quyết hùng dũng.

7. Phần tích cực trong giáo dục là phải soi sáng trí khôn bởi chân lư, tăng cường ư chí để quyết định chiều theo sự thật lẽ phải, luật Chúa, lương tâm chính trực, và yêu mến cái thiện chê ghét cái ác. Làm lành lánh dữ là kết quả tối hậu của hành động giáo dục kitô-giáo.
Vẫn biết các tu sĩ giáo sư ư thức rằng: giáo dục tuổi trẻ là nghệ thuật cao quư hơn tất cả các nghệ thuật, là khoa học trọng hơn các khoa học – (thánh Gregory Nazianze, orat. II, Migne P. G. XXXV, 426) – họ cũng thông suốt và xác tín rằng: họ có thể làm được mọi sự với sự giúp đỡ của thánh ân Chúa ban, bởi thế họ năng tâm niệm lời thánh Phaolô viết: "Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa thông sức mạnh cho tôi." – (Phil. IV, 13) –

8. V́ vậy cho nên họ phải nuôi dưỡng đời cầu nguyện trong họ, chăm sóc ḷng đạo đức, tuy họ không ở trong trật tự tư tế làm thầy cả tế lễ, nguyện kinh nhật tụng như các linh mục giám mục, nhưng các tu sĩ giáo sư thuộc những ḍng tu có khấn hứa, có hiến thánh cho Chúa. – (Can. 488, 4) – Họ đă từ khước chức linh mục v́ họ nghe theo tiếng gọi đặc biệt của Chúa để phụng thờ Chúa theo một trật tự khác, tuy họ từ khước những nguồn an ủi thiêng liêng của chức tư tế, họ cũng được tràn trề những ân huệ thiêng liêng khác Chúa dành cho họ trong đời sống tu tŕ của họ theo qui luật của những ḍng tu đă được Giáo Hội chuẩn y chấp nhận và được Giáo Hội tôn trọng quí mến, và sứ mạng của họ trợ giúp nhiệm vụ thánh của hàng giáo phẩm một cách rất hiệu nghiệm trong sứ mạng của họ là giáo dục lớp người trẻ.

9. Đă có một trường hợp trước đây Ta nhấn mạnh đến điều ấy và Ta đă dạy: "Địa vị tu tŕ hiến thánh cho Chúa không có nghĩa là dành riêng cho địa vị tu sĩ có chức tư tế và loại trừ địa vị tu sĩ giáo dân trong Giáo Hội, bởi v́ ở trong cả hai trật tự hàng giáo phẩm và linh mục cũng như hàng tu sĩ giáo dân cũng kể là những tu sĩ hiến thánh cho Chúa để phụng thờ Chúa." (Bài huấn giáo cho các Ḍng Viện Tu tại Roma; A. A. S. 1951 trg. 28)

10. Vả lại căn cứ và sự việc cụ thể Giáo Hội dành cho những giáo dân chức vị tu siơ hiến thánh và đặt họ vào một địa vị có nền tảng pháp lư, điều ấy có nghĩa rơ ràng là tất cả mọi thành phần trong đạo binh thánh ấy có thể làm việc và một cách rất đắc lực vừa cho sự cứu rỗi linh hồn cá nhân của ḿnh vừa làm việc cứu rỗi linh hồn kẻ khác, chiếu theo những điều luật của Giáo Hội và chiếu theo những qui luật riêng biệt của mỗi ḍng tu.

11. Bởi thế cho nên đừng có ai khinh chê những phần tử tu sĩ trong những ḍng tu giáo dân – (tiếng Việt quen gọi là các Thầy Ḍng hoặc các Sư Huynh) – v́ lư do là họ không có chức linh mục, hoặc tưởng rằng: việc tông đồ giáo dân của họ kém thua việc tông đồ của các linh mục xét về phương diện kết quả siêu nhiên trước mặt Chúa.

12. Thêm vào lư do ấy c̣n có việc này đáng kể là các tu sĩ giáo sư trong nhiệm vụ tông đồ của họ vẫn khuyến khích các cậu thanh niên đi tu làm linh mục nếu ơn Chúa kêu gọi họ vào sứ vụ linh mục. Điều rơ ràng là có nhiều linh mục và giám mục và kể cả trong hàng các Hồng Y cũng có những đấng xưa kia đă là học sinh trong các trường của các Sư Huynh điều khiển.

13. Vậy các ḍng tu sĩ giáo dân chuyên nghiệp giáo dục có công nghiệp và đáng Ta ngợi khen và đáng toàn thể Giáo Hội nh́n nhận. Họ xứng đáng được các giám mục và hàng ngũ tư tế tỏ thiện chí ủng hộ họ, v́ chính họ ủng hộ giúp đỡ hàng giáo phẩm trong sứ mạng giáo dục những người trẻ, và thêm vào lư do ấy c̣n có lư do là chính họ đă nuôi dưỡng những Ơn Kêu Gọi vào Thánh Chức Tư Tế trong tâm hồn những đệ tử, học sinh, sinh viên của họ.

14. Vậy chúc cho họ vững ḷng đi theo đường lối tu tŕ của họ, chúc cho những ḍng tu của họ được tăng trưởng mỗi ngày; nguyện chúc cho những ḍng tu chuyên nghiệp giáo dục tuổi trẻ kiên tâm bền chí hăng hái thi hành sứ mạng của họ do Giáo Hội phó thác cho họ, chúc cho họ gặt hái được nhiều kết quả tốt trong việc tông đồ của họ trong các nhà trường của họ, họ cứ thi hành nhiệm vụ giáo dục của họ với ơn an b́nh và thiện chí trong linh hồn.

15. Nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ và để tỏ ḷng từ thiện của Ta, Ta ban Phép Lành Ṭa Thánh cho Quư Tử mến yêu của Ta, và cho tất cả và mỗi vị Bề Trên của những ḍng tu ấy và cho tất cả các tu sĩ trong các ḍng tu ấy, và cho tất cả những học sinh của họ.

Ban tại Roma, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, ngày 31 tháng Ba, năm 1954,
năm thứ mười sáu của Ta trên Ngai Giáo Hoàng.

PIO XII, Giáo Hoàng
(ấn kư)