************************************************************************************

Lasallians

without limits

VIETCATHOLIC NEWS
(Cẩm Hồng và Thái Phạm)

Mừng Năm Thánh 2019, Năm Ơn Gọi La San
 tại San Jose, California

(click photo để xem Video)

 

Tại trung tâm La San San Jose,
các Sư Huynh, cựu học sinh La San và giáo dân
đă long trong cử hành lễ kỷ niệm 300 năm thánh La San về trời